Cu acelaşi scop, al mbunătăţirii modului cum este guvernată ţara, se propune limitarea numărului de mandate la două, pentru toate funcţiile elective din statul romn. Se propune, de asemenea, ca orice persoană care a fost aleasă pe listele unui partid politic să-şi piardă mandatul dacă părăşeşte partidul n cauză. Pentru o mai bună exercitare a drepturilor de asociere şi de iniţiativă economică sunt prevăzute clauze care interzic orice fel de avize din partea instituţiilor publice executive la nregistrarea asocierilor şi a agenţilor economici.
***

TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul (art.102-110)
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 102: Guvernul - Rolul şi structura
(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
(2) n ndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.
(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
68. Alineatul (1) al articolului 102 se modifică, astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Nu se nţelege clar ce modificare propune MCC aici: să nu mai fie avizat programul de guvernare de către parlament (separare a puterii executive, plasată sub preşedinte)? Cine concepe atunci acest program de guvernare, pe care l realizează executivul? Ce i oferă legitimitate democratică? Căci Preşedintele, care veghează imparţial negocierea intereselor, nu are mandat să realizeze un anume program politic.

Pnă acum era vorba cumva de programul partidului care a cştigat alegerile. nsemnă că acestea au avut au avut şi dimensiune legislativă (care e planul de legiferare cel mai popular) şi executivă (care e echipa de administrare cea mai populară) ? Nu este situaţia asta cam/prea confuză? Oamenii aleg candidaţi pentru parlament din care emană miniştri.
n acest prim articol ar fi normal să se precizeze clar poziţia guvernului n arhitectura politică modelată de constituţie
. Dacă se merge pe ideea că toate puterile statului snt guvernate de popor, prin alegeri directe, atunci puterea executivă ar trebui şi ea aleasă direct, ceea ce este greu de realizat practic, chiar numai pentru primul ministru (dacă se doreşte ca un guvern care nu dă satisfacţie să fie schimbat - orict de des). Iar problema legitimităţii programului de guvernare pare suficient de vicioasă, ca să transforme tot formalismul democratic ntr-o aparenţă.

Poate "executivul" să se reducă la a executa un program, fără abuzuri, asemenea unor salariaţi care ndeplinesc sarcini precizate, sau misiunea sa cuprinde şi alegerea drumului. fără o comandă clară din partea poporului?


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 103: Guvernul - Investitura
(1) Preşedintele Romniei desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, n urma consultării partidului care are majoritatea absolută n Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate n Parlament.
(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, n termen de 10 zile de la desemnare, votul de ncredere al Parlamentului asupra programului şi a ntregii liste a Guvernului.
(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, n şedinţă comună. Parlamentul acordă ncredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
69. Articolul 103 se abrogă.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Şi ce-l nlocuieşte, dacă e abrogat? Prevederea de la un articol anterior, că Preşedintele numeşte toată echipa ministerială? Fără explicaţii, nu se va nţelege ce vrea MCC aici şi nici de ce. Iar observaţiile mele anterioare, care nu prea pot fi eludate, par a semnala un impas al formulei propuse de MCC. Preşedintele trebuie să arbitreze piaţa politică, pentru toţi romnii. Nu a fost ales pe un program de guvernare, deci nu văd pe ce bază va mandata primul ministru să implementeze unul!

Nimic nu pare a garanta că va alege pe cineva din partidul care a cştigat cele mai multe locuri n parlament
(şi de altfel, aşa cum am amintit la articolul precedent, nu e clar nici ce ar nsemna asta, dacă respectivul partid a fost ales pe un proiect legislativ, nu pe un program executiv). După attea prevederi şi nuanţe, poporul pare a da, tranzitiv, un cec n alb, echipei executive preferate de preşedinte, care poate duce ţara pe o cale pentru care electoratul nu şi-a arătat preferinţa. Se ajunge, n loc de puterea poporului, la puterea n numele lui.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 104: Guvernul - Jurămntul de credinţă
(1) Primul-ministru, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, n faţa Preşedintelui Romniei, jurămntul de la articolul 82.
(2) Guvernul n ntregul său şi fiecare membru n parte şi exercită mandatul, ncepnd de la data depunerii jurămntului.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Aşa cum am mai semnalat, nu văd rostul acestor "jurăminte". Mă tem că ele snt prevăzute pentru a scăpa de contracte politice, cu clauze clare privind penalizările, n caz de ncălcare.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 105: Guvernul - Incompatibilităţi
(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate n cadrul organizaţiilor cu scop comercial.
(2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
70. Alin. (1) al articolului 105 se modifică, astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate n cadrul organizaţiilor cu scop comercial.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Poate mai corect ar fi : "Membrii guvernului trebuie să nu exercite nici o altă funcţie, publică sau privată şi au dreptul să suspende funcţiile pe care le ocupă, pentru a reveni la ele după terminarea mandatului".

Este clară intenţia unui astfel de articol, necesar ca să se evite conflictul de interese, delictul de iniţiat, etc. Dar nu este de loc clar de ce ar fi el suficient. Fără prevederi suplimentare (instrumente de control, transparenţă, licitaţii publice, penalităţi drastice, etc.) nu văd cum s-ar putea mpiedica folosirea poziţiei guvernamentale n interese proprii. Marile corporaţii/interese găsesc calea către buzunarul reprezentanţilor noştri şi nu s-a găsit modul de a le mpiedica să-i cumpere. Experienţa - la acest capitol-e necruţătoare cu iluziile. Nu snt motive de credulitate, de prezumare a bunei credinţe, ci trebuie luptat continuu pentru stăvilirea amplorii corupţiei, care deturnează politica de la rolul ei teoretic de coordonator just.

O măsură ar fi să se prevadă pedepse drastice, pentru cei prinşi că au valorificat n interes particular poziţia de decizie. Constituţia ar putea cere astfel de legi speciale, de exemplu, extinznd acest articol. A venit momentul ca infracţiunea politică să fie combătută chirurgical.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 106: Guvernul - ncetarea funcţiei de membru
Funcţia de membru al Guvernului ncetează n urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi n alte cazuri prevăzute de lege. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Revocării de către cine? De cel care a făcut numirea? De ce "alte cazuri" nu snt prevăzute aici? E cam prea multă ceaţă şi liber arbitru n acest punct, att de critic - n practică.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 107: Guvernul - Primul-ministru
(1) Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectnd atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.
(2) Preşedintele Romniei nu l poate revoca pe primul-ministru.
(3) Dacă primul-ministru se află n una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, sau este n imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele Romniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a ndeplini atribuţiile primului ministru, pnă la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, ncetează dacă primul-ministru şi reia activitatea n Guvern.
(4) Prevederile alineatului (3) se aplică n mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
71. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectnd atribuţiile ce le revin.
(2) Dacă primul-ministru se află n una din situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, sau este n imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele Romniei numeşte un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a ndeplini atribuţiile primului-ministru, pnă la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, ncetează dacă primul-ministru şi reia activitatea n Guvern.
(3) Prevederile alineatului (2) se aplică n mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

Alineatul (4) se abrogă.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Dispariţia clauzei de a prezenta rapoarte Parlamentului mi se pare excesivă, chiar dacă s-ar tăia dreptul acestuia de a cenzura activitatea guvernului. Activitatea legislativă nu se poate decupla total de cea administrativă, producnd norme total decuplate de realităţile existente şi de demersurile curente. Reciproc, activitatea executivă este oarbă, fără o perspectivă legislativă. Ce program execuţi, nu acela planificat legislativ? Separarea netă ncercată de MCC mi pare impracticabilă. Pnă la urmă, ori se mpotmoleşte totul ntr-o babilonie, ori se aşează parlamentul la remorca guvernului susţinut de preşedinte, ori se aşează preşedintele la remorca majorităţii parlamentare şi ajungem de unde am plecat. De altfel, ştim că sntem n faţa unei probleme cam vicioase, din păcate.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 108: Guvernul - Actele Guvernului
(1) Guvernul adoptă hotărri şi ordonanţe.
(2) Hotărrile se emit pentru organizarea executării legilor.
(3) Ordonanţele se emit n temeiul unei legi speciale de abilitare, n limitele şi n condiţiile prevăzute de aceasta.
(4) Hotărrile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor n executare şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărrii sau a ordonanţei. Hotărrile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
72. Alin. (4) al articolului 108 se modifică, astfel:
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Hotărrile adoptate de Guvern se semează de primul-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor n executare, se aprobă de Preşedintele Romniei şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărrii. Hotărrile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Este bine că n propunerea MCC se prevede un control prezidenţial al hotărrilor. Dar nu e suficient - pentru a pune capăt tehnicii de conturnare a democraţiei prin emiterea unui noian de hotărri şi ordonanţe cu valenţe legislative, dar netrecute prin parlament. Trebuie precizate aici, şi nu n "legi speciale de abilitare", limitele şi condiţiile n care guvernul poate emite ordonanţe şi poate schimba spiritul legilor, prin "detaliile" deturnătoare, plasate cu sau fără intenţie n hotărrile de aplicare a lor. Căci diavolul este n detalii - o dovedesc nenumărate exemple.

Studiaţi ordonanţa care a anulat dreptul deţinuţilor politici la despăgubiri pentru abuzuri sau anexa 6 a legii arhivelor - şi veţi vedea cum snt boicotate legile prin interpretările răstălmăcitoare din hotărri şi regulamente. Aceasta farsă trebuie stopată constituţional. Guvernul să nu pătrundă pe teritoriul legislativului nici un pas, n numele emiterii unor decizii executive.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 109: Guvernul - Răspunderea membrilor Guvernului
(1) Guvernul răspunde politic numai n faţa Parlamentului pentru ntreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.
(2) Numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele Romniei au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvrşite n exerciţiul funcţiei lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Preşedintele Romniei poate dispune suspendarea acestora din funcţie. Trimiterea n judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcţie. Competenţa de judecată aparţine naltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
73. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Guvernul răspunde politic numai n faţa Preşedintelui Romniei pentru ntreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.(2) Răspunderea penală a membrilor Guvernului se stabileşte prin lege organică.
Alineatul (3) se abrogă

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Reamintesc carenţa soluţiei MCC, care ncercă să separe puterea executivă de cea legislativă, dar cade n capcana de a impune ţării o conducere care urmăreşte un program ne-votat. Ct priveşte răspunderea guvernamentală, ar fi de preferat ca n Constituţie să se marcheze măcarpedepsele pentru subminarea democraţiei trebuie să fie drastice, de genul celor pentru subminarea economiei sau pentru naltă trădare. Cercetarea şi judecarea delictelor ministeriale ar merita proceduri speciale, cum ar fi sau cercetarea penală cu supraveghere publică sau procesul cu juraţi traşi la sorţi - ca să se rupă plasa de şantaje reciproce, care solidarizează infractorii politici.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -III- Autorităţile publice
CAPITOLUL III- Guvernul
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 110: Guvernul - ncetarea mandatului
(1) Guvernul şi exercită mandatul pnă la data validării alegerilor parlamentare generale.
(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a ncrederii acordate sau dacă primul-ministru se află n una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, ori este n imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.
(3) n situaţiile prevăzute n alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103.
(4) Guvernul al cărui mandat a ncetat potrivit alineatelor (1) şi (2) ndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pnă la depunerea jurămntului de membrii noului Guvern. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
74. Articolul 110 se abrogă.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
n mod logic, proiectul MCC nu poate considera data alegerilor parlamentare ca o baliză pentru schimbarea guvernului. Dar care este atunci această limită automată, data alegerii preşedintelui? Vom avea guverne care supravieţuiesc noilor alegeri parlamentare şi care cad n momentul n care e schimbat preşedintele? Sau, pentru a evita acest efect, egalizăm durata mandatelor parlamentare şi prezidenţiale şi facem alegerile odată. Văd că problema e lăsată n aer, ceea ce nu e semn bun.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
Structura Constitutiei :

TITLUL -I- Principii generale (art.1-14)

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale (art.15-60)
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune (art.15-21)
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art. 22-53)
CAPITOLUL -III- ndatoririle fundamentale (art. 54-57)
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului (art.58-60)

TITLUL -III- Autorităţile publice (art. 61-134)
CAPITOLUL -I- Parlamentul (art. 61-79)
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare (art. 61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor (art. 69-72)
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea (art. 73-79)

CAPITOLUL -II- Preşedintele Romniei (art.80-101)

CAPITOLUL III- Guvernul (art.102-110)

CAPITOLUL IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (art.111-115)

CAPITOLUL -V- Administraţia publică (art.116-123)
SECŢIUNEA 1-a: Administraţia publică centrală de specialitate (art.116-119)
SECŢIUNEA a 2-a: Administraţia publică locală (art.120-123)

CAPITOLUL -VI- Autoritatea judecătorească (art.124-134)
SECŢIUNEA 1-a: Instanţele judecătoreşti (art.124-130)
SECŢIUNEA a 2-a: Ministerul Public (art.131-132)
SECŢIUNEA a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii (art.133-134)

TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice (art.135-141)
TITLUL -V- Curtea Constituţională (art.142-147)
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (art.148-149)
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei (art.150-152)
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (art.153-156)

[***]