Poporul romn NU a fost consultat prin referendum dacă renunţă la suverantitate şi nu a dat mandat unor reprezentanţi legitimi să semneze "tratatele constitutive". Cred că ar trebui ca noua constituţie să nceapă prin a impune un referendum, care să clarifice situaţia. Numai dacă romnii şi asumă tratatele constitutive UE, se poate pune problema validării adaosurilor la ele, tot prin referendum. E o chestiune de coerenţă, de demnitate, şi poate , de salvare a naţiunii.
***

TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 148: Integrarea euroatlantică - Integrarea n Uniunea Europeană
(1) Aderarea Romniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, n scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării n comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute n aceste tratate, se face prin lege adoptată n şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, n mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(4) Parlamentul, Preşedintele Romniei, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la ndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu nainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
113. Denumirea Titlului VI se modifică, astfel:
Denumirea TitluluiVI va fi: Integrarea n Uniunea Europeană114. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 148 se modifică, astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Transferarea unor atribuţiuni către instituţiile Uniunii Europene, altele dect cele prevăzute n tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum şi exercitarea n comun cu celelalte state membre a unor competenţe neprevăzute n aceste tratate, se aprobă de popor, prin referendum.
Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
(5) Guvernul transmite Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu nainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al.1 MCC ncearcă aici să diminueze condiţia (pe care am căpătat-o pe furiş) de ţară aservită, fără autonomie reală, realitate care transformă toată constituţia n farsă (dacă deciziile se iau n altă parte, ce rost mai are punerea lor la vot?). Aşa cum am semnalat la articolul care privea "integrarea", noi ar trebui să votăm doar ca europeni, dacă de la UE vin deciziile finale. Sau mă rog, să votăm local numai ce rămne nestabilit mai sus, n numele "descentralizării" nţeleg această poziţie prudentă, dar nu o aprob. Poporul romn NU a fost consultat prin referendum dacă renunţă la suverantitate şi nu a dat mandat unor reprezentanţi legitimi să semneze "tratatele constitutive". Cred că ar trebui ca noua constituţie să nceapă prin a impune un referendum, care să clarifice situaţia. Numai dacă romnii şi asumă tratatele constitutive UE, se poate pune problema validării adaosurilor la ele, tot prin referendum. E o chestiune de coerenţă, de demnitate, şi poate , de salvare a naţiunii.

al.2 Ştiu că bietele victime ale putredului sistem juridic romnesc ncearcă (fără mare succes) să şi apere drepturile n instanţe, invocnd acest aliniat. Dar din păcate, mi se pare că aici se comite o eroare anti-democratică fatală. Cum să impui unei comunităţi care a votat A pe un anume subiect , legea non A , votată ntr-un spaţiu mai larg? Care democraţie se aplică atunci, n piramida apartenţelor (am mai semnalat n alt loc, acest paradox). Părerea mea este că nu se poate ieşi printr-un compromis din această situaţie. Ori trăim după democraţie romnească, ori după democraţie europeană. Cum să nu supui aşa ceva la vot, nainte de orice alt demers ?!
Nu exclud nici posibilitatea ca să se definească necontradictoriu "cercuri decizionale" (UE/ţară/judeţ/localitate)- cu toate conflictele posibile reglementate- dar nu pare a o fi făcut cineva. Actuala constituţie (şi propunerea MCC) au ca prezumţie autonomia decizională a romnilor, cu excepţia a ctorva aliniate- ca acesta , care nu fac sens, ntr-o astfel de constituţie . De aceea, dacă se va realiza "integrarea" , va trebui concepută o constituţie complet diferită de ce s-a discutat aici.

al. 3 Atenţie- varianta MCC işi pierde sensul dacă nu modifică/abrogă acest aliniat.

al.4 Aşadar, parlamentarii , preşedintele, miniştrii şi judecătorii acţionează n primul rnd ca/pentru europeni şi de-abia apoi, n spaţiul de libertate rămas, ca/pentru romni. Dacă europenii decid, cu majoritate, să ne vindem pămntul ieftin- trebuie să o facem, dacă ne cer să implantăm cine ştie ce populaţii sau să ne ucidem industria- la fel. ntreaga Europă va decide cum ne iubim, cum muncim, cum ne judecăm etc. Este acesta limanul visat? Nu se putea evita, n fuga către agregări cu care să se reziste giganţilor concurenţi, deznodămntul profeţit de Orwell (prizonieratul, ntre cele cteva imperii finale, care-şi justifică dreptul de a ne folosi, n numele apărării de duşman şi-şi capitalizează reciproc abuzurile)? Putem noi ncerca să stăvilim tendinţa de a ni se norma viaţa n spaţii tot mai largi- deci tot mai puţin legitim? Va trebui să aşteptăm mondializarea , ca să ne reclamăm libertatea, n cadrul unicei democraţii existente, unde nu va mai exista nafară?

al. 5 "Acte cu caracter obligatoriu"... pe care le supunem aprobării stăpnilor. Restul va fi libertatea de a fi cuminţi. Şi rafina constituţii privind alegerea trotuarului pe care mergem la serviciu. Toate prevederile actuale, propunerile MCC sau comentariile făcute de mine pnă acum nemaivnd rost.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 149: Integrarea euroatlantică- Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Aderarea Romniei la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată n şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
115. După Titlul VI, se introduce un nou Titlu, VI.1, care va avea un singur articol, 149
116. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: Aderarea la tratate militare
Cuprinsul articolului va fi:
Articolul 149 Aderarea Romniei la tratate militare internaţionale se aprobă de poporul romn, prin referendum.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Dacă am fi liberi, am putea adăuga: "cu condiţia ca ele să nu desfăşoare acţiuni de intimidare- pentru aservire şi cotropire- pentru jaf . Romnia nu poate participa la agresarea altei naţiuni, indiferent de motivul invocat şi va milita n plan internaţional pentru respectarea autonomiei popoarelor, desigur ncepnd cu cel propriu. Nu se pot plasa n Romnia baze militare cu scop agresiv sau care pun n pericol viaţa populaţiei romneşti. "
Admit că am spus asta ca un adept al neutralităţii. Au murit destul străbunii noştri (pe degeaba - dacă independenţa nu ne mai este obiectiv).


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
Structura Constitutiei :

TITLUL -I- Principii generale (art.1-14)

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale (art.15-60)
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune (art.15-21)
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art. 22-53)
CAPITOLUL -III- ndatoririle fundamentale (art. 54-57)
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului (art.58-60)

TITLUL -III- Autorităţile publice (art. 61-134)
CAPITOLUL -I- Parlamentul (art. 61-79)
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare (art. 61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor (art. 69-72)
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea (art. 73-79)

CAPITOLUL -II- Preşedintele Romniei (art.80-101)

CAPITOLUL III- Guvernul (art.102-110)

CAPITOLUL IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (art.111-115)

CAPITOLUL -V- Administraţia publică (art.116-123)
SECŢIUNEA 1-a: Administraţia publică centrală de specialitate (art.116-119)
SECŢIUNEA a 2-a: Administraţia publică locală (art.120-123)

CAPITOLUL -VI- Autoritatea judecătorească (art.124-134)
SECŢIUNEA 1-a: Instanţele judecătoreşti (art.124-130)
SECŢIUNEA a 2-a: Ministerul Public (art.131-132)
SECŢIUNEA a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii (art.133-134)

TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice (art.135-141)
TITLUL -V- Curtea Constituţională (art.142-147)
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (art.148-149)
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei (art.150-152)
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (art.153-156)

[***]