Results 1 to 1 of 1

Thread: Lege privind controlul averilor dobndite n mod ilicit (Proiect)

 1. #1
  Rang-N-04(Grup sp)
  Constantin Cojocaru's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Location
  Romnia
  Posts
  287
  Blog Entries
  4
  Rep Power
  656

  Post Lege privind controlul averilor dobndite n mod ilicit (Proiect)

  Lege privind controlul averilor dobndite n mod ilicit (Proiect)
  CAP. 1

  ART. 1 Poate fi supusă controlului, in condiţiile prezentei legi, provenienţa averii, a bunurilor şi valorilor, oricărei persoane fizice, sau juridice, dacă sunt date sau indicii că există o vădită disproporţie ntre valoarea averii acesteia şi veniturile sale şi nu se justifică dobndirea licită a averii.

  Controlul priveşte averea dobndită după data de 22 decembrie 1989, att cea existentă n patrimoniul persoanei n cauză, ct si cea nstrăinată cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

  ART. 2 Averea a carei provenienţă nu se justifică este supusă unui impozit de 80%.
  Prin justificarea provenienţei averii se nţelege obligaţia persoanei n cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobndirea sau sporirea averii sale.

  CAP. 2

  ART. 3 Controlul provenienţei averii prevăzută la capitolul 1 se face:
  a) n temeiul sesizărilor, dacă sunt scrise şi semnate, ale oricarei persoane fizice, sau juridice, cu domiciliul, respectiv, cu sediul n Romnia;
  b) la cererea persoanei căreia i s-au adus imputari publice in legătură cu provenienţa averii sale;
  c) la sesizarea organelor financiare, a celor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, cnd acestea deţin date, rezultnd din activitatea lor, cu privire la disproporţia vădită dintre valoarea averii şi veniturile unei persoane.

  CAP. 3

  ART. 4 Verificarea sesizărilor şi a cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcţionează pe lnga fiecare tribunal şi este alcătuită din:
  - doi judecatori desemnaţi de preşedintele tribunalului, dintre care unul n calitate de preşedinte;
  - un procuror desemnat de primul procuror al parchetului de pe lnga tribunalul n cauză.

  Membrii comisiei de cercetare sunt desemnaţi pentru o perioadă de trei ani. Pe aceeasi perioadă şi de catre aceleaşi persoane, vor fi desemnaţi şi trei supleanţi, care vor nlocui pe titulari n cazul n care aceştia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrările comisiei de cercetare.

  Comisia are un secretar desemnat de preşedintele tribunalului dintre grefierii acestei instanţe.

  ART. 5 n cazul n care sesizarea este făcută potrivit art. 3 lit. a, comisia nu va ncepe cercetarea nainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relaţiile necesare cauzei.

  Dacă rezultă date sau indicii că ntre valoarea averii persoanei n cauza şi veniturile acesteia există vădită disproporţie, comisia o citează şi i acordă un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaraţie cu privire la toată averea sa şi la justificarea provenienţei acesteia.

  Provenienţa averii persoanei care refuză să dea declaraţia arătată la alineatul precedent, precum şi a bunurilor şi valorilor care au fost omise din aceasta declaraţie, este considerată nejustificată, pna la proba contrară.

  ART. 6 Comisia citează orice persoană care ar putea da relaţii utile pentru lămurirea provenienţei averii celui in cauză.

  Cei care, după data de 22 decembrie 1989, au dobndit bunuri sau valori de la persoana n cauză vor fi ascultaţi n mod obligatoriu.
  Dacă persoana n cauză este căsătorită, comisia va cita şi pe celălalt soţ pentru a da relaţii cu privire la bunurile si valorile comune.
  Actele şi lucrările comisiei nu sunt publice. Persoana n cauză poate să ia cunoştinţa de toate actele şi lucrările dosarului.

  ART. 7 Dacă socoteşte necesar, comisia, prin ncheiere, poate lua măsura indisponibilizării bunurilor si valorilor persoanei n cauză şi ale persoanelor cu care locuieşte mpreună şi gospodăreşte n comun.

  De asemenea, vor putea fi indisponibilizate bunurile si valorile pe care persoana n cauză le-a nstrăinat cu titlu gratuit după intrarea n vigoare a prezentei legi.

  ART. 8 Comisia hotărăşte, n termen de cel mult 3 luni de la data sesizării, prin ncheiere motivată, cu majoritate de voturi:
  - clasarea cauzei, cnd constată că provenienţa intregii averi este justificată;
  - trimiterea cauzei spre soluţionare judecătoriei in raza căreia se află domiciliul persoanei in cauză, dacă constată că provenienţa intregii averi sau a unei părţi din avere nu este justificată;
  - trimiterea cauzei la unitatea competentă de procuratură, dacă n legătură cu averea a carei provenienţă este nejustificată rezultă săvrşirea unei infracţiuni.

  Prin ncheierea de clasare se dispune şi ridicarea măsurii de indisponibilizare a bunurilor.
  ncheierea de clasare se comunică persoanei n cauză, celei care a facut sesizarea, procurorului şef al parchetului de pe lngă tribunalul competent şi Ministerului Finantelor Publice, n termen de 15 zile de la pronunţare.

  CAP. 4

  ART. 9 Preşedintele judecatoriei, primind dosarul, fixează termen de judecată, la cel mult 30 de zile de la primirea dosarului, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, va fi ntotdeauna citat. Prezenţa procurorului este obligatorie.
  Judecatorul şi procurorul care au făcut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecată.

  ART. 10 Judecatoria, dacă constataă că provenienţa averii este justificată, hotărăşte nchiderea dosarului.
  Dacă constată că provenienţa averii sau a unei parti a acesteia nu este justificată, impozitarea cu 80% a valorii averii a carei provenienţă nu se justifică, valoare stabilită de instanţă pe bază de expertiză. Instanţa va stabili şi termenul de plată, care poate să fie de cel mult 60 de zile de la data hotărrii instanţei.

  Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi bunurilor comune ale soţilor.
  Dacă n legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvrşirea unei infracţiuni, judecătoria trimite dosarul la parchetul competent spre a analiza dacă este cazul să pună n mişcare acţiunea penală.

  ART. 11 Dispozitivul hotărrii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constată provenienţa ilicită a averii, se comunică organului fiscal de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost cercetată, n vedrea executării.

  Bunurile confiscate se vor valorifica prin vnzare la licitaţie, sumele obtinute fiind virate la Fondul National pentru Despăgubiri si Investiţii. Preţul de pornire al licitaţiei nu poaste fi mai mic dect valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de expertiză.

  Vnzarea bunurilor şi ncasarea debitelor stabilite in condiţiile prezentei legi se efectuează de către organele fiscale, n conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la executarea silită pentru neachitarea creanţelor băneşti datorate statului.

  Cheltuielile făcute pentru depozitarea, conservarea şi valorificartea bunurilor confiscate se scad din sumele obţinute din vnzarea acestora.

  CAP. 5

  ART. 12 mpotriva ncheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, n termen de 15 zile de la data comunicării, procurorul şef al parchetului competent, Ministerul Finanţelor Publice şi persoana care a făcut sesizarea.
  Recursul se soluţionează de tribunalul competent.

  ART. 13 mpotriva hotăririlor judecătoriei, cei arătaţi la art. 11, precum şi persoana ale cărei avere a fost supusă controlului, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul competent.

  CAP. 6

  ART. 14 Procedura de cercetare şi judecare a provenienţei averii ncepută mpotriva unei persoane continuă mpotriva moştenitorilor.
  Cercetarea poate fi pornită şi direct mpotriva moştenitorilor.
  Moştenitorii răspund numai n limita valorii bunurilor şi valorilor dobndite prin succesiune.

  ART. 15 Dacă cu ocazia urmăririi pornite pentru realizarea impozitului prevăzut de art. 10, alin. 2, se constată insolvabilitatea persoanei in cauză, Ministerul Finantelor Publice, n vederea realizării impozitului, poate cere in justiţie să se constate că actele prin care aceasta a nstrăinat bunuri cu titlu oneros sunt simulate.

  De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice va putea cere desfiinţarea actelor prin care persoana n cauză a nstrăinat bunuri, cu titlu gratuit, n frauda drepturilor statului decurgnd din această lege.

  ART. 16 Dispozitiile prezentei legi se ntregesc cu prevederile codului de procedură civilă şi cele privind executarea creanţelor bugetare.

  ART. 17 Toate acetele de procedură n această materie sunt scutite de orice taxă de timbru.

  ART. 18 ncheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotărrea instanţei de judecată prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, ramasă definitivă, va fi publicată ntr-un ziar, n extras, la cererea şi pe cheltuiala persoanei n cauză.

  ART. 19 Fapta aceluia care, n sesizarea prevăzută de art. 3, face afirmaţii mincinoase cu privire la provenienţa nejustificată a bunurilor unei persoane fizice, constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută n codul penal pentru denunţare calomnioasă.
  Acţiunea penală se pune n mişcare la plngerea prealabilă a persoanei vătămate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instanţei de judecată.

  ART. 20 Ori de cite ori, n cuprinsul prezentei legi, se face referire la judeţe sau la organe care funcţionează pe teritoriul judeţelor, aceste referiri se nteleg a fi făcute şi la municipiul Bucureşti sau, n mod corespunzător, la organele care funcţionează pe teritoriul acestui municipiu.
  Last edited by Sitting Bull; 09-05-10 at 07:31 PM.
  Absolvent al Colegiului Naţional Sf. Sava" şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor n economie, specialitatea management.
  Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU
  Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare
  PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact: via E-mail(aici)

Tags for this Thread

Liens sociaux

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •