...Foarte bună propunerea MCC- calul troian plasat n curtea puterii. Numai că duşmanul veghează Nu va permite sub nici o formă inserarea acestei prevederi, care ar deschide cutia Pandorei. Teoretic, ordinea ar fi: folosirea dreptului la iniţiativă legislativă (art.74- care nu limitează - la al. 2 iniţiativa, n direcţia revizuirii constituţiei),sau la referendum (art 90) sau la revizuirea constituţiei, pentru impunerea noilor prevederi. De-abia după aceea vom putea intra n cetate mai uşor, prin referendum. Dar, nentmplător, toate articolele actuale dau stăpnilor democraţiei dreptul de a nu aproba referendumul (iniţiativa), de revizuire! Ar trebui deci cucerită reduta parlamentului ,ca sa spargi barajul. Ori asta nu prea se poate, n actuala situaţie politică. Cum am văzut unde poate duce "revoluţia" şi profitorii nu-şi vor tăia singuri craca de sub picioare, scăpnd n constituţie prevederi care să deblocheze calea poporului spre putere, ne rămne, cred eu, nouă, celor care contestăm sistemul cu luciditate, să ncercăm să folosim bătălia pentru constituţie ca să delegitimizăm complet, şi imparabil, simulacrul de democraţie care mpiedică adoptarea unei constituţii eliberatoare.
***
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 150: Revizuirea Constituţiei - Iniţiativa revizuirii
(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele Romniei la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.
(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar n fiecare din aceste judeţe sau n municipiul Bucureşti trebuie să fie nregistrate cel puţin 20.000 de semnături n sprijinul acestei iniţiative.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
117. Alineatul (1) al articolului 150 se modifică astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Revizuirea Constitiţiei poate fi iniţiată de Preşedintele Romniei, de cel puţin o pătrime din numărul parlamentarilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Ce nseamnă "poate" aici? Este evident că toţi cei enumeraţi pot cere revizuirea. Şi un singur romn o poate cere-acest drept trebuie garantat. Se poate preciza apoi că acestea, şi nu altele, snt condiţiile n care procesul de revizuire este automat declanşat.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 151: Revizuirea Constituţiei - Procedura de revizuire
(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.
(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, n şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat n cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
118. Articolul 151 se modifică şi se completează, astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei trebuie adoptată de Parlament, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) n cazul n care Parlamentul respinge propunerea de revizuire iniţiata de Preşedintele Romniei sau de cetăţeni, Preşedintele Romniei organizează referendum, n 30 zile de la data repingerii proiectului de către Parlament, pentru aprobarea proiectului de revizuire respins de Parlament.
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) In cazul n care poporul aprobă proiectul respins de Parlament, Parlamentul este dizolvat şi se organizează alegeri parlamentare anticipate.
După alineatul (3) se introduc două noi alineate, (4) şi (5). cu următorul cuprins:
(4) Proiectul de revizuire aprobat de Parlament se supune aprobării poporului, prin referendum, organizat n cel mult 30 de zile de la data adoptării.
(5) Revizuirea Constituţiei este definitivă, după aprobarea ei de către popor, prin referendum.


ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Foarte bună propunerea MCC- calul troian plasat n curtea puterii. Numai că duşmanul veghează
Nu va permite sub nici o formă inserarea acestei prevederi, care ar deschide cutia Pandorei. Teoretic, ordinea ar fi : folosirea dreptului la iniţiativă legislativă (art.74- care nu limitează - la al. 2 iniţiativa, n direcţia revizuirii constituţiei),sau la referendum (art 90) sau la revizuirea constituţiei, pentru impunerea noilor prevederi. De-abia după aceea vom putea intra n cetate mai uşor, prin referendum. Dar, nentmplător, toate articolele actuale dau stăpnilor democraţiei dreptul de a nu aproba referendumul (iniţiativa), de revizuire! Ar trebui deci cucerită reduta parlamentului ,ca sa spargi barajul. Ori asta nu prea se poate , n actuala situaţie politică. Cum am văzut unde poate duce "revoluţia" şi profitorii nu-şi vor tăia singuri craca de sub picioare, scăpnd n constituţie prevederi care să deblocheze calea poporului spre putere, ne rămne, cred eu, nouă, celor care contestăm sistemul cu luciditate, să ncercăm să folosim bătălia pentru constituţie ca să delegitimizăm complet, şi imparabil, simulacrul de democraţie care mpiedică adoptarea unei constituţii eliberatoare.

