Results 1 to 1 of 1

Thread: Program masiv de investiţii pentru rennoirea şi sporirea capitalului naţional

 1. #1

  Question Program masiv de investiţii pentru rennoirea şi sporirea capitalului naţional

  Program masiv de investiţii pentru rennoirea şi sporirea capitalului naţional

  Comparativ cu perioada 1985-1989, n perioada 1990-1997, volumul mediu anual al investiţiilor efectuate n economia romnească a scăzut cu 40%, de la 12,6 miliarde dolari SUA, la 5,2 miliarde dolari SUA.

  ■ PROGRAMUL prevede sporirea volumului investiţiilor, de la 5,2 miliarde dolari pe an, la 13,8 miliarde dolari SUA pe an, investiţiile nete urmnd a fi realizate integral de sectarul privat, de către cetăţenii Romniei.

  ■ Sporirea capitalului naţional cu 10 miliarde dolari anual.

  ■ Dezetatizarea a cirga 50% din capitalul naţional şi sporirea corespunzătoare a capitalului particular.

  ■ Creşterea numărului de agenţi economici şi ntărirea caracterului concurenţial al economiei romneşti.

  ■ Crearea unui număr de cel puţin un milion de noi locuri de muncă.

  ■ Restabilirea rolului amortizării n reproducţia şi nnoirea capitalului existent.


  PROGRAMUL porneşte de la ipoteza că LEGEA va fi adoptată şi va ncepe să fie aplicată ncepnd cu semestrul II al anului 1998, astfel nct efectele, rezultatele obţinute prin aplicarea prevederilor LEGII, vor apare ncepnd cu anul 1999. Evident că orice ntrziere n adoptarea şi aplicarea LEGII va avea ca efect decalarea corespunzătoare a efectelor, a rezultatelor ce urmează a fi obţinute prin aplicarea LEGII, rezultate care sunt prezentate n capitolele următoare.
  PROGRAMUL are la bază următoarele idei fundamentale: nu există creştere economică, nu există creştere a nivelului de trai, nu există bogăţie şi prosperitate fără sacrificiul economisirii, al investiţiei, al transformării unei părţi din venituri n capital;

  - nu capitalul străin este sursa bunăstării şi prosperităţii naţiunii, ci munca naţională şi capitalul naţional, capital care, la rndul lui, nu are altă sursa dect tot munca naţională, nsoţită de sacrificiul de a nu consuma tot ce se produce, de a economisi şi a investi;

  - n condiţiile de criză create ca urmare a politicii economice dezastruoase aplicate n Romnia, n perioada 1990-1997, efortul de economisire şi investire trebuie transformat ntr-o obligaţie fermă, att a statului, ct şi a cetăţenilor ţării, obligaţie asumată şi impusă prin lege.

  Alternativa este nimicirea Romniei şi nrobirea completă şi definitivă a naţiunii romne.
  Aşa cum s-a menţionat, conform Articolului 29 din LEGE, cel puţin pentru următorii. 3 ani, toate sumele ncasate de persoanele fizice şi juridice din vnzarea valorilor mobiliare (obligaţiuni, acţiuni etc), ca şi veniturile obţinute prin deţinerea de astfel de valori mobiliare, vor trebui economisite şi reinvestite, transformate n capital.

  Practic, nici nainte, nici după anul 1989, cetăţenii Romniei nu au avut acces ia acest capital şi la aceste venituri din capital.
  PROGRAMUL recunoaşte drepturile de proprietate ale cetăţenilor asupra capitalului şi asupra veniturilor aduse de acest capital, dar impune, prin lege, pentru o perioadă limitată de timp, păstrarea capitalului drept capital şi transformarea n capital şi a veniturilor aduse de capital.
  Pentru consum, rămn disponibile, ca şi pnă acum, de fapt, veniturile din muncă - salarii, pensii. De altfel, aşa cum vom vedea, aplicarea PROGRAMULUI va avea ca efect creşterea rapidă şi a veniturilor din muncă, astfel ncit şi o parte din acestea vor putea fi transformate n capital, de data aceasta din proprietate privată a cetăţenilor.

