Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei Romniei 2013-2014

PreşedinteComisie de revizuire a Constituţiei Romniei 2013-2014:
1. Antonescu George Crin Laurenţiu (senator PNL );

Vicepreşedinţi Comisie de revizuire a Constituţiei Romniei 2013-2014: 2. Chelaru Ioan (senator PSD), 3. Ciucă Liviu-Bogdan (deputat PC), 4. Fenechiu Cătălin-Daniel (deputat PP-DD), 5. Mt Andrs-Levente (deputat UDMR), 6. Schelean Valeria-Diana (deputat PDL);

Secretari Comisie de revizuire a Constituţiei Romniei 2013-2014:
7. Iordache Florin (deputat PSD), 8. Pambuccian Varujan (deputat Mino.);

Membri Comisie de revizuire a Constituţiei Romniei 2013-2014: 9. Adam Ioan (deputat PSD), 10. Chiuariu Tudor-Alexandru (senator PNL), 11. Donţu Ovidiu Liviu (senator PSD), 12. Emacu Gheorghe (deputat PSD), 13. Florea Daniel (deputat PSD), 14. Gorghiu Alina-Ştefania (deputat PNL), 15. Greblă Toni (senator PSD), 16. Motreanu Dan-Ştefan (deputat PNL), 17. Nica Nicolae-Ciprian (deputat PSD), 18. Oltean Ioan (deputat PDL), 19. Podaşcă Gabriela-Maria (deputat PSD), 20. Roman Petre (deputat PNL), 21. Scutaru Adrian George (deputat PNL), 22. Tişe Alin Păunel (senator PDL), 23. Vochiţoiu Haralambie (senator PP-DD);

Membri supleanţi Comisie de revizuire a Constituţiei Romniei 2013-2014: 24.(MS.1). Bir Rozalia Ibolya (senator UDMR), 25.(MS.2) Cozmanciuc Corneliu-Mugurel (deputat PNL), 26.(MS.3) Ganţ Ovidiu Victor (deputat Mino.), 27. (MS.4) Ionescu Aurelian (deputat PC), 28.(MS.5) Miron Vasilica Steliana (senator PP-DD), 29.(MS.6) Stoica Ştefan-Bucur (deputat PDL), 30.(MS.7) Stragea Sorin Constantin (deputat PSD);

***
VEZI/DESCARCA DOCUMENTUL ORIGINAL(format lista): Lista finala a amendamentelor la Constitutie adoptate de Comisia de revizuire
***

PROIECT DE REVIZUIRE a Constituţiei aprobat de Comisia Parlamentară condusă de Crin Antonescu, Preşedintele Senatului Romaniei.
27.06.2013

CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003 - AMENDAMENTE ADOPTATE 2013

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -I- Principii generale
ARTICOLUL 1: Statul romn
(1) Romnia este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
(2) Forma de guvernămnt a statului romn este republica.
(3) Romnia este stat de drept, democratic şi social, n care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, n spiritul tradiţiilor democratice ale poporului romn şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - n cadrul democraţiei constituţionale.
(5) n Romnia, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

La art.1, după alin.(1), se introduce un alineat nou, alin.(1.1), cu următorul cuprins:
Art.1.- (1.1) Romnia recunoaşte rolul istoric, n constituirea şi modernizarea statului romn, al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei Regale şi al minorităţilor naţionale.

La art.1, după alin.(2), se introduce un alineat nou, alin.(2.1), cu următorul cuprins:
Art.1.- (2.1) Demnitatea umană este sursa tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale si este inviolabilă. Toate formele de autoritate publică trebuie să respecte și să protejeze demnitatea umană.

Art.1, alin. (4), se modifică astfel:
Art.1.- (4) Statul se organizează potrivit principiilor separaţiei, echilibrului şi cooperării loiale a puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - n cadrul democraţiei constituţionale. Puterea legislativă este reprezentată de Parlament, puterea executivă este reprezentată de Guvern şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, iar puterea judecătorească este reprezentată de nalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti.

***
*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 3: Teritoriul
(1) Teritoriul Romniei este inalienabil.
(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.
(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, n comune, oraşe şi judeţe. n condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
(4) Pe teritoriul statului romn nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.3, alin. (3), se modifică astfel:
Art.3.- (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, n comune, oraşe, judeţe şi regiuni. n condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

***
*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 4 : Unitatea poporului şi egalitatea ntre cetăţeni
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului romn şi solidaritatea cetăţenilor săi.
(2) Romnia este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.4, alin. (2), se modifică astfel:
Art.4.- (2) Romnia este patria comună
şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. Orice discriminare bazată pe sex, culoare, origine etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă, credinţă sau religie, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vrstă sau pe orice altă situaţie este interzisă.

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 6: Dreptul la identitate
(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinnd minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinnd minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare n raport cu ceilalţi cetăţeni romni.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

La art.6, după alin.(1), se introduce un alineat nou, alin.(1.1), cu următorul cuprins:
Art.6.- (1.1) Reprezentanţii legali ai minorităţilor naţionale pot nfiinţa, potrivit legii privind statutul minorităţilor naţionale, organe proprii de decizie şi executive, cu competenţe privind dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor.

La art.6, după alin.(2), se introduce un alineat nou, alin.(6.3), cu următorul cuprins:
Art.6.- (3) Deciziile autorităţilor publice centrale şi locale se vor lua, după consultarea organizaţiilor cetăţenilor aparţinnd minorităţilor naţionale, cu privire la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.


***
* CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 7: Romnii din străinătate
Statul sprijină ntărirea legăturilor cu romnii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.7, se modifică astfel:
Art.7.- Statul sprijină ntărirea legăturilor cu romnii din afara frontierelor ţării, indiferent de denumirea sub care sunt cunoscuţi, şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea liberă a identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt sau unde se află aceştia, precum şi a dreptului internaţional.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 10: Relaţii internaţionale
Romnia ntreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, n acest cadru, relaţii de bună vecinătate, ntemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.10, se modifică astfel:
Art.10.- Romnia ntreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, n acest cadru, relaţii de bună vecinătate, precum şi cu celelalte subiecte de drept internaţional şi acţionează n politica sa externă pentru realizarea interesului naţional, pe baza respectului reciproc şi n conformitate cu principiile, cu tratatele internaţionale la care este parte şi cu celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.

La art.10, se introduce un alineat nou, alin.(10.2), cu următorul cuprins:
Art.10.- (2) Romnia este stat membru al Uniunii Europene.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 12: Simboluri naţionale
(1) Drapelul Romniei este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, n ordinea următoare ncepnd de la lance: albastru, galben, roşu.
(2) Ziua naţională a Romniei este 1 Decembrie.
(3) Imnul naţional al Romniei este "Deşteaptă-te romne".
(4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.12 alin. (1), se modifică astfel:
Art.12.- (1)
Drapelul Romniei este tricolor, avnd pe fondul galben stema ţării; culorile sunt aşezate vertical, n ordinea următoare ncepnd de la lance: albastru, galben, roşu.

La art.12, după alin.(4), se introduce un alineat nou, alin.(5), cu următorul cuprins:

Art.12.- (5) Minorităţile naţionale şi pot folosi n mod liber, n spaţiu public şi privat, propriile simboluri naţionale care reprezintă identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 15: Universalitatea
(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.15 alin. (1), se modifică astfel:

Art.15.-(1) Cetăţenii romni se nasc şi trăiesc liberi, se bucură de drepturile şi libertăţile garantate şi stabilite prin Constituţie şi alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 16 : Egalitatea n drepturi
(1) Cetăţenii sunt egali n faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, n condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia romnă şi domiciliul n ţară. Statul romn garantează egalitatea de şanse ntre femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
(4) n condiţiile aderării Romniei la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care ndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi n autorităţile administraţiei publice locale.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
#Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.16 alin. (4), se modifică astfel:

Art.16.-
(4) Cetăţenii Uniunii Europene care ndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi n autorităţile administraţiei publice locale.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 21: Accesul liber la justiţie
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate ngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.21 alin. (4), se modifică astfel:

Art.21.- (4) Jurisdic
ţiile administrative speciale sunt gratuite.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 23: Libertatea individuală
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
(2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai n cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.
(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai n cursul procesului penal.
(5) n cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu cte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.
(6) n faza de judecată instanţa este obligată, n condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu mai trziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să dispună, de ndată, punerea n libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au ncetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de libertate.
(7) ncheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.
(8) Celui reţinut sau arestat i se aduc de ndată la cunoştinţă, n limba pe care o nţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar nvinuirea, n cel mai scurt termen; nvinuirea se aduce la cunoştinţă numai n prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Punerea n libertate a celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum şi n alte situaţii prevăzute de lege.
(10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa n libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.
(11) Pnă la rămnerea definitivă a hotărrii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.
(12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată dect n condiţiile şi n temeiul legii.
(13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi dect de natură penală.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.23 alin. (4), se modifică astfel:
Art.23.-
(4) n mod excepţional şi motivat, cercetarea şi judecarea n procesul penal se fac cu privarea de libertate a persoanei. Arestarea preventivă se dispune de instanţa de judecată competentă n condiţiile legii şi numai n cursul procesului penal.

Art.23 alin. (8), se modifică astfel:

Art.23.-
(8) Celui condus administrativ, reţinut sau arestat i se aduc de ndată la cunoştinţă, n limba pe care o nţelege, motivele conducerii administrative, ale reţinerii sau ale arestării, iar nvinuirea, n cel mai scurt termen; nvinuirea se aduce la cunoştinţă numai n prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
La art.23, după alin.(13), se introduce un alineat nou, alin.(14), cu următorul cuprins:

Art.23.- (14) Este interzisă folosirea probelor obţinute ilegal.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 24: Dreptul la apărare
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) n tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.24 alin. (2), se modifică astfel:
Art.24.- (2) In tot cursul procesului, părțile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu şi de a dispune de timpul şi nlesnirile necesare pentru pregătirea apărării.

La art.24, după alin.(2), se introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul cuprins:
Art.24.-
(3) n faza de judecată a procesului penal este garantat principiul egalității de arme ntre acuzare şi apărare.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 26: Viaţa intimă, familială şi privată
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea nsăşi, dacă nu ncalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Titlul Art.26, se modifică astfel:
Art.26.-
Viata intimă, familială, privată şi datele cu caracter personal

Art.26 alin. (1), se modifică astfel:

Art.26.-
(1) Autoritatile publice garantează dreptul la viaţă intimă, familială şi privată.

Art.26 alin. (2), se modifică astfel:

Art.26.-
(2) Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, sau ordinea publica.

La art.26, după alin.(2), se introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul cuprins:
Art.26 alin.(3) Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este garantat. Autoritatile publice au obligaţia de a lua măsuri de protejare a datelor cu caracter personal.

La art.26, după alin.(3), se introduce un alineat nou, alin.(4), cu următorul cuprins:
Art.26 alin.(4) Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorități autonome.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 27: Inviolabilitatea domiciliului
(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămne n domiciliul ori n reşedinţa unei persoane fără nvoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărri judecătoreşti;
b) nlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspndirii unei epidemii.
(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează n condiţiile şi n formele prevăzute de lege.
(4) Percheziţiile n timpul nopţii sunt interzise, n afară de cazul infracţiunilor flagrante.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.27 alin. (3), se modifică astfel:
Art.27.- (3) Percheziţia se dispune de instanțele de judecată competente şi se efectuează n condiţiile şi n formele prevăzute de lege.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 28: Secretul corespondenţei
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.28 alin. (1), se modifică astfel:
Art.28.- (1) Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice, al altor comunicări efectuate prin mijloace electronice, al datelor de trafic şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

La art.28, după alin.(1), se introduce un alineat nou, alin.(2), cu următorul cuprins:
Art.28.-(2) Autoritatile publice garanteaza secretul corespondentei.

La art.28, după alin.(2), se introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul cuprins:

Art.28.-(3) Reţinerea predarea sau perchiziţionarea trimiterilor poştale, interceptarea convorbirilor şi comunicărilor, interceptarea n mediul ambiental, percheziţia informatică şi accesul la un sistem informatic şi la un suport de stocare a datelor informatice, obţinerea datelor informatice, inclusiv a datelor de trafic şi a datelor de localizare, identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice sau a unui punct de acces la un sistem informatic ori alte asemenea tehnici se dispun de judecător, n condiţiile legii.

La art.28, după alin.(3), se introduce un alineat nou, alin.(4), cu următorul cuprins:

Art.28.-
(4) n cazul n care există urgenţă deosebită n luarea uneia din măsurile prevăzute la alin.(3), procurorul poate să dispună prin ordonanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, luarea măsurii pe o perioadă de cel mult 48 de ore. ndată după luarea măsurii, procurorul se adresează instanţei de judecată competente care decide asupra măsurii dispuse de procuror şi, dacă s-a cerut, asupra luării măsurii n continuare. Dacă măsura dispusă de procuror este infirmată, instanţa va dispune, cnd este cazul, distrugerea probelor obţinute, care se realizează de procuror pe bază de proces-verbal, ce se depune la instanţă.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 29: Libertatea conştiinţei
(1) Libertatea gndirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi ngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste n spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, n condiţiile legii.
(4) n relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de nvrăjbire religioasă.
(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin nlesnirea asistenţei religioase n armată, n spitale, n penitenciare, n azile şi n orfelinate.
(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.29 alin. (4), se modifică astfel:
Art.29.-
(4) Sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de nvrăjbire religioasă.

Art.29 alin. (6), se modifică astfel:

Art 29 (6)
Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine, respectnd principiul interesului superior al copilului.
***

*CONSTITUŢIA ROMNIEI 2003
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 30: Libertatea de exprimare
1) Libertatea de exprimare a gndurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare n public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a nfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare n masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, ndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, n condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
*
# Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (27.06.2013)

Art.30 alin. (3), se modifică astfel:
Art.30.- (3) Libertatea de exprimare implică şi libertatea de a nființa mijloace de comunicare n masă.

Art.30 alin. (4), se modifică astfel:

Art.30.- (4) Niciun mijloc de comunicare n masă nu poate fi suspendat sau suprimat.

Art.30 alin. (5), se modifică astfel:

Art.30.-(5) Mijloacele de comunicare n masă au obligatia de a declara public sursele finanţării şi structura acţionariatului. Procedura declarării se stabileşte prin lege.

Art.30 alin. (7), se modifică astfel:

Art.30.-
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, profanarea drapelului naţional, ndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Art.30 alin. (8), se modifică astfel:

Art.30.-
(8) Răspunderea civilă pentru informația sau pentru crea
ţia adusă la cunoştinţă publică revine, după caz, autorului, celui care exercită răspunderea editorială sau mijlocului de comunicare n masă, n condițiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.


***
## Revizuirea constituţiei - Semne de ntrebare şi de mirare?! Alexandru Melian ...avertizam asupra riscurilor de a ncredința politicienilor elaborarea proiectului de revizuire a constituției (1). Din păcate, proiectul prezentat Parlamentului, - confirmnd toate temerile și previziunile exprimate - nu este dect un text tranzacționat ntre politicieni, avnd ca obiect nu att Romnia și poporul ei ct clasa politică dornică să călărească, fără a fi călărită, să mulgă, fără a fi mulsă, să ceară, fără a da, să se nchine prezentului, fără a rodnici trecutul și mai ales fără a grădinări viitorul...
***