Deşi, n Constituţia Romniei, la articolul 1, se prevede că Romnia este stat democratic, oricine poate vedea că această prevedere este o vorbă goală, care nu are nici o legătură cu realitatea. Un stat democratic este un stat n care puterea politică, puterea de a stabili norme de convieţuire socială, de a adopta şi aplica legile care să reglementeze relaţiile dintre cetăţeni şi dintre cetăţeni şi stat, aparţine poporului (demos=popor; kratos=putere). Poporul romn a fost deposedat de puterea politică, care a fost acaparată de autorii loviturii de stat din decembrie 1989 şi este menţinută n ghearele acestora, prin statul creat de ei.

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 58:
Avocatul Poporului - Numirea şi rolul
(1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.
(2) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot ndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din nvăţămntul superior.
(3) Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
26. Articolul 58 se modifică şi se completează, astfel:
Denumirea articolului va fi: Alegerea şi rolul Cuprinsul articolului va fi:
Articolul 58
(1) Avocatul Poporului este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 5 ani.
(2) Avocatul Poporului trebuie să aibă pregătire superioară, naltă competenţă profesională, o vechime de cel puţin 18 ani n activitatea juridică sau n nvăţămntul superior juridic.
(3) Avocatul Poporului apără drepturile şi libertătile persoanelor fizice.

După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(4) Avocatul Poporului nu poate ndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din nvăţămntul superior.
(5) Avocatul Poporului este demis din funcţie, prin referendum, cu un număr de voturi egal cu cel puţin numărul voturilor cu care a fost ales, la cererea Preşedintelui Romniei, a Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor ori a cel puţin 200.000 cetăţeni cu drept de vot.
(6) Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului se stabilesc prin lege organică.


ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Instituţia avocatului poporului ar putea fi un instrument important pentru asigurarea unei democraţii reale, de aceea ar trebui definită riguros. Ar trebui spus nti ceva, mai clar dect n al. 3. -MCC, despre rolul constituţional al acestei instituţii, despre rostul ei de a fi. De ce este nevoie de aşa ceva? Nu ar fi cazul să intre şi ea alături de cele cinci puteri enumerate n proiectul MCC, cu atribuţia esenţială de a apăra poporul de abuzurile previzibile ale "reprezentanţilor" săi?

Snt de acord cu propunerile MCC, n afară de limitarea de la punctul 2. Cred că nu e nevoie de 18 ani de experienţă, ntr-un sistem juridic putred, pentru a apăra dreptatea. E preferabil un om cu moralitate impecabilă şi capacitate intelectuală dovedită-nu uşor de găsit. Că doar nu e vorba de cineva care lucrează singur, ci prin intermediul unui aparat (care ar trebui ct mai bine precizat n Constituţie ), n care există specialiştii necesari (jurişti, etc.).


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 59:
Avocatul Poporului - Exercitarea atribuţiilor
(1) Avocatul Poporului şi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate n drepturile şi n libertăţile lor, n limitele stabilite de lege.
(2) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar n exercitarea atribuţiilor sale.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
27. Articolul 59 se completează cu un nou alineat, (3), astfel:
După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
(3) Avocatul Poporului transmite sesizările primite de la cetăţeni, ca şi propriile constatări referitoare la ncălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, organelor competente ale Ministerului Public.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al. 1. De adăugat: tot legea va stabili penalităţi severe, n cazul n care instituţia nu se achită de obligaţiile sale.
al. 2. Legea va stabili penalităţi severe, n cazul n care autorităţile nu sprijină corespunzător demersurile avocatului poporului.
al. 3. propus de MCC este prea timid. Numai asta să poată face avocatul Poporului, să reclame abuzurile la pereţi? Sau prevedem că legea specifică i va da putere reală, pnă la aceea de a demite funcţionarii care au comis abuzuri.


Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 60:
Avocatul Poporului - Raportul n faţa Parlamentului
Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conţine recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
28. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 60
Avocatul Poporului prezintă Parlamentului şi Preşedintelui Romniei rapoarte, anual, la cererea acestora, sau din proprie iniţiativă. Rapoartele pot conţine sesizări referitoare la ncălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, precum şi recomandări privind legislaţia, sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.


ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Aş merge mai departe. Dacă o parte importantă dintre sesizările şi propunerile avocatului poporului nu snt luate n seamă de parlament, administraţie, etc. - el are o prghie, specificată prin lege, de a decide delegitimarea ocupanţilor instituţiei respective. Sau măcar, avocatul poporului va evalua periodic indicele de reprezentativitate reală, pe care l constată, informnd poporul despre starea democraţiei.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***

Structura Constitutiei :

TITLUL -I- Principii generale (art.1-14)

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale (art.15-60)
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune (art.15-21)
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art. 22-53)
CAPITOLUL -III- ndatoririle fundamentale (art. 54-57)
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului (art.58-60)

TITLUL -III- Autorităţile publice (art. 61-134)
CAPITOLUL -I- Parlamentul (art. 61-79)
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare (art. 61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor (art. 69-72)
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea (art. 73-79)

CAPITOLUL -II- Preşedintele Romniei (art.80-101)

CAPITOLUL III- Guvernul (art.102-110)

CAPITOLUL IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (art.111-115)

CAPITOLUL -V- Administraţia publică (art.116-123)
SECŢIUNEA 1-a: Administraţia publică centrală de specialitate (art.116-119)
SECŢIUNEA a 2-a: Administraţia publică locală (art.120-123)

CAPITOLUL -VI- Autoritatea judecătorească (art.124-134)
SECŢIUNEA 1-a: Instanţele judecătoreşti (art.124-130)
SECŢIUNEA a 2-a: Ministerul Public (art.131-132)
SECŢIUNEA a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii (art.133-134)

TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice (art.135-141)
TITLUL -V- Curtea Constituţională (art.142-147)
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (art.148-149)
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei (art.150-152)
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (art.153-156)

[***]