  n perioada 1985-1989, n economia romnească au fost făcute investiţii n valoare totală de 62,8 miliarde dolari SUA. Din acestea, 37% - 4,7 miliarde dolari pe an - au reprezentat-o sumele provenite din amortizări, restul de 63% - 7,8 miliarde dolari pe an, - reprezentnd investiţiile nete, cele prin care a fost sporit, an de an, capitalul naţional.
  Acest volum de investiţii, a fost, practic, realizat, n medie, n fiecare an al perioadei 1970-1989, astfel nct numai n această ultimă perioadă, de 19 ani, a fost acumulat un, capital de circa 150 miliarde dolari (7,8 miliarde investiţii nete pe an x 19 ani) (vezi Tabelul nr, 4).
  n anul 1989, valoarea rămasă a fondurilor fixe utilizate n economia romnească era de 2100 miliarde lei, circa 110 miliarde dolari. n acelaşi an, volumul amortizărilor a fost de 5,3 miliarde dolari, ceea ce nseamnă că perioada medie de reproducere a capitalului fix al Romniei era de 20 de ani, apropiată nivelurilor practicate pe plan mondial la acea dată.
  n perioada 1990-1997, volumul investiţiilor efectuate n economia romnească a scăzut dramatic, la o medie anuală de 5,2 miliarde dolari SUA, ceea ce nseamnă 40% din media anuală realizată n cei 5 ani precedenţi (vezi Tabelul nr. 5).

  Şi din acest punct de vedere, al investiţiilor, guvernarea Stolojan se dovedeşte a fi fost cea mai neagră dintre guvernările postdecem-briste. n anul 1992, volumul investiţiilor a cobort sub 3 miliarde dolari SUA, adică 24% faţă de nivelul anului 1989 şi 9% din PIB.
  n perioada 1990-1997, din cele 41,4 miliarde dolari investiţii, statului iau revenit 29,2 miliarde-dolari, sectorului privat 11,8 miliarde dolari, restul de 0,4 miliarde revenind proprietăţii cooperatiste şi obşteşti.

  Mediile anuale sunt următoarele: 3,7 miliarde dolari pentru sectorul de stat şi 1,5 miliarde dolari pentru sectorul privat.

  n anul 1997, statul a făcut investiţii n valoare de 3,0 miliarde dolari (55% din total), iar sectorul particular de 2,4 miliarde dolari (45% din total).

  Notăm că anul 1995, ultimul pentru care există date statistice disponibile, valoarea fondurilor fixe existente n proprietatea statului era de 144.000 miliarde lei, reprezentnd 85% din totalul valorii mijloacelor fixe din economia naţională, n timp ce valoarea mijloacelor fixe existente n proprietatea privată era de 11.000 miliarde lei (6% din total). n acelaşi an, 1995, investiţiile sectorului de stat au fost, n lei, de 7400 miliarde lei (42%).
  Deci, deşi deţinea 6% din mijloacele fixe, sectorul particular a realizat 42% din investiţii, n timp ce statul, deşi deţinea 85% din mijloacele fixe, a realizat numai 57% din investiţii.
  n timp ce indicele general al preţurilor din economia naţională a crescut, n perioada 1990-1995, de 94 ori, "valoarea" mijloacelor fixe existente n proprietate "publică", a statului, a crescut, exact, de 43 de ori, decalajul foarfecelui preţuri-amortizare fiind, pentru anul n cauză, 1995, de 2,2 ori.

  Cu ajutorul acestui "foarfece", guvernanţii postdecembrişti ai Romniei, au realizat un volum de investiţii, aşa cum am văzut, de 3,7 miliarde dolari SUA pe an, cu mult sub nivelul care ar fi asigurat cel puţin reproducţia şi rennoirea capitalului existent la 1 ianuarie 1990.

  n Graficul nr. 2 este prezentată dinamica investiţiilor n economia Romniei n perioada 1985-2002.

  PROGRAMUL prevede că n următorii 4 ani, volumul investiţiilor autohtone n economia romnească va ajunge la o medie anuală de 13,8 miliarde dolari SUA, respectiv o creştere de 2,7 ori faţă de nivelul mediu realizat n perioada 1990-1997.
  Realizarea acestui obiectiv este o necesitate absolută şi ea este posibilă prin aplicarea prevederilor LEGII.

