Results 1 to 2 of 2

Thread: Restabilirea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor asupra capitalului naţional

 1. #1

  Thumbs up Restabilirea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor asupra capitalului naţional

  Restabilirea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor asupra capitalului naţional
  ■ ntregul capital trecut n patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor comerciale create n baza Legii nr. 15/1990 şi nerestituit cetăţenilor va intra n proprietatea acestora, printr-o emisiuiie de obligaţiuni;

  ■ Fiecărui cetăţean major al ţării i se va recunoaşte dreptul de proprietate asupra unui capital echivalent cu 8000 dolari SUA;

  ■ Statul şi va răscumpăra obligaţiunile; adică cetăţenii şi vor primi echivalentul n lei al celor 8000 dolari SUA, treptat, pe parcursul a maximum 20 de ani. Intre timp, cetăţenii vor ncasa o dobndă de 3% pe an, indexabilă cu indicele inflaţiei, ca şi preţul de răscumpărare;

  ■ Statul, prin Fondul Proprietăţii de Stat, sau altă instituţie nsărcinată cu administrarea capitalului de stat, are obligaţia să gestioneze acest capital n aşa fel nct să creeze resursele financiare necesare răscumpărării obligaţiunilor şi plătii dobnzilor către cetăţeni;

  ■ Statul nu poate vinde acţiunile pe care le deţine la societăţile comerciale la un preţ mai mic dect valoarea nominală a acestora, actualizată la momentul vnzării;

  ■ Administrarea capitalului de stat este supusă controlului Curţii de Conturi a Romniei;

  ■ Sumele obţinute din vnzarea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale vor fi utilizate numai pentru răscumpărarea obligaţiunilor de Ia cetăţeni;

  ■ Guvernul Romniei are obligaţia de a reanaliza toate tranzacţiile prin care Fondul Proprietăţii de Stat a transferat capitalul de stat n proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice şi va recupera,prin acţiuni n justiţie, ntregul capital transferat, fără echivalent, prin ncălcarea prevederilor legale n vigoare;

  ■ Toate profiturile realizate de persoanele fizice şi juridice din tranzacţiile speculative cu terenuri şi active corporale care au făcut parte din patrimoniul legiilor autonome şi societăţilor comerciale create n baza Legii 15/1990, din intermedieri şi tranzacţii valutare şi cu valori mobiliare, din jocuri de noroc, vor fi impozitate cu 80%, sumele ncasate astfel urmnd să fie utilizate pentru răscumpărarea obligaţiunilor de la cetăţeni.  Prin Legea 15/1990, cetăţenii Romniei, n mod neconstituţional şi nelegitim, au fost expropriaţi de capitalul pe care ei l-au creat de-a lungul istoriei. Din proprietatea "ntregului popor", cea mai mare parte a capitalului naţional creat pnă n anul 1989, circa 95%, a trecut n proprietatea "privată" a statului romn postcomunist, urmnd ca apoi, prin aşa-zisa privatizare prin vnzare, să treacă n mod cvasigratuit n proprietatea profitorilor "reformei". Prin această lege, au fost expropriaţi şi proprietarii capitalului existent n Romnia n anul 1945, şi proprietarii capitalului creat n perioada 1945-1989.
  Proiectul Legii Proprietăţii şi Prosperităţii Romnilor (LEGEA) are ca obiectiv principal restabilirea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor Romniei asupra capitalului naţional.

  Articolul 1 al proiectului de LEGE prevede că: "ntregul capital deţinut de statul romn şi de autorităţile publice locale n societăţile comerciale şi regiile autonome, create n baza prevederilor Legii 15/1990, aparţine cetăţenilor Romniei".

  Articolul 2 al proiectului de LEGE prevede că: "Recunoaşterea drepturilor de proprietate asupra capitalului prevăzut la articulai 1 se realizează printr-o emisiune de obligaţiuni n conformitate cu prevederile prezentei legi".

  Articolele 3-21 ale proiectului de LEGE precizează modul n care va fi efectuată emisiunea de obligaţiuni prin care vor fi restabilite drepturile de proprietate asupra capitalului nsuşit de statul romn prin Legea 15/1990.

  Astfel, conform Articolului 3 al proiectului de LEGE, "n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor va efectua o emisiune de obligaţiuni prin care statul romn se va angaja să restituie cetăţenilor Romniei capitalul trecut n patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990 şi nerestituit cetăţenilor pnă la data intrării n rigoare a prezentei legi".

  "Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 1.000.000 (un milion) lei" (Articolul 5), fiecare cetăţean major al Romniei fiind "ndreptăţit să primească un număr de 60 obligaţiuni, respectiv un total de 60.000.000 lei" (Articolul 6).

  Vor primi cele 60 de obligaţiuni "toţi cetăţenii Romniei care au primit cupoane nominative de privatizare, n baza Legii 55/1995, precum şi cei care au primit carnete cu certificate de proprietate n baza Legii 58/1991 şi le-au folosit nainte de adoptarea Legii 55/1995" (Articolul 7).

  De obligaţiunile emise n baza LEGII vor beneficia "şi foştii proprietari sau acţionari ai societăţilor comerciale, preluate de regimul comunist, după 6 martie 1945, numărul de obligaţiuni cuvenite foştilor proprietari sau acţionari, ca şi modul de distribuire al respectivelor obligaţiuni" urmnd să fie "stabilitprintr-o lege specială" (Articolul 8).

  Considernd că dreptul de proprietate reprezintă un drept fundamental al omului, aderăm la principiul restitutio in integram, dar aplicat realmente in integrum, nu numai pentru terenuri şi Case naţionalizate, nu numai pentru averea personală, ci pentru ntregul capital şi ntreaga avere creată de cetăţeni, pentru toţi cei deposedaţi de dreptul la proprietate, inclusiv pentru cei care au creat capitalul romnesc n perioada 1945-1989, pentru cei care au primit salarii de mizerie, cea mai importantă parte a veniturilor ce li s-ar fi cuvenit fiind transformată n capital, n miile de uzine, fabrici, combinate etc. ridicate de-a lungul şi de-a latul ţării.

  Calitatea de deţinător de obligaţiuni, deci de creditor al statului romn, va fi atestată de un certificat de creditor "n care va fi menţionat numărul de obligaţiuni deţinut de fiecare cetăţean (60), valoarea nominală unitară (1.000.000 lei) şi totală (60.000.000 lei) a acestora, dobnda anuală (3% pe an), numărul de identificare (care poate fi codul numeric personal), precum şi condiţiile de răscumpărare a obligaţiunilor şi de plată a dobnzii" (Articolul 9).

  Obligaţiunea conferă deţinătorului ei două drepturi:
  1 - dreptul de a primi de la emitent corespondentul n numerar al valorii nominale nscrisă n obligaţiune, la termenul de răscumpărare, nscris, de asemenea, n obligaţiune, respectiv n certificatul de creditor;
  2 - dreptul deţinătorului ca, pe ntreaga perioadă scursă ntre data emisiunii şi data răscumpărării, să primească dobnda, de asemenea nscrisă n obligaţiune, respectiv n certificatul de creditor.

  Conform Articolului 11 din LEGE, "termenul limită de răscumpărare al obligaţiunilor emise n baza prevederilor prezentei legi este de 20 de ani de la data emiterii lor", iar conform Articolului 13 din LEGE, "dobnda la obligaţiunile ce fac obiectul prezentei legi este de 3% pe an, respectiv 30.000 (treizeci de mii) lei dobndă pe an, pentru fiecare obligaţiune şi se datorează ncepnd cu data de 1 ianuarie 1999".

  Pentru a apăra de inflaţie att preţul obligaţiunii, pe care creditorul urmează să-l primească de la stat, la termenul de răscumpărare, ct şi dobnda, LEGEA prevede, la Articolul 12 că "preţul de răscumpărare al fiecărei obligaţiuni este egal cu valoarea ei nominală, indexată cu indicele general al inflaţiei din Romnia, ntre luna decembrie a anului 1997 şi antepenul-tima lună de dinaintea răscumpărării respectivei obligaţiuni", iar la Articolul 14 că ""dobnda datorată, n baza prevederilor prezentei legi, cetăţenilor deţinători de obligaţiuni, va fi indexată cu indicele general al inflaţiei din Romnia, ntre luna decembrie a anului 1997 şi ante penultima lună de dinaintea plăţii dobnzii".

  Aceasta nseamnă că dacă, de exemplu, n cursul anului 1998 inflaţia n Romnia va fi de 40%, preţul cu care statul romn va răscumpăra o obligaţiune n luna februarie 1999 va fi nu de 1.000.000 lei, ct este valoarea nominală, ci de 1.400.000 lei (1.000.000 X 1,4 - indicele inflaţiei). De asemenea, dobnda cuvenită pentru o obligaţiune pentru un an nu va mai fi de 30.000 lei, ci de 42.000 lei (30.000 X 1,4 - indicele inflaţiei).

  De unde va procura statul romn banii necesari pentru răscumpărarea obligaţiunilor şi plata dobnzilor corespunzătoare? Evident, din vnzarea şi administrarea capitalului pe care şi l-a nsuşit prin Legea 15/1990, prin exproprierea cetăţenilor.

  n concepţia noastră, raţiunea existenţei statului nu este aceea de a fi proprietar de capital, ci aceea de a gestiona problemele publice ale societăţii.
  Statul romn a făcut o eroare istorică. El şi-a nsuşit capitalul naţional, care aparţine cetăţenilor Romniei. Acum, el, statul romn, are obligaţia să repare eroarea şi să restituie cetăţenilor capitalul pe care l-a nsuşit n mod nelegitim şi neconstituţional. n plus, el şi-a asumat obligaţia de a administra acest capital, deci obligaţia de a păstra valoarea capitalului şi, n acelaşi timp, de a-l valorifica n aşa fel nct să obţină dividende suficient de mari, care să-i asigure nu numai acoperirea cheltuielilor de administrare, ci şi plata dobnzilor cuvenite cetăţenilor.
  Statul, respectiv Guvernul Romniei, trebuie să vndă capitalul pe care şi l-a nsuşit prin Legea 15/1990, ct mai repede, dar şl ct mai scump, pentru a-şi procura banii cu care să-şi răscumpere obligaţiunile de la cetăţeni, dar, nainte de vnzare, el trebuie să-l administreze competent şi responsabil, să obţină profit, din care să-şi asigure banii cu care să-şi acopere cheltuielile de administrare şi să plătească dobnda cuvenită cetăţenilor.

  Conform principiilor de mai sus, Articolul 17, alin. 1 din LEGE prevede că "răscumpărarea obligaţiunilor emise n baza prezentei legi se efectuează din ncasările obţinute de Ministerul Finanţelor din vnzarea acţiunilor deţinute de statul romn la societăţile comerciale, precum şi din alte surse, aprobate prin lege", iar Articolul 14 alin. 2 prevede că "dobnda pentru obligaţiunile emise n baza LEGII este plătită din dividendele ncasate de Ministerul Finanţelor pentru acţiunile deţinute de statul romn la' societăţile comerciale, precum şi din alte surse, aprobate prin lege".

  Considerăm complet inacceptabilă, ca fiind contrară intereselor cetăţenilor şi naţiunii romne, utilizarea ncasărilor obţinute din vnzarea capitalului de stat pentru acoperirea cheltuielilor Fondului Proprietăţii de Stat, sau oricărei alte instituţii de acest gen, sau pentru completarea veniturilor bugetului de stat, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor de consum ale statului.

  Statul trebuie să-şi acopere cheltuielile din impozite şi taxe, nu din vnzarea capitalului naţional, care nu-i aparţine, acesta fiind proprietatea cetăţenilor, iar Fondul Proprietăţii de Stat, sau oricare altă instituţie, care ndeplineşte funcţia de administrator al capitalului de stat, adică al cetăţenilor, trebuie, ca orice administrator, să-şi acopere cheltuielile din venituri - dividende, dobnzi, cştiguri de capital etc, NU DIN VNZAREA CAPITALULUI.
  Dr. Constantin COJOCARU
  Website : http://www.variantacojocaru.ro
  Index lucrari : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=236
  Proiectul pentru Romnia : http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=223
  Last edited by Sitting Bull; 23-05-10 at 09:05 AM.

 2. #2

  Thumbs up Re : Restabilirea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor asupra capitalului naţio

  "Consumarea" capitalului, utilizarea sumelor obţinute din vnzarea capitalului naţional pentru acoperirea cheltuielilor de consum ale FPS şi ale Guvernului Romniei, reprezintă o crimă odioasă mpotriva poporului romn, un act de naltă trădare naţională.
  Ne exprimăm speranţa că cetăţenii Romniei vor nţelege ct mai curnd gravitatea acestei acţiuni criminale şi-şi vor uni eforturile pentru stoparea efectelor ei dezastruoase. In caz contrar, vom asista la nimicirea Romniei şi nrobirea completă şi definitivă a naţiunii romne.
  Proiectul Legii Proprietăţii şi Prosperităţii Romnilor prevede, la Articolul 25 că:
  "La data intrării n vigoare a prezentei legi, Fondul Proprietăţii de Stat şi ncetează activitatea şi se reorganizează ca Departament al Capitalului de Stat, subordonat Ministerului Finanţelor".

  "Activitatea Departamentului Capitalului de Stat este supusă controlului Curţii de Conturi a Romniei, ca şi celelalte instituţii ale statului".

  Departamentul Capitalului de Stat trebuie să-şi ndeplinească atribuţiile de administrator al capitalului care i este ncredinţat, pnă n momentul cnd va fi răscumpărată ultima obligaţiune emisă n baza LEGII. El trebuie să funcţioneze pe baza unui buget propriu, separat de bugetul de stat, să-şi acopere cheltuielile exclusiv din venituri - dividende, dobnzi, cştiguri de capital etc, nu din ncasările obţinute din vnzarea capitalului.

  Dimpotrivă, veniturile sale trebuie, n mod normal, avnd n vedere dimensiunea uriaşă a capitalului pe care-l administrează, să depăşească cu mult cheltuielile sale de funcţionare şi să obţină profituri, care să fie utilizate pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise n baza LEGII.
  Nici un leu ncasat din vnzarea capitalului de stat nu poate avea altă destinaţie dect aceea a răscumpărării obligaţiunilor emise n baza LEGII. Conform Articolului 17 alin. 2 din LEGE, "sumele ncasate de Ministerul Finanţelor din vnzarea acţiunilor deţinute de statul romn la societăţile comerciale vor fi utilizate, temporar, pentru recapitalizarea societăţilor comerciale la care statul romn este acţionar şi pentru constituirea de depozite bancare purtătoare de dobnzi, pnă la utilizarea lor pentru răscumpărarea obligaţiunilor".

  Datorită faptului că, n cele mai multe cazuri, vor exista decalaje ntre momentul ncasării sumelor obţinute din vnzarea acţiunilor şi momentul răscumpărării obligaţiunilor, Departamentul Capitalului de Stat va dispune de importante sume de bani pe care le va putea utiliza pentru recapitalizarea, restructurarea şi rentabilizarea agenţilor economici la care este acţionar, n aşa fel nct să-i aducă pe aceştia n situaţia ca acţiunile deţinute de stat să poată fi vndute cel puţin la valoarea lor nominală, actualizată la momentul vnzării, adică să păstreze valoarea capitalului pe care-l are n administrare şi pe care trebuie să-l restituie cetăţenilor, prin răscumpărarea obligaţiunilor.

  Pentru realizarea acestui obiectiv, Articolul 28 al LEGII prevede că: "Acţiunile deţinute de statul romn la societăţile comerciale se
  tranzacţionează pe piaţa secundară a valorilor mobiliare din Romnia, la preţurile practicate pe această piaţă.

  Preţul la care pot fi oferite spre vnzare acţiunile prevăzute la alineatul precedent nu poate fi mai mic dect valoarea nominală a acţiunilor respective, actualizată la data vnzării".

  Respingem n mod categoric practicile "reformiştilor" de vnzare a capitalului de stat prin "negociere", cu investitori mai mult sau mai puţin "strategici", prin "intermediari", prin "licitaţii" mai mult sau mai puţin "aranjate". Toate acţiunile deţinute de statul romn, n numele cetăţenilor săi, se vnd pe pieţele secundare de valori mobiliare, pieţe organizate şi supravegheate de, CNVM, respectiv la BURSĂ şi la RASDAQ, la preţurile practicate pe aceste pieţe.
  Cine vrea să cumpere acţiuni ale statului romn poate să le cumpere pe aceste pieţe, fără nici o restricţie, la preţurile practicate pe aceste pieţe, fără şmecheria "promisiunilor" de investiţii viitoare şi de ndoielnica păstrare a locurilor de muncă etc.

  Cumpărătorii serioşi ştiu şi ct mai trebuie să investească după ce au cumpărat acţiunile de la statul romn şi cte locuri de muncă să păstreze pentru a desfăşura o activitate rentabilă.

  Acţiunile deţinute de Statul Romn la societăţile comerciale nu sunt nici a!e domnului preşedinte al FPS, nici ale Ministrului Finanţelor, nici ale Primului Ministru. Aceste acţiuni simţ ale cetăţenilor Romniei. Ele nu pot fi vndute la orice preţ, ci numai la un preţ care să păstreze, dacă nu să şi sporească, valoarea capitalului de stat, averea cetăţenilor. Acest preţ nu poate fi mai mic dect valoarea nominală a acţiunilor, actualizate la data vnzării, n funcţie de inflaţie.
  Aşa cum am arătat, acest obiectiv poate fi realizat cu sumele mari de bani de care dispun administratorii capitalului de stat, cu care pot recapitaliza, restructura şi rentabiliza agenţii economici, n aşa fel nct să nu se vndă n pierdere capitalul cetăţenilor.

  Cine vrea să fie Prim Ministru, sau Ministrul Finanţelor, trebuie să-şi asume această responsabilitate.
  n acest sens, Articolul 27 din LEGE prevedecă:" Guvernul Romniei este responsabil pentru administrarea eficientă a capitalului de stat.

  n cazul n care capitalul administrat prin Departamentul Capitalului de Stat nu nregistrează un proft net (dividende) anual de cel puţin 5%, Primul Ministru şi Ministrul Finanţelor şi vor prezenta demisia şi vor fi nlocuiţi, cu respectarea prevederilor Constituţiei.

  Pierderile de capital nregistrate de Departamentul Capitalului de Stat se acoperă de la bugetul de stat, cu aprobarea Parlamentului Romniei".

  Deci, conform ultimului alineat din Articolul 27 al LEGII, n cazul n care la sfrşitul unui an calendaristic (financiar), Departamentul Capitalului de Stat va prezenta un bilanţ contabil cu pierdere, n loc de profit, vor fi sancţionaţi nu numai Primul Ministru şi Ministrul Finanţelor, cu demisia imediată, ci şi cetăţenii ţării care vor fi obligaţi să acopere pierderea de capital din propriul buzunar, respectiv din impozite şi taxe asupra salariilor, sau asupra consumului.
  Ei trebuie să plătească pentru greşeala de a fi ales guvernanţi incompetenţi, sau iresponsabili. Capitalul naţional trebuie să devină una din valorile supreme ale naţiunii romne. El trebuie apărat şi păstrat, cu orice preţ, de toţi membrii naţiunii. Orice leu pierdut din capitalul naţional nseamnă un pas spre sărăcie, un pas spre distrugerea ţării, spre nrobirea naţiei şi a membrilor ei.
  Cetăţenii Romniei cunosc, n baza informaţiilor publicate n presă privitoare la rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi a Romniei, ca şi alte investigaţii, că o importantă parte a capitalului de stat a fost trecută n proprietatea persoanelor fizice şi juridice private, fără compensaţia corespunzătoare, de multe ori prin ncălcarea prevederilor legale n vigoare.
  Declarndu-ne apărători fermi ai legii, ca şi ai dreptului de proprietate, considerăm că este de datoria Guvernului Romniei să recupereze ntregul capital pe care FPS l-a transferat n proprietatea peroanelor fizice şi juridice private, fără a primi n schimb echivalentul valoric al acestui capital.
  O primă modalitate de recuperare a acestui capital o reprezintă reanalizarea tranzacţiilor prin care FPS-ul a transferat capitalul n proprietatea persoanelor fizice şi juridice private şi formularea de acţiuni n justiţie pentru recuperarea capitalului transferat fără respectarea prevederilor legale n vigoare.
  n acest sens Articolul 34 din LEGE prevede că: "n termen de un an de la data intrării n vigoare a prezentei legi, Guvernul Romniei va reanalize toate tranzacţiile prin care Fondul Poprietăţii de Stat a transferat capitalul de stat către persoane fizice şi private, el avnd obligaţia de a recupera, prin acţiuni injustiţie, ntregul capital de stat nstrăinat, fără echivalent, prin ncălcarea prevederilor legale n vigoare".
  Pentru restabilirea şi refacerea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor Romniei, vor fi aplicate principiile, practicile şi uzanţele de contabilitate, inclusiv, de actualizare a valorii capitalurilor n situaţii de inflaţie, principii, practici şi uzanţe recunoscute, aprobate şi aplicate de organismele profesionale şi guvernamentale din SUA şi din alte state civilizate.

  Cetăţenii Romniei, prin statul lor naţional, nu doresc să-şi nsuşească şi nu-şi vor nsuşi nici un leu din averea vreunei persoane fizice, sau juridice, fie ea autohtonă, sau străină, dar şi vor exercita dreptul suveran de a-şi recupera averea de care au fost deposedaţi, n toate cazurile n care deposedarea poate fi dovedită.

  Dacă, de exemplu, un hotel a fost vndut de către FPS unei persoane juridice private cu un milion de dolari SUA (deci, o monedă stabilă) şi, conform principiilor ştiinţei şi practicii financiar-contabile, recunoscute şi aplicate pe plan internaţional, acel hotel avea o valoare de o sută de milioane de dolari SUA, iar după o scurtă perioadă de timp, acelaşi hotel este revndut cu o sută de milioane de dolari SUA, este evident că statul romn a fost deposedat, prejudiciat.
  Si din motivele de mai sus, dar şi pentru a descuraja complet şi definitiv tranzacţiile speculative cu capitaluri n Romnia, Articolul 31 din LEGE prevede că:

  "Pentru profiturile realizate n Romnia din tranzacţiile cu terenuri şi active imobiliare care au făcut parte din patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome create n baza Legii 15/1990, persoanele fizice şi juridice plătesc statului romn un impozit de 80%."
  Conform Articolului 32 al LEGII, acelaşi impozit, de 80%, urmează a fi plătit şi pentru profitul realizat din "activităţile de jocuri de noroc, de intermedieri şi tranzacţii valutare şi cu valori mobiliare".
  n concepţia noastră, pieţele de capital, tranzacţiile cu capitaluri sunt instrumente utile pentru funcţionarea eficientă a unei economii capitaliste democratice şi concurenţiale, nsă ele nu trebuie transformate n instrumente de mbogăţire necuvenită, prin "ţepuirea" statului şi a cetăţenilor! Cei care investesc capitaluri n astfel de activităţi trebuie să se mulţumească cu un profit rezonabil, de 20%.
  Dr. Constantin COJOCARU
  Website : http://www.variantacojocaru.ro
  Index lucrari : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=236
  Proiectul pentru Romnia : http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=223
  Last edited by Sitting Bull; 23-05-10 at 09:05 AM.

Similar Threads

 1. Declaratia Universala a Drepturilor Omului
  By Remus Constantin Raclău in forum Razboiul sensurilor: teze, idei, - conceptele fundamentale!
  Replies: 0
  Last Post: 21-10-13, 08:42 PM
 2. Constituţia cetăţenilor - MCC-2013, TITLUL -V- Curtea Constituţională, art. 142-147/p-15
  By Arthur in forum Noua Constitutie a Romaniei - Constitutia Cetatenilor
  Replies: 0
  Last Post: 15-06-13, 11:19 AM
 3. Constituţia cetăţenilor - MCC-2013, TITLUL -IV- Bugetul public naţional, art. 138-141/p-14
  By Arthur in forum Noua Constitutie a Romaniei - Constitutia Cetatenilor
  Replies: 0
  Last Post: 15-06-13, 11:11 AM
 4. Program masiv de investiţii pentru rennoirea şi sporirea capitalului naţional
  By Freelancer_71 in forum Crima numită privatizare. Cele două Romnii-Ieşirea din prăpastie
  Replies: 0
  Last Post: 13-05-10, 10:05 AM
 5. Valorificarea drepturilor de proprietate
  By Freelancer_71 in forum Crima numită privatizare. Cele două Romnii-Ieşirea din prăpastie
  Replies: 1
  Last Post: 13-05-10, 10:01 AM

Tags for this Thread

Liens sociaux

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •