Ambasada României la Paris - Franta

Secţia consulară
Adresa Secţiei consulare a Ambasadei României la Paris este:
3, rue de l'Exposition,75007, Paris
Numerele de telefon la care putem fi contactaţi sunt: 01 47 05 27 55 si 01 47 05 29 66
De asemenea, întrebările dumneavoastră pot fi adresate la următoarea adresă de e-mail: sconsulara@amb-roumanie.fr
Programul cu publicul, la ghişeu, al secţiei consulare a Ambasadei României la Paris este următorul:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 09.00 - 14.00
Vineri: 09.00 - 12.00

ATENTIE!
Pentru a fi procesate în timp util, cererile pentru paşapoarte şi titluri de calatorie vor
fi depuse la ghişeu cu minimum o oră înainte de terminarea programului!

Din data de 25.05.2010 a intrat in vigoare Legea nr. 78/2010 privind noile taxe consulare, care modifica taxele percepute anterior.
Coordonate
Ambasada României
Adresa: 5, Rue de l`Exposition 75343, Paris cedex 07

Site Web: http://paris.mae.ro
E-mail: secretariat@amb-roumanie.fr
Secţia consulară
Telefon: 01.47.05.27.55, 01.47.05.29.66
Fax: 01.44.18.90.17
E-mail: sconsulara@amb-roumanie.fr

Secţia politică

Telefon: 01.47.05.10.46; 01.47.05.18.70
Fax: 01.45.56.97.47
E-mail: secretariat@amb-roumanie.fr

Secţia economică
Telefon: 01.47.05.12.74;
Fax: 01.45.50.33.20
E-mail: bce@amb-roumanie.fr

Ataşatul Apărării
Telefon/Fax: 01.47.53.70.23

Biroul Ataşatului de Afaceri Interne

Telefon/Fax: 01.44.18.39.13
E-mail: mai.attache@amb-roumanie.fr , chiriac@amb-roumanie.fr

Serviciul administrativ
Telefon: 01.47.05.10.46 int. 237
Fax: 01.45.56.97.47

Serviciul financiar

Telefon: 01.47.05.10.46 int. 217
Fax: 01.45.56.97.47


Ambasador
E. S. dl. Bogdan MAZURU - Ambasador

Echipa

Dl. Florin VLAD - Prim colaborator

Cancelaria

Dna. Yvette FULICEA - Ministru Plenipotenţiar

Dna. Maria Niara IBRAM - Consilier

Dna. Dana MURZACU - Consilier

Dl. Răzvan STAICU - Consilier

Dna. Laria STOIAN - Secretar I

Dl. Eugen ROŞCA - Secretar I


Secţia Commercială şi Economică
Dna. Ancuţa CONTA - Ministru Consilier

Dl. Mihail PLÎNGĂ - Consilier


Secţia Afaceri consulare şi sociale
Dl. Radu BĂJENARU - Ministru Plenipotenţiar

Dna. Mariana OLTEANU - Secretar II

Biroul Ataşatului Militar

Colonel Gabriel STROE - Ataşat al Apărării, militar, aero şi naval
Colonel Ion Octavian BICLINERU - Adjunct al Ataşatului Apărării, militar, aero şi naval

Biroul Ataşatului de Afaceri Interne

Dl. Marcel ARDELEAN - Comisar şef, Ataşat de afaceri interne

Dl. Vasile Cătălin CHIRIAC - Subcomisar de politie, Ataşat de afaceri interne


Afaceri administrative

Dl. Mircea CIOBANU - Ataşat financiar-contabil
Dl. Marian DOCAN - Sef serviciu administraiv

Nota de informare

PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Ministerul Afacerilor Externe prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime, respectiv în scopul eliberării vizelor, în activitatea notarială, în activităţi legate de evidenţa populaţiei, stare civilă, monitorizare/securitate a persoanelor, spaţiilor şi bunurilor, eliberare a titlurilor de călătorie, a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi în scopul eliberării paşapoartelor simple şi simple temporare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către Ministerul Afacerilor Externe pot fi dezvăluite următorilor destinatari: persoana vizată şi reprezentanţii legali ai acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări şi alte autorităţi/instituţii publice abilitate de lege să solicite informaţii cu privire la datele personale colecate în activiatea specifică a ministerului.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PRINCIPII:

• Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

• Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate;

• Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;

• Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

• Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

• Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):
• dreptul la informare;
• dreptul de acces la date;
• dreptul de intervenţie asupra datelor;
• dreptul de opoziţie;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
• dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii 677/2001, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, Bucureşti) sau la email: drco@mae.ro.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Pentru mai multe datalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucureşti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/