  Din cele 13,8 miliarde dolari SUA ce urmează a fi investiţi, n medie, anual, n economie, 36,2%, respectiv 5,0 miliarde dolari, vor reprezenta amortizări, restul de 63,8%, adică 8,8 miliarde dolari, vor fi investiţii nete, reprezentnd economiile cetăţenilor ţării. La cele 13,8 miliarde dolari investiţii autohtone, se adaugă cele 1,8 miliarde dolari care vor reprezenta investiţiile medii anuale ale persoanelor fizice şi juridice străine pentru cumpărarea de acţiuni de la statul romn.

  Cele 8,8 miliarde dolari de economii anuale ale populaţiei vor avea următoarele surse:
  -dobnzile ncasate de deţinătorii de obligaţiuni - 4,0 miliarde dolari;
  -sumele ncasate de deţinătorii de obligaţiuni drept răscumpărări făcute de stat din profiturile nete ale acestuia, rămase după plata dobnzilor - 2,6 miliarde dolari SUA;
  -economii ale populaţiei realizate din salarii şi profituri - 2,2 miliarde dolari.
  Primele două surse - dobnzile şi răscumpărările - deci suma de 6,6 miliarde dolari - prezintă un grad mare de certitudine, ele depinznd, exclusiv, de capacitatea statului de a-şi administra capitalul de asemenea manieră nct să obţină o rentabilitate netă a acestuia de cel puţin 5% pe an.

  Din acestea, 3 procente vor ajunge la cetăţeni sub formă de dobnzi, iar celelalte 2 procente sub formă de răscumpărări, de obligaţiuni cu profiturile realizate de stat.

  n ceea ce priveşte economiile populaţiei din salarii şi profituri - 2,2 miliarde dolari, medie anuală - observăm că, prin realizarea PROGRAMULUI, se va asigura o creştere continuă şi substanţială a produsului intern brut, n care ponderea principală o deţin salariile şi profiturile.

  Ponderea celor 2,2 miliarde dolari economii n produsul intern brut - a cărui medie anuală va fi de 44,5 miliarde dolari - urmează a fi de 4,9%. De altfel, rata medie a investiţiilor nete n Produsul Intern Brut pe perioada celor patru ani va fi de 20%, o rată rezonabilă pentru o economie care trebuie să iasă din recesiune şi să se angajeze pe calea unei creşteri economice sănătoase. n Tabelul nr. 6 este prezentată prognoza principalilor indicatori ai investiţiilor n economia romnească n perioada 1999-2002.

  n primii patru ani de după adoptarea LEGII, sumele totale destinate investiţiilor de care vor dispune cetăţenii Romniei, vor fi, n medie, de 14,6 miliarde dolari pe an, sau de 59 miliarde dolari pe ntreaga perioadă. Aceasta nseamnă că, anual, fiecare din cei 16 milioane deţinători de obligaţiuni va dispune, n medie, de 913 dolari pe an, sau 3,650 dolari n cei patru ani ai PROGRAMULUI.

  Evident, cei mai norocoşi vor putea ncasa, chiar n această perioadă, toate cele 8.000 dolari, plus dobnda pnă la data răscumpărării. Avnd n vedere ca n această perioadă statul va dispune de un fond de răscumpărare de 34 miliarde dolari, rezultă că pnă n anul 2002, numărul celor care şi vor primi banii de răscumpărare de la stat va fi de peste 4 milioane.

  La aceştia se adaugă şi cei care vor prefera să-şi vndă obligaţiunile pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, deci să nu mai aştepte răscumpărarea lor de către stat.

  n prognoza noastră, estimăm că din cele 14,6 miliarde dolari disponibilităţi anuale de investiţii la populaţie, circa 4,1 miliarde dolari, respectiv 27% vor fi utillizaţi pentru achiziţionarea de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale existente, 8,8 miliarde dolari, respectiv 60% vor fi utilizate pentru acţiuni şi obligaţiuni noi, emise de societăţile comerciale pentru majorarea capitalului social, pentru recapitalizare, precum şi acţiuni, şi obligaţiuni emise de societăţi comerciale noi, urmnd ca restul de circa 1,8 miliarde dolari, deci circa 13% să fie utilizaţi pentru achiziţionarea de obligaţiuni emise de primării, n vederea obţinerii de bani pentru finanţarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii localităţilor.
  ntruct n estimarea noastră, valoarea capitalului deţinut de statul romn n societăţile comerciale şi regiile autonome create n baza Legii 15/1990 este de 150 miliarde dolari SUA, dacă adăugăm la aceasta circa 25 miliarde dolari capital privat - SIF-uri, plus persoane fizice şi alte persoane juridice private -rezultă un capital total n valoare de 175 miliarde dolari, din care 14%-15% privat şi restul 85%-86% capital de stat.
  Conform datelor prezentate mai sus, rezultă că n următorii 4 ani, statul va vinde către populaţie acţiuni n valoare de 16,3 miliarde dolari şi către străini acţiuni n valoare de 7 miliarde dolari, la care se adaugă conversia de obligaţiuni n acţiuni n valoare de 15 miliarde dolari, deci un total de 38,3 miliarde dolari.

