Results 1 to 2 of 2

Thread: Proiect de lege privind mproprietarirea Populatiei Romniei-capitolul-IV-

 1. #1
  Rang-N-04(Grup sp)
  Constantin Cojocaru's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Location
  Romnia
  Posts
  287
  Blog Entries
  4
  Rep Power
  656

  Thumbs up Proiect de lege privind mproprietarirea Populatiei Romniei-capitolul-IV-

  Capitolul I-Dispoziţii generale

  Art. 1. Pentru eliminarea marilor inechităţi făcute poporului romn prin naţionalizarea şi cooperativizarea economiei naţionale de către clicocraţia comunistă, ca şi pentru formarea structurilor de proprietate cerute de economia de piaţă, ntreaga avuţie naţională care la data de 31 decembrie 1989 era constituită ca patrimoniu al unităţilor economice de stat şi cooperatiste este trecută integral n proprietate individuală a cetăţenilor Romniei, corespunzător aportului fiecăruia la formarea acestei avuţii.

  Art. 2. Bunurile care snt necesare ndeplinirii funcţiilor statului trec n proprietatea statului romn şi snt administrate direct de instituţiile cărora le snt date n folosinţă. Patrimoniul ce trece n proprietatea statului romn este cel din Anexa 1 la prezenta lege.

  Art. 3. n conformitate cu prevederile Legii privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, unităţile economice din Anexa 2 la prezenta lege se organizează ca regii autonome.

  Toate celelalte unităţi economice de stat, ca şi cele cooperatiste meşteşugăreşti, de consum şi agricole cu rang de ntreprindere şi cooperativă se organizează ca societăţi pe acţiuni, capitalul lor fiind egal cu patrimoniul net nregistrat la data de 31 decembrie 1989.

  Capitolul II.Titlurile de proprietate

  Art. 4. n termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei legi, Ministerul de Finanţe va comunica Agenţiei Naţionale de Privatizare valoarea totală a capitalului (patrimoniul net) pe care unităţile economice menţionate la art. 3 din prezenta lege l aveau la data de 31 decembrie 1989.

  Pentru sprijinirea unităţilor economice de stat şi cooperatiste n stabilirea valorii suprafeţelor de teren pe care-l au n folosinţă, Ministerul de Finanţe, n termen de 15 zile de la data adoptării prezentei legi, va comunica unităţilor n cauză preţurile orientative ce urmează a ii aplicate diferitelor categorii de terenuri.


  Art. 5. In termen de 15 zile de la primirea comunicării Ministerului de Finanţe, Agenţia Naţională de Privatizare va solicita Băncii Naţionale a Romniei emiterea de Titluri de Proprietate (TDP-uri), fiecare cu o valoare nominală de 1 000 lei.

  Numărul total de TDP-uri ce se va emite se determină prin raportarea (mpărţirea) valorii capitalului comunicat de Ministerul de Finanţe la valoarea nominală a unui TDP (1 000 lei).

  Banca Naţională a Romniei va pune TDP-urile emise la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Privatizare n termen de 15 zile de la data primirii solicitării Agenţiei, conform aliniatului 1 de mai sus.

  Capitolul III,Atribuirea titlurilor de proprietate

  Art. 6. Toţi cetăţenii romni vor primi gratuit TDP-uri nominalizate, proporţional cu numărul anilor lucraţi, n perioada 19481989, n unităţi de stat şi cooperatiste, indiferent de domeniu, ramură, sector, funcţie, nivel de calificare.

  Art. 7. In termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va comunica la Agenţia Naţională de Privatizare lista tuturor angajaţilor la 22 decembrie 1989 n unităţile de stat, a membrilor cooperatori activi la 22 decembrie 1989 şi a pensionarilor existenţi la data de 22 decembrie 1989.

  Lista menţionată la aliniatul 1 va conţine numele şi prenumele celor n cauză, seria şi numărul buletinului de identitate, numărul de ani lucraţi, numele şi adresa unităţii unde cei n cauză lucrau la data de 22 decembrie 1989 sau de la care au ieşit la pensie nainte de această dată.

  Art. 8. Pentru cei care au lucrat n unităţi de stat sau cooperatiste n perioada 19481989 şi care au decedat nainte de 22 decembrie 1989, drepturile la TDP-uri vor fi stabilite de către Agenţia Naţională de Privatizare pe baza declaraţiilor personale ale primilor moştenitori ai celor decedaţi (soţ(ie), copilul cel mai n vrstă).

  n termen de 15 zile de la data prezentei legi, Agenţia Naţională, de Privatizare va pune la dispoziţia celor interesaţi Declaraţia-tip pentru obţinerea de TDP-uri.

  Declaraţiile-tip, după completare şi semnare, vor fi depuse de către cei interesaţi la filialele agenţiei, n termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei legi.

  Agenţia Naţională de Privatizare va rezolva cererile de TDP-uri pentru decedaţi n termen de 15 zile de la primirea lor. Eventualele litigii n această materie vor fi rezolvate de către tribunale.

  Repartizarea TDP-urilor primite de către primii moştenitori ntre toţi moştenitorii ndreptăţiţi se va face ulterior, pe baza nţelegerii dintre cei n cauză, n ultimă instanţă de către tribunal, n conformitate cu legile n vigoare privind drepturile de moştenire.

  Art. 9. Pentru cei care deşi au lucrat n unităţi de stat şi cooperatiste n perioada 19481989, dintr-un motiv sau altul, la data de 22 decembrie 1989 nu erau nici angajaţi, nici membri cooperatori, nici pensionari, drepturile la TDP-uri vor fi stabilite de către Agenţia Naţională de Privatizare pe baza aceleiaşi declaraţii-tip pentru obţinerea de TDP-uri şi n aceleaşi condiţii menţionate la art. 8, n cazul acesta declaraţia fiind completată şi semnată de către cel n cauză.

  Art. 10. Pe baza rezultatelor aplicării prevederilor art. 69, din prezenta lege, Agenţia Naţională de Privatizare va determina numărul total al celor ce urmează a primi TDP-uri, ca şi numărul de TDP-uri ce se cuvine fiecăruia.
  In termen de 70 de zile de la data adoptării prezentei legi, Agenţia Naţională de Privatizare, prin filialele sale, va ncepe distribuirea către populaţie a TDP-urilor, această acţiune urmnd a fi ncheiată n 20 de zile de la data nceperii ei.


  Capitolul IV.Utilizarea titlurilor de proprietate

  Art. 11. n termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei legi, pe baza comunicării Ministerului de Finanţe privind valoarea totală a capitalului regiilor autonome, Banca Naţională a Romniei va emite obligaţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 000 lei, acoperind ntreaga valoare a capitalului regiilor autonome.

  Obligaţiunile astfel emise de către Banca Naţională a Romniei vor avea o scadenţă de 20 de ani şi o dobndă fixă de 2 la sută, calculată anual.

  Obligaţiunile vor fi date n gestiunea Agenţiei Naţionale de Privatizare, care le va pune n vnzare numai contra TDP-uri.

  Agenţia Naţională de Privatizare va repartiza numărul total de obligaţiuni pe regii autonome, proporţional cu valoarea capitalului regiilor respective.

  Obligaţiunile repartizate fiecărei regii vor fi oferite spre vnzare, contra TDP-uri, la valoare nominală, cu prioritate, celor angajaţi la data de 22 decembrie 1989 şi celor ieşiţi la pensie din unitatea a cărei succesoare este regia respectivă. n cazul n care cererea de obligaţiuni astfel determinată este mai mică dect valoarea obligaţiunilor repartizate regiei respective, restul obligaţiunilor vor fi oferite spre vnzare, de către Agenţia Naţională de Privatizare, altor deţinători de TDP-uri.

  n cazul n care cererea de obligaţiuni determinată ca mai sus este mai mare dect valoarea obligaţiunilor repartizate regiei respective, repartizarea obligaţiunilor la care este ndreptăţit fiecare se va face proporţional cu valoarea TDP-urilor oferite de fiecare pentru a fi schimbate pe obligaţiuni.

  TDP-urile schimbate pe obligaţiuni vor fi anulate şi retrase din circulaţie.

  Art. 12. n termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei legi, toate societăţile comerciale constituite n conformitate cu art. 3 din prezenta lege, vor emite acţiuni, fiecare cu o valoare de 1 000 lei, acoperind ntreaga valoare a capitalului lor, aceeaşi valoare comunicată către Ministerul de Finanţe, conform art. 4 din prezenta lege, şi le vor depune.la filialele Agenţiei Naţionale de Privatizare.

  Art. 13. Membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi de consum vor schimba n mod obligatoriu un număr de TDP-uri contra acţiuni la noile societăţi provenite din fosta cooperativă la nivelul valorii părţilor lor sociale n fosta cooperativă.

  Restul acţiunilor vor fi oferite, cu prioritate, tot membrilor cooperatori.

  Art. 14. Acţiunile societăţilor provenite din cooperative agricole de producţie vor fi oferite spre vnzare, contra TDP-uri, la valoare nominală, ntr-o primă prioritate, celor care s-au nscris n C.A.P-ul respectiv cu suprafeţe de teren.

  Foştii proprietari de pămnt vor putea schimba TDP-uri contra acţiuni pnă la limita valorii pămntului nscris n C.A.P.
  Restul acţiunilor societăţilor provenite din CA.P.-uri vor fi oferite spre vnzare, contra TDP-uri, cu prioritate, la valoarea nominala, celor ce aveau calitatea de membri cooperatori sau de pensionari ai C.A.P.ului respectiv la data de 22 Decembrie 1989.

  Art. 15. Prevederile aliniatelor 3, 4, 5 şi 6 ale art. 11 se aplică şi acţiunilor emise de către societăţile pe acţiuni provenite din fostele unităţi economice de stat şi cooperative meşteşugăreşti, de consum şi agricole.

  Art. 16. Posesorii de TDP-uri vor putea utiliza TDP-urile drept activ financiar pentru constituirea de noi ntreprinderi personale, asociaţii, societăţi pe acţiuni n orice domeniu de activitate, conform prevederilor legale n vigoare.

  Art. 17. TDP-urile vor putea fi utilizate ca mijloc de plată pentru cumpărarea de active (mijloace de producţie) din patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor pe acţiuni provenite din fostele unităţi economice de stat şi cooperatiste.

  Vnzarea de active contra TDP-uri de către unităţile menţionate n aliniatul precedent, se va face numai prin licitaţie publică, cu respectarea prevederilor legale privind organizarea licitaţiilor publice.

  Art. 18. TDP-urile ncasate de către regiile autonome prin vnzarea de active către populaţie vor fi depuse la Banca Naţională a Romniei, unde vor fi anulate, cu valoarea lor nominală mărindu-se contul statului n care vor fi acumulate fondurile băneşti pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise de stat pentru patrimoniul regiilor autonome.

  Art. 19. Societăţile pe acţiuni provenite din fostele unităţi economice de stat şi cooperatiste vor putea vinde active din patrimoniul lor, contra TDP-uri, prin licitaţie, numai n limita valorii nominale a acţiunilor deţinute de către stat, respectiv, cele nevndute populaţiei contra TDP-uri.

  TDP-urile ncasate de către societăţile pe acţiuni din vnzarea, de active, conform aliniatului precedent, vor fi anulate şi retrase din circulaţie. Concomitent, vor fi anulate şi acţiuni ale statului, n valoare nominală egală cu aceea a TDP-urilor ncasate din vnzarea activelor, cu aceeaşi valoare reducndu-se şi contul de capital al statului la societatea respectivă.

  Art, 20. TDP-urile vor putea i utilizate şi pentru cumpărarea de produse de natura mijloacelor de producţie materiale, clădiri, maşini, utilaje, echipamente etc.

  Tranzacţiile prevăzute la aliniatul precedent vor fi efectuate numai pe bază de contracte scrise, n care se va stipula expres că produsele respective vor fi utilizate numai pentru producţie şi nu pentru comercializare, ncălcarea acestei prevederi atrăgnd confiscarea produselor n cauză sau a contravalorii acestora.

  Contractele prevăzute n aliniatul precedent vor fi avizate, naintea executării lor, de către reprezentanţii autorizaţi ai Băncii Naţionale a Romniei şi, pe baza acestui aviz, aprobate de către reprezentantul autorizat al Agenţiei Naţionale de Privatizare.
  TDP-urile ncasate de către vnzători pentru tranzacţiile prevăzute la aliniatul 1, nsoţite de o copie a contractului menţionat la aliniatul 2 şi una a facturii comerciale a vnzătorului vor fi depuse, pentru a fi schimbate n lei, la filiala Băncii Naţionale a Romniei, care a avizat favorabil contractul n cauză şi care va transfera suma respectivă de bani n contul curent al vnzătorului la banca unde acest cont este ţinut de către vnzător.

  TDP-urile schimbate pe lei de către Banca Naţională a Romniei, n urma tranzacţiilor menţionate n aliniatul precedent, vor fi anulate şi retrase din circulaţie.


  Capitolul V. Dispoziţii finale şi tranzitorii

  Art. 21. TDP-urile nu pot face obiectul unor tranzacţii, pe lei, De piaţa liberă.

  Art. 22. Operaţiunile privind atribuirea şi utilizarea TDP-urilor se vor ncheia cel mai trziu la 31 decembrie 1992. TDP-urile neutilizate pnă la expirarea acestui termen şi pierd valabilitatea.

  Pnă la aceeaşi dată, acţiunile deţinute ele către stat n societăţi, provenite din unităţi economice de stat sau cooperatiste, nu vor putea fi schimbate dect contra TDP-uri.

  De asemenea, n acelaşi interval de timp, obligaţiunile emise, n baza acestei legi, n contul patrimoniului regiilor autonome, nu vor putea fi schimbate dect contra TDP-uri.

  Atit obligaţiunile, cit şi acţiunile statului emise pe baza prezentei legi şi neschimbate pe TDP-uri pnă la 31 decembrie 1992, după această dată, vor putea fi oferite spre vnzare, contra lei.

  După data de 31 decembrie 1992, Guvernul Romniei va putea răscumpăra obligaţiuni emise pe baza prezentei legi din proprie iniţiativă, n orice moment, n serii complete, la valoarea lor nominală.


  Toate obligaţiunile şi acţiunile emise n baza prezentei legi vor putea fi transferate liber, contra lei sau alte active financiare sau reale imediat după intrarea lor n proprietatea populaţiei.

  Art. 23. Litigiile privind atribuirea şi utilizarea TDP-urilor snt de competenţa Agenţiei Naţionale de Privatizare şi/sau a tribunalelor, după caz.

  Art. 24. Statul Romn garantează fiecărui cetăţean dreptul de proprietate dobndit, prin intermediul TDP-urilor, n condiţiile prezentei legi.

  Art. 25. Se abrogă art. 23 din Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

  Art. 26. Prezenta lege intră n vigoare la data publicării ei n Monitorul Oficial al Romniei.
  Last edited by Constantin Cojocaru; 08-05-10 at 05:03 PM.
  Absolvent al Colegiului Naţional Sf. Sava" şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor n economie, specialitatea management.
  Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU
  Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare
  PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact: via E-mail(aici)

 2. #2

  Default Re: Proiect de lege privind mproprietarirea Populatiei Romniei-capitolul-IV-

  Quote Originally Posted by Constantin Cojocaru View Post
  Capitolul I-Dispoziţii generale

  Art. 1. Pentru eliminarea marilor inechităţi făcute poporului romn prin naţionalizarea şi cooperativizarea economiei naţionale de către clicocraţia comunistă, ca şi pentru formarea structurilor de proprietate cerute de economia de piaţă, ntreaga avuţie naţională care la data de 31 decembrie 1989 era constituită ca patrimoniu al unităţilor economice de stat şi cooperatiste este trecută integral n proprietate individuală a cetăţenilor Romniei, corespunzător aportului fiecăruia la formarea acestei avuţii.

  Art. 2. Bunurile care snt necesare ndeplinirii funcţiilor statului trec n proprietatea statului romn şi snt administrate direct de instituţiile cărora le snt date n folosinţă. Patrimoniul ce trece n proprietatea statului romn este cel din Anexa 1 la prezenta lege.

  Art. 3. n conformitate cu prevederile Legii privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, unităţile economice din Anexa 2 la prezenta lege se organizează ca regii autonome.

  Toate celelalte unităţi economice de stat, ca şi cele cooperatiste meşteşugăreşti, de consum şi agricole cu rang de ntreprindere şi cooperativă se organizează ca societăţi pe acţiuni, capitalul lor fiind egal cu patrimoniul net nregistrat la data de 31 decembrie 1989.

  Capitolul II.Titlurile de proprietate

  Art. 4. n termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei legi, Ministerul de Finanţe va comunica Agenţiei Naţionale de Privatizare valoarea totală a capitalului (patrimoniul net) pe care unităţile economice menţionate la art. 3 din prezenta lege l aveau la data de 31 decembrie 1989.

  Pentru sprijinirea unităţilor economice de stat şi cooperatiste n stabilirea valorii suprafeţelor de teren pe care-l au n folosinţă, Ministerul de Finanţe, n termen de 15 zile de la data adoptării prezentei legi, va comunica unităţilor n cauză preţurile orientative ce urmează a ii aplicate diferitelor categorii de terenuri.


  Art. 5. In termen de 15 zile de la primirea comunicării Ministerului de Finanţe, Agenţia Naţională de Privatizare va solicita Băncii Naţionale a Romniei emiterea de Titluri de Proprietate (TDP-uri), fiecare cu o valoare nominală de 1 000 lei.

  Numărul total de TDP-uri ce se va emite se determină prin raportarea (mpărţirea) valorii capitalului comunicat de Ministerul de Finanţe la valoarea nominală a unui TDP (1 000 lei).

  Banca Naţională a Romniei va pune TDP-urile emise la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Privatizare n termen de 15 zile de la data primirii solicitării Agenţiei, conform aliniatului 1 de mai sus.

  Capitolul III,Atribuirea titlurilor de proprietate

  Art. 6. Toţi cetăţenii romni vor primi gratuit TDP-uri nominalizate, proporţional cu numărul anilor lucraţi, n perioada 19481989, n unităţi de stat şi cooperatiste, indiferent de domeniu, ramură, sector, funcţie, nivel de calificare.

  Art. 7. In termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va comunica la Agenţia Naţională de Privatizare lista tuturor angajaţilor la 22 decembrie 1989 n unităţile de stat, a membrilor cooperatori activi la 22 decembrie 1989 şi a pensionarilor existenţi la data de 22 decembrie 1989.

  Lista menţionată la aliniatul 1 va conţine numele şi prenumele celor n cauză, seria şi numărul buletinului de identitate, numărul de ani lucraţi, numele şi adresa unităţii unde cei n cauză lucrau la data de 22 decembrie 1989 sau de la care au ieşit la pensie nainte de această dată.

  Art. 8. Pentru cei care au lucrat n unităţi de stat sau cooperatiste n perioada 19481989 şi care au decedat nainte de 22 decembrie 1989, drepturile la TDP-uri vor fi stabilite de către Agenţia Naţională de Privatizare pe baza declaraţiilor personale ale primilor moştenitori ai celor decedaţi (soţ(ie), copilul cel mai n vrstă).

  n termen de 15 zile de la data prezentei legi, Agenţia Naţională, de Privatizare va pune la dispoziţia celor interesaţi Declaraţia-tip pentru obţinerea de TDP-uri.

  Declaraţiile-tip, după completare şi semnare, vor fi depuse de către cei interesaţi la filialele agenţiei, n termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei legi.

  Agenţia Naţională de Privatizare va rezolva cererile de TDP-uri pentru decedaţi n termen de 15 zile de la primirea lor. Eventualele litigii n această materie vor fi rezolvate de către tribunale.

  Repartizarea TDP-urilor primite de către primii moştenitori ntre toţi moştenitorii ndreptăţiţi se va face ulterior, pe baza nţelegerii dintre cei n cauză, n ultimă instanţă de către tribunal, n conformitate cu legile n vigoare privind drepturile de moştenire.

  Art. 9. Pentru cei care deşi au lucrat n unităţi de stat şi cooperatiste n perioada 19481989, dintr-un motiv sau altul, la data de 22 decembrie 1989 nu erau nici angajaţi, nici membri cooperatori, nici pensionari, drepturile la TDP-uri vor fi stabilite de către Agenţia Naţională de Privatizare pe baza aceleiaşi declaraţii-tip pentru obţinerea de TDP-uri şi n aceleaşi condiţii menţionate la art. 8, n cazul acesta declaraţia fiind completată şi semnată de către cel n cauză.

  Art. 10. Pe baza rezultatelor aplicării prevederilor art. 69, din prezenta lege, Agenţia Naţională de Privatizare va determina numărul total al celor ce urmează a primi TDP-uri, ca şi numărul de TDP-uri ce se cuvine fiecăruia.
  In termen de 70 de zile de la data adoptării prezentei legi, Agenţia Naţională de Privatizare, prin filialele sale, va ncepe distribuirea către populaţie a TDP-urilor, această acţiune urmnd a fi ncheiată n 20 de zile de la data nceperii ei.


  Capitolul IV.Utilizarea titlurilor de proprietate

  Art. 11. n termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei legi, pe baza comunicării Ministerului de Finanţe privind valoarea totală a capitalului regiilor autonome, Banca Naţională a Romniei va emite obligaţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 000 lei, acoperind ntreaga valoare a capitalului regiilor autonome.

  Obligaţiunile astfel emise de către Banca Naţională a Romniei vor avea o scadenţă de 20 de ani şi o dobndă fixă de 2 la sută, calculată anual.

  Obligaţiunile vor fi date n gestiunea Agenţiei Naţionale de Privatizare, care le va pune n vnzare numai contra TDP-uri.

  Agenţia Naţională de Privatizare va repartiza numărul total de obligaţiuni pe regii autonome, proporţional cu valoarea capitalului regiilor respective.

  Obligaţiunile repartizate fiecărei regii vor fi oferite spre vnzare, contra TDP-uri, la valoare nominală, cu prioritate, celor angajaţi la data de 22 decembrie 1989 şi celor ieşiţi la pensie din unitatea a cărei succesoare este regia respectivă. n cazul n care cererea de obligaţiuni astfel determinată este mai mică dect valoarea obligaţiunilor repartizate regiei respective, restul obligaţiunilor vor fi oferite spre vnzare, de către Agenţia Naţională de Privatizare, altor deţinători de TDP-uri.

  n cazul n care cererea de obligaţiuni determinată ca mai sus este mai mare dect valoarea obligaţiunilor repartizate regiei respective, repartizarea obligaţiunilor la care este ndreptăţit fiecare se va face proporţional cu valoarea TDP-urilor oferite de fiecare pentru a fi schimbate pe obligaţiuni.

  TDP-urile schimbate pe obligaţiuni vor fi anulate şi retrase din circulaţie.

  Art. 12. n termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei legi, toate societăţile comerciale constituite n conformitate cu art. 3 din prezenta lege, vor emite acţiuni, fiecare cu o valoare de 1 000 lei, acoperind ntreaga valoare a capitalului lor, aceeaşi valoare comunicată către Ministerul de Finanţe, conform art. 4 din prezenta lege, şi le vor depune.la filialele Agenţiei Naţionale de Privatizare.

  Art. 13. Membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi de consum vor schimba n mod obligatoriu un număr de TDP-uri contra acţiuni la noile societăţi provenite din fosta cooperativă la nivelul valorii părţilor lor sociale n fosta cooperativă.

  Restul acţiunilor vor fi oferite, cu prioritate, tot membrilor cooperatori.

  Art. 14. Acţiunile societăţilor provenite din cooperative agricole de producţie vor fi oferite spre vnzare, contra TDP-uri, la valoare nominală, ntr-o primă prioritate, celor care s-au nscris n C.A.P-ul respectiv cu suprafeţe de teren.

  Foştii proprietari de pămnt vor putea schimba TDP-uri contra acţiuni pnă la limita valorii pămntului nscris n C.A.P.
  Restul acţiunilor societăţilor provenite din CA.P.-uri vor fi oferite spre vnzare, contra TDP-uri, cu prioritate, la valoarea nominala, celor ce aveau calitatea de membri cooperatori sau de pensionari ai C.A.P.ului respectiv la data de 22 Decembrie 1989.

  Art. 15. Prevederile aliniatelor 3, 4, 5 şi 6 ale art. 11 se aplică şi acţiunilor emise de către societăţile pe acţiuni provenite din fostele unităţi economice de stat şi cooperative meşteşugăreşti, de consum şi agricole.

  Art. 16. Posesorii de TDP-uri vor putea utiliza TDP-urile drept activ financiar pentru constituirea de noi ntreprinderi personale, asociaţii, societăţi pe acţiuni n orice domeniu de activitate, conform prevederilor legale n vigoare.

  Art. 17. TDP-urile vor putea fi utilizate ca mijloc de plată pentru cumpărarea de active (mijloace de producţie) din patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor pe acţiuni provenite din fostele unităţi economice de stat şi cooperatiste.

  Vnzarea de active contra TDP-uri de către unităţile menţionate n aliniatul precedent, se va face numai prin licitaţie publică, cu respectarea prevederilor legale privind organizarea licitaţiilor publice.

  Art. 18. TDP-urile ncasate de către regiile autonome prin vnzarea de active către populaţie vor fi depuse la Banca Naţională a Romniei, unde vor fi anulate, cu valoarea lor nominală mărindu-se contul statului n care vor fi acumulate fondurile băneşti pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise de stat pentru patrimoniul regiilor autonome.

  Art. 19. Societăţile pe acţiuni provenite din fostele unităţi economice de stat şi cooperatiste vor putea vinde active din patrimoniul lor, contra TDP-uri, prin licitaţie, numai n limita valorii nominale a acţiunilor deţinute de către stat, respectiv, cele nevndute populaţiei contra TDP-uri.

  TDP-urile ncasate de către societăţile pe acţiuni din vnzarea, de active, conform aliniatului precedent, vor fi anulate şi retrase din circulaţie. Concomitent, vor fi anulate şi acţiuni ale statului, n valoare nominală egală cu aceea a TDP-urilor ncasate din vnzarea activelor, cu aceeaşi valoare reducndu-se şi contul de capital al statului la societatea respectivă.

  Art, 20. TDP-urile vor putea i utilizate şi pentru cumpărarea de produse de natura mijloacelor de producţie materiale, clădiri, maşini, utilaje, echipamente etc.

  Tranzacţiile prevăzute la aliniatul precedent vor fi efectuate numai pe bază de contracte scrise, n care se va stipula expres că produsele respective vor fi utilizate numai pentru producţie şi nu pentru comercializare, ncălcarea acestei prevederi atrăgnd confiscarea produselor n cauză sau a contravalorii acestora.

  Contractele prevăzute n aliniatul precedent vor fi avizate, naintea executării lor, de către reprezentanţii autorizaţi ai Băncii Naţionale a Romniei şi, pe baza acestui aviz, aprobate de către reprezentantul autorizat al Agenţiei Naţionale de Privatizare.
  TDP-urile ncasate de către vnzători pentru tranzacţiile prevăzute la aliniatul 1, nsoţite de o copie a contractului menţionat la aliniatul 2 şi una a facturii comerciale a vnzătorului vor fi depuse, pentru a fi schimbate n lei, la filiala Băncii Naţionale a Romniei, care a avizat favorabil contractul n cauză şi care va transfera suma respectivă de bani n contul curent al vnzătorului la banca unde acest cont este ţinut de către vnzător.

  TDP-urile schimbate pe lei de către Banca Naţională a Romniei, n urma tranzacţiilor menţionate n aliniatul precedent, vor fi anulate şi retrase din circulaţie.


  Capitolul V. Dispoziţii finale şi tranzitorii

  Art. 21. TDP-urile nu pot face obiectul unor tranzacţii, pe lei, De piaţa liberă.

  Art. 22. Operaţiunile privind atribuirea şi utilizarea TDP-urilor se vor ncheia cel mai trziu la 31 decembrie 1992. TDP-urile neutilizate pnă la expirarea acestui termen şi pierd valabilitatea.

  Pnă la aceeaşi dată, acţiunile deţinute ele către stat n societăţi, provenite din unităţi economice de stat sau cooperatiste, nu vor putea fi schimbate dect contra TDP-uri.

  De asemenea, n acelaşi interval de timp, obligaţiunile emise, n baza acestei legi, n contul patrimoniului regiilor autonome, nu vor putea fi schimbate dect contra TDP-uri.

  Atit obligaţiunile, cit şi acţiunile statului emise pe baza prezentei legi şi neschimbate pe TDP-uri pnă la 31 decembrie 1992, după această dată, vor putea fi oferite spre vnzare, contra lei.

  După data de 31 decembrie 1992, Guvernul Romniei va putea răscumpăra obligaţiuni emise pe baza prezentei legi din proprie iniţiativă, n orice moment, n serii complete, la valoarea lor nominală.


  Toate obligaţiunile şi acţiunile emise n baza prezentei legi vor putea fi transferate liber, contra lei sau alte active financiare sau reale imediat după intrarea lor n proprietatea populaţiei.

  Art. 23. Litigiile privind atribuirea şi utilizarea TDP-urilor snt de competenţa Agenţiei Naţionale de Privatizare şi/sau a tribunalelor, după caz.

  Art. 24. Statul Romn garantează fiecărui cetăţean dreptul de proprietate dobndit, prin intermediul TDP-urilor, n condiţiile prezentei legi.

  Art. 25. Se abrogă art. 23 din Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

  Art. 26. Prezenta lege intră n vigoare la data publicării ei n Monitorul Oficial al Romniei.
  La momentul actual ce spune legislatia despre improprietarie?
  __________________________________________________
  Dumitru de la Clarvsion Payroll

Similar Threads

 1. Proiect de LEGE privind revizuirea Constitutiei Romaniei-Varianta Cojocaru
  By Constantin Cojocaru in forum Partidul Poporului PP-LC (Dr. Constantin Cojocaru)
  Replies: 1
  Last Post: 16-08-10, 08:29 AM

Tags for this Thread

Liens sociaux

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •