Cea mai importantă prevedere a proiectului de revizuire constă n reconstituirea drepturilor de proprietate ale poporului romn asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional şi asupra rasurselor naturale ale ţării. Numai reconstituirea drepturilor de proprietate asupra capitalului, pămntului şi resurselor naturale ale ţării va face posibilă şi recştigarea celorlalte drepturi şi libertăţi ale romnilor.
***

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale(art.15-60)
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune (art.15-21)
[***]
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 15: Universalitatea
(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
11. Articolul 15 se completează cu un nou alineat, (3), astfel:
După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
(3) Faptele comise mpotriva caracterului naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al statului romn, trădarea ţării, precum şi faptele care conduc la subminarea economiei naţionale şi a puterii de stat constituie crime mpotriva poporului romn şi sunt imprescriptibile. Dreptul de acţiune ncepe de la data comiterii acestor fapte.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
al. 1. Cetăţenii beneficiază de libertăţile cu care se nasc şi de drepturile consfinţite prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. Legalitatea este subordonată binelui individual şi social şi trebuie să-şi dovedească legitimitatea, neputnd fi prezumată mpotriva realităţii dovedite. Orice dispută ntre cetăţeni trebuie rezolvată n primul rnd pe baza spiritului dreptăţii, asumat de Constituţie. Legile particulare, dacă există, fiind folosite pentru precizarea unor criterii negociate social, evitarea arbitrariului şi discriminării.

al. 2. Completare: Nu se pot prevala de non-retroactivitate persoanele care au adus daune comunităţii, uzurpnd poziţii de putere, din care au mpiedicat denunţarea, cercetarea şi condamnarea infracţiunilor. Este anulată orice prescripţie pentru fapte comise după 23 August 1944, termenele putnd ncepe să curgă numai după adoptarea prezentei Constituţii şi după eliberarea instituţiilor de cei care au paralizat justiţia pnă acum.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 16 : Egalitatea n drepturi
(1) Cetăţenii sunt egali n faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, n condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia romnă şi domiciliul n ţară. Statul romn garantează egalitatea de şanse ntre femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
(4) n condiţiile aderării Romniei la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care ndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi n autorităţile administraţiei publice locale. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
12.Alinatul (3) al articolului 16 se modifică, astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, n condiţiile legii, de persoanele care au numai cetăţenia romnă şi domiciliul n ţară. Statul romn garantează egalitatea de şanse ntre femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii si demnităţi.

ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
al 1. (al. 2) Completare: Statul trebuie să ia măsuri concrete pentru ca această egalitate teoretică să fie ct mai reală. De exemplu, prevederi care să ngreuneze folosirea averilor mari pentru cumpărarea de putere, sau apartenenţa la grupări de interese pentru a domina cetăţeni ne-asociaţi.

al 3. Propunerea MCC va strni controverse, şi mpotrivirea milioanelor de romni plecaţi. Ea trebuie motivată clar , nct