  Aceasta nseamnă că, la sfrşitul anului 2002, statul va mai deţine un capital de 111,7 miliarde dolari. La aceeaşi dată, capitalul deţinut de cetăţeni, de sectorul particular, va avea o valoare de circa 91,5 miliarde dolari SUA, constituite din 25 miliarde capital iniţial, 16,3 miliarde achiziţii acţiuni de la stat, 15 miliarde acţiuni obţinute prin conversii şi 35,2 miliarde achiziţii acţiuni noi din economii ale populaţiei.

  Pnă la sfrşitul anului 2002, capitalul naţional urmează să ntregistreze, n termeni reali, o creştere de 16%, de la 175 miliarde dolari la 203 miliarde dolari. La acea dată, statul va deţine, ncă, 55% din capitalul naţional, sectorului particular revenindu-i restul de 45%.

  Conform Articolului 35 din LEGE, "toţi agenţii economici din Romnia au obligaţia de a-şi constitui fondurile de amortizare a activelor imobilizate, prin aplicarea cotelor de amortizare, stabilite prin lege, asupra valorii actualizate a activelor respective, şi de a utiliza aceste fonduri exclusiv pentru investiţii.

  Actualizarea valorii activelor imobilizate se realizează prin aplicarea coeficienţilor de actualizare stabiliţi prin hotărri ale Guvernului Romniei".

  Acest articol al LEGII este menit să stopeze imediat mecanismul foarfecii inflaţie-amortizare, unul din principalele instrumente concepute şi puse n aplicare de către "reformişti" pentru decapitalizarea agenţilor economici, pentru subminarea economiei romneşti.

  n timp ce preţurile curente au fost "forţate" să crească vertiginos - prin practicarea de dobnzi cămătăreşti, deficite ale balanţei comerciale externe, prin deficite ale bugetului de stat şi mprumuturi statale nejustificate etc.
  - valoarea activelor imobilizate a fost "uitată" pentru lungi perioade de timp la valori depăşite de zeci de ori de preţurile curente, astfel nct fondurile de amortizare, mai exact, puterea lor reală de cumpărare, a ajuns aproape de zero.

  Efectul a fost frnarea procesului de rennoire a capitalului, de retehnologizare şi modernizare a acestuia, decapitalizarea agenţilor eonomici şi aducerea acestora n situaţia de a lucra cu pierderi şi a se ngloda n datorii.
  Acest mecanism criminal trebuie oprit şi nlocuit cu un sistem de amortizare care să asigure apărarea şi păstrarea capitalului naţional.

  Prin aplicarea prevederilor LEGII, fondurile de amortizare ale agenţilor economici existenţi, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului acestora, vor fi aduse la un nivel corespunzător valorii actualizate a activelor corporale (mijloace fixe), nivel care, n estimarea noastră, se va ridica n următorii ani la 5-6 miliarde dolari, anual.

  Dacă la aceste sume, se adaugă cele circa 3-4 miliarde dolari care vor fi investite de populaţie pentru majorarea capitalurilor societăţilor existente, rezultă că acestea, societăţile comerciale existente, cu capital de stat, privat sau mixt, vor beneficia, anual, de capitaluri n valoare de 8-10 miliarde dolari SUA, suficiente, după opinia noastră, pentru acoperirea nevoilor lor de recapitalizare, retehnologizare şi modernizare.

  Restul de 5-6 miliarde dolari din investiţiile anuale ale populaţiei vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de acţiuni emise de societăţi comerciale noi, cele ce urmează a fi nfiinţate n perioada următorilor 4 ani de după intrarea n vigoare a LEGII.

  n cei patru ani, volumul investiţiilor n astfel de societăţi va nsuma 20-24 miliarde dolari SUA, sau 160.000-190.000 miliarde lei, n preţurile lunii decembrie 1997.

  Cu aceste investiţii ar putea fi nfiinţate cel puţin 160.000 noi societăţi comerciale, fiecare cu un capital de un miliard lei. Orice administrator ştie că o societate comercială care-şi ncepe activitatea cu un cont n bancă de 125.000 dolari SUA, respectiv un miliard lei, n preţurile lunii decembrie 1997, poate angaja 7-8 salariaţi.

  Cu dublul salariului mediu din luna decembrie a anului 1997, cei 7-8 salariaţi ar putea costa, lunar, 25 milioane lei, anual 300 milioane lei, respectiv 30% din capitalul social. Restul de 70%, adică 700 milioane lei vor fi arhi suficiente pentru achiziţionarea mijloacelor fixe şi circulante de care vor avea nevoie cei 7-8 salariaţi pentru a-şi cştiga, cinstit, un salariu decent, pentru a plăti taxe şi impozite la stat, pentru a produce bunurile şi serviciile de care are nevoie populaţia ţării.

  Cele 160.000 societăţi comerciale ar putea crea, deci, peste un milion de noi locuri de muncă, adică att ct este nevoie pentru absorbirea actualei armate de şomeri.

  Fără ndoială că retehnologizarea şi mbunătăţirea organizării muncii n cadrul societăţilor comerciale existente va genera, n mod firesc, unele disponibilizări ale personalului angajat, astfel nct este de aşteptat ca, la sfrşitul perioadei de 4 ani la care ne referim, rata şomajului să fie redusa la . 3%-4%, această rată urmnd să fie păstrată şi n anii următori, ea reflectnd o situaţie absolut normală, impusă de procesul continuu al restructurării activităţii economice şi al nevoii adaptării forţei de muncă la schimbările tehnologice.

  Este de la sine nţeles că noile societăţi comerciale, nfiinţate cu capitalul rezultat din aplicarea prevederilor LEGII, vor putea avea capitalul social mai mic, sau mai mare de un miliard. Noi am luat un exemplu ipotetic.

  Cert este că apariţia lor, n număr de 60 mii, de 160 mii, sau 360 mii, va avea ca efecte sigure crearea de noi locuri de muncă, sporirea veniturilor populaţiei, a nivelului de trai al acesteia, dar şi sporirea concurenţei, a competiţiei ntre agenţii economici, cu consecinţe benefice n ceea ce priveşte inovaţia, deci nnoirea produselor şi tehnologiilor şi presiunea asupra preţurilor, de data aceasta n sensul reducerii lor.

  Dr. Constantin COJOCARU
  Website : http://www.variantacojocaru.ro
  Index lucrari : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=236
  Proiectul pentru Romnia : http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=223
  Last edited by Sitting Bull; 23-05-10 at 09:03 AM.

Similar Threads

 1. Legea Cojocaru, propune democratizarea capitalului, pretudindeni si pentru totdeauna
  By Constantin Cojocaru in forum Partidul Poporului PP-LC (Dr. Constantin Cojocaru)
  Replies: 1
  Last Post: 10-10-12, 10:20 PM
 2. Platforma-Program: Partidul Social Democrat al Muncitorilor(PSDM)
  By C. Dobrescu in forum Partidul Social Democrat al Muncitorilor PSDM
  Replies: 1
  Last Post: 03-03-12, 03:00 PM
 3. PROGRAM de prevenire a genocidului din Romnia
  By Ilie in forum 02) Teme de reflectie-meditatie, dezbateri de fond
  Replies: 1
  Last Post: 17-01-12, 08:55 AM
 4. Rentregirea patriei prin sporirea puterii economice a naţiunii
  By Indianapolis in forum File din istoria unei lupte neterminate - Desconspirarea ''REFORMEI''
  Replies: 0
  Last Post: 14-05-10, 10:45 PM
 5. Restabilirea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor asupra capitalului naţional
  By Freelancer_71 in forum Crima numită privatizare. Cele două Romnii-Ieşirea din prăpastie
  Replies: 1
  Last Post: 13-05-10, 09:18 AM

Tags for this Thread

Liens sociaux

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •