Controlul poporului asupra statului se va realiza nu numai prin alegerea directă, de către popor, a tuturor reprezentanţilor săi n toate componentele, n toate puterile statului, dar şi prin creşterea participării directe a poporului, a cetăţenilor la procesul de legiferare, de stabilire a normelor de convieţuire socială. n acest sens, proiectul de revizuire prevede că poporul are dreptul, oricnd, să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la orice problemă de interes naţional, cetăţenii avnd dreptul la iniţiativă legislativă.
***

TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (art.111-115)
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 111: Raporturile Parlamentului cu Guvernul - Informarea Parlamentului
(1) Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, n cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. n cazul n care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.
(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
75. Alin. (1) al articolului 111 se modifică, astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Parlament sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. n cazul n care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat, solicitarea informării este obligatorie.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Nu mi se pare benefică eliminarea aliniatului 2 şi n general , slăbirea dialogului ntre legislativ şi executiv. Separarea puterilor nu trebuie să nsemne cooperarea slabă dintre ele.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 112: Raporturile Parlamentului cu Guvernul - ntrebări, interpelări şi moţiuni simple
(1) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la ntrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, n condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.
(2) Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
76. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la ntrebările sau la interpelările formulate de parlamentari, n condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Reprezentanţilor.
(2) Parlamentul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privite la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.


ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Mă repet: Constituţia trebuie să ceară o ct mai strnsă conlucrare ntre legislativ şi executiv, ca garanţie că legiuitorii ştiu pentru ce boli sociale pregătesc medicamente şi administratorii ştiu pentru ce aplică diverse tratamente. Legile inoportune şi hotărrile inadecvate, produse de două garnituri de putere nesincronizate, nu prea au cum duce spre sănătate (performanţă) un sistem att de complex.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 113: Raporturile Parlamentului cu Guvernul - Moţiunea de cenzură
(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, n şedinţă comună, pot retrage ncrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.
(3) Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data cnd a fost prezentată n şedinţa comună a celor două Camere.
(4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, n aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului n care Guvernul şi angajează răspunderea potrivit articolului 114.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
77. Articolul 113 se abrogă

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Nu cred că e bine ca parlamentul să nu aibă un instrument de acest tip, pentru a opri o derivă ministerială, pilotată de un preşedinte n eroare. Controlul reciproc al puterilor rămne singurul paleativ care poate atenua aporiile guvernării la scară prea mare.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 114: Raporturile Parlamentului cu Guvernul - Angajarea răspunderii Guvernului
(1) Guvernul şi poate angaja răspunderea n faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, n şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.
(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă n termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată n condiţiile articolului 113.
(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.
(4) n cazul n care Preşedintele Romniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face n şedinţa comună a celor două Camere.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
78. Articolul 114 se abrogă.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Cumva trebuie totuşi să poată şi guvernul propune legi, din moment ce acest privilegiu i este luat. Pot exista situaţii n care gestiunea curentă a ţării cere o măsură legislativă, care intră n conflict cu proiectul de societate al legiuitorilor. Ce se ntmplă atunci? Fără un mecanism bine determinat de rezolvare a contradicţiilor grave, va continua fiecare picior al naţiunii. pe drumul său? Cum poate guvernul forţa emiterea unei legi de care depinde realizarea agendei sale, altfel dect demisionnd, n cazul respingerii ei de parlament? Cum poate parlamentul forţa execuţia unei operaţii administrative, de care depinde realizarea agendei sale legislative? Abrogarea acestui articol lasă un gol care trebuie umplut adecvat.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 115: Raporturile Parlamentului cu Guvernul - Delegarea legislativă
(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe n domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, n mod obligatoriu, domeniul şi data pnă la care se pot emite ordonanţe.
(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pnă la mplinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage ncetarea efectelor ordonanţei.
(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai n situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amnată, avnd obligaţia de a motiva urgenţa n cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră n vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere n procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei. Camerele, dacă nu se află n sesiune, se convoacă n mod obligatoriu n 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă n termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea n procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinznd norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate n domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi ndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri n proprietate publică.
(7) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege n care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au ncetat potrivit alineatului (3).
(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
79. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 115 se modifică, astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Preşedintelui pentru a emite ordonanţe de urgenţă n domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
(5) Ordonanţa de urgenţă intră n vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere n procedură de urgenţă la Parlament şi după publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei. Parlamentul, dacă nu se află n sesiune, se convoacă n mod obligatoriu n 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
nţeleg că deplasnd odonanţa către preşedinte, i se conferă nişte legitimitate democratică. Dar să nu uităm că preşedintele, dacă nu se schimbă complet esenţa posturii sale electorale, nu a primit mandat să realizeze un anumit program de guvernare. Ordonanţele de urgenţă care depăşesc pragul unor precizări executorii, snt nocive şi ilegitime, dacă nu emană de la un for legislativ. Necesităţile care au justificat pnă acum recurgerea la ele, trebuie rezolvate altfel, fără deturnarea fatală a mecanismului democratic.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
Structura Constitutiei :

TITLUL -I- Principii generale (art.1-14)

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale (art.15-60)
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune (art.15-21)
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art. 22-53)
CAPITOLUL -III- ndatoririle fundamentale (art. 54-57)
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului (art.58-60)

TITLUL -III- Autorităţile publice (art. 61-134)
CAPITOLUL -I- Parlamentul (art. 61-79)
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare (art. 61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor (art. 69-72)
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea (art. 73-79)

CAPITOLUL -II- Preşedintele Romniei (art.80-101)

CAPITOLUL III- Guvernul (art.102-110)

CAPITOLUL IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (art.111-115)

CAPITOLUL -V- Administraţia publică (art.116-123)
SECŢIUNEA 1-a: Administraţia publică centrală de specialitate (art.116-119)
SECŢIUNEA a 2-a: Administraţia publică locală (art.120-123)

CAPITOLUL -VI- Autoritatea judecătorească (art.124-134)
SECŢIUNEA 1-a: Instanţele judecătoreşti (art.124-130)
SECŢIUNEA a 2-a: Ministerul Public (art.131-132)
SECŢIUNEA a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii (art.133-134)

TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice (art.135-141)
TITLUL -V- Curtea Constituţională (art.142-147)
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (art.148-149)
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei (art.150-152)
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (art.153-156)

[***]