Nu am motive să supralicitez importanţa unei astfel de demonstraţii, căci poporul ştie deja că e dominat, n realitate. Dar cred că oamenii nu ştiu, cu claritate, cum snt realizate falsificările, unde exact snt plasate capcanele, care snt obstacolele majore puse n calea democraţiei reale. De aceea, consider că popularizarea acestei discuţii, dusă foarte meticulos, pe articole, ar fi un lucru bun. Dar vor dori romnii să discute aprins despre articolele constituţiei, n loc să se uite la meci, la circul "politic" sau la brfe despre "VIP"-uri?


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 152: Revizuirea Constituţiei - Limitele revizuirii
(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului romn, forma republicană de guvernămnt, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici n timp de război.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Sună frumos aliniatele precedente, pentru nişte pro-democraţi, care simt nevoia de garanţii că nu se pot pomeni sub dictatură. Din păcate, aceste garanţii nu valorează mare lucru. Tirania schimbă codul, cnd se instalează brusc. Poate doar instalarea ei progresivă e ngreunată de astfel de prevederi. Dar au stăvilit ele renunţarea la independenţa ţării prin integrarea n UE- modificare care se ncadrează flagrant ntre dispoziţiile ce nu puteau fi revizuite?

Pe de altă parte, există aici o anume corodare de legitimitate şi credibilitate. A enunţa că un popor şi poate alege liber calea, cu majoritate, dar nu are voie totuşi să o ia pe anumite drumuri nu sună prea bine (nici axiologic, nici logic). Poate mai validă ar fi formularea: "Orice revizuire a dispoziţiilor privind: caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului romn, forma republicană de guvernămnt, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială , suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora iese din cadrul acestei constituţii democratice şi nu se mai poate legitima de la ea".

Orict ne-am strădui , nu vom reuşi să prindem viitorul n laţ, ci numai să mpingem n anumite direcţii. E plină istoria de cadavrele constituţiilor inalienabile. Credeţi ca măcar prevederea de la aliniatul 3 va fi respectată, dacă marile interese vor impune altceva?


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 153: Dispoziţii finale şi tranzitorii - Intrarea n vigoare
Prezenta Constituţie intră n vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeaşi dată, Constituţia din 21 august 1965 este şi rămne n ntregime abrogată.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Şi aici e o capcană securicomunistă. Constituţia din 21 august 1965 nu poate fi abrogată, pentru că revoluţia din 1990 a declarat-o criminală, absolut nulă, din prima zi n care a pretins a fi n vigoare. Lagărele nu au constituţii, ci regulamente impuse prizonierilor. Eu aici, dacă tot e vorba de contextualizare istorică, aş scrie: "ntreagul sistem legislativ din perioada regimului represiv comunist a fost criminal, dăunător poporului romn capturat de uzurpatorii statului şi nu poate constitui, n nici o mprejurare, sursă de drept."

Şi aş adăuga: "Societatea romnească are dreptul de a se reface din grava stare n care a adus-o genocidul comunist, continuat după 1990 de fesenismul securisto-comunist, care a paralizat justiţia şi şi-a mbogăţit acoliţii, pauperiznd populaţia, distrugnd economia şi aservind patria".

ncheind cam aşa: "Repararea nedreptăţilor şi reabilitarea justiţiei, eliberarea instituţiilor statului de paraziţii care le-au deturnat, refacerea economică şi socială, recuperarea resurselor şi independenţei ţării, ameliorarea sănătăţii fizice şi morale a cetăţenilor şi instalarea unei adevărate democraţii snt ţintele actuale ale societăţii care adoptă această constituţie"


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 154: Dispoziţii finale şi tranzitorii - Conflictul temporal de legi
(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămn n vigoare, n măsura n care ele nu contravin prezentei Constituţii.
(2) Consiliul Legislativ, n termen de 12 luni de la data intrării n vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie şi va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
119. Alineatul (2) al articolului 154 se modifică, astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Consiliul Legislativ, n termen de 12 luni de la data intrării n vigoare a prezentei Constituţii, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie şi va face Parlamentului sau, după caz, Preşedintelui Romniei, propuneri corespunzătoare.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Prea succintă referirea la "Consiliul Legislativ", definit insuficient la art 79. Vă rog să observaţi că acest organ de mare importanţă nu este reglementat la fel ca celelalte (probabil pentru că are doar caracter consultativ)! n practică , aici se vor coace legile, n mare măsură. Ei au moşit, migălos, şi legile ticăloase cu care "comuniştii" ne-au călcat n picioare şi probabil pretind că nu au nici o răspundere. Tot ei ne-au făcut zob, pentru tranziţia comuniştilor la capitalism. O crimă perfectă?
Puterea juridică vrea să opereze n continuare din umbră, fără mari riscuri. Ce-ar fi să o scoatem din această poziţie?


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 155: Dispoziţii finale şi tranzitorii - Dispoziţii tranzitorii
(1) Proiectele de legi şi propunerile legislative n curs de legiferare se dezbat şi se adoptă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării n vigoare a legii de revizuire.
(2) Instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării n vigoare a legii de revizuire, rămn n funcţiune pnă la constituirea celor noi.
(3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică ncepnd cu următorul mandat prezidenţial.
(4) Dispoziţiile cu privire la nalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la ndeplinire n cel mult 2 ani de la data intrării n vigoare a legii de revizuire.
(5) Judecătorii n funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi numiţi de Parlament şi continuă activitatea pnă la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi. Pentru asigurarea nnoirii Curţii de Conturi din 3 n 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceştia vor putea fi numiţi pentru ncă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.
(6) Pnă la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti ordinare.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
120. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Alegerile pentru funcţiile prevăzute la articolele 58, 119.1, 119.2, 125, 132, 133, 137, 140 şi 142 vor fi organizate n termen de cel mult 180 de zile de la data intrării n vigoare a prezentei Constituţii.
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) n termen de un 180 zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Guvernul va calcula valoarea activului net al Fondului Naţional de Pensii Publice şi va prezenta spre aprobarea Parlamentului legea Fondului Naţional de Pensii Publice, care va prevedea şi sursele de completare a activului net al acestui fond.
Alineatele (5) şi (6) se abrogă.
Art. II
Revizuirea adoptată prin prezenta lege se supune aprobării prin referendum organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alin. 3 din Constituţia Romniei.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Nu nţeleg aliniatul 1. De ce să se mai dea legi ntr-un spirit pe care noua constituţie l-a denunţat? Cnd, dimpotrivă, toate legile deja votate trebuie puse pe noua temelie a dreptului?
al. 2 Şi ce să facă? Ce prevedea vechea constituţie? Ciudat. Dar măcar să răspundă de ce fac.
al..3-4 MCC De ce 180 de zile? Cine să profite de acest timp? Cei care promovează noua constituţie nu au capacitatea de a se pregăti pentru modificările pe care le reclamă? Atunci cum ştiu că snt realizabile? Cred că atunci cnd dai puterea jos de la manete, ar trebui să le iei n mnă mai repede.
al 3-5 actuale- arată pnă unde merge "volantul juridic" pe care sntem siliţi să-l purtăm n spate n timpul revoluţiilor politice democratice. Mai e drum lung pnă cnd cei care se aburcă să fixeze altora norme- vor răspunde.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 156: Dispoziţii finale şi tranzitorii - Republicarea Constituţiei
Legea de revizuire a Constituţiei se publică n Monitorul Oficial al Romniei n termen de 5 zile de la data adoptării. Constituţia, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dndu-se textelor o nouă numerotare.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Previn cititorii că am scris aceste observaţii n pripă (o săptămănă) fără să le corectez. Şi nu intenţionez să revin cu o redactare minuţioasă, căci nu mă pretind o autoritate n domeniu. E vorba doar de nişte comentarii, ale unui contestatar cu oarece experienţă, prin care sper să instig cţi mai mulţi cetăţeni la implicare ntr-o importantă dezbare colectivă- previzibil şi legitim polemică. Erorile şi impreciziile mele pot fi corectate de alţi participanţi la discuţie, pe care o sper cu mult rost.

Ioan Roşca 8.04.2013

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
Structura Constitutiei :

TITLUL -I- Principii generale (art.1-14)

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale (art.15-60)
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune (art.15-21)
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art. 22-53)
CAPITOLUL -III- ndatoririle fundamentale (art. 54-57)
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului (art.58-60)

TITLUL -III- Autorităţile publice (art. 61-134)
CAPITOLUL -I- Parlamentul (art. 61-79)
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare (art. 61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor (art. 69-72)
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea (art. 73-79)

CAPITOLUL -II- Preşedintele Romniei (art.80-101)

CAPITOLUL III- Guvernul (art.102-110)

CAPITOLUL IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (art.111-115)

CAPITOLUL -V- Administraţia publică (art.116-123)
SECŢIUNEA 1-a: Administraţia publică centrală de specialitate (art.116-119)
SECŢIUNEA a 2-a: Administraţia publică locală (art.120-123)

CAPITOLUL -VI- Autoritatea judecătorească (art.124-134)
SECŢIUNEA 1-a: Instanţele judecătoreşti (art.124-130)
SECŢIUNEA a 2-a: Ministerul Public (art.131-132)
SECŢIUNEA a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii (art.133-134)

TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice (art.135-141)
TITLUL -V- Curtea Constituţională (art.142-147)
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (art.148-149)
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei (art.150-152)
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (art.153-156)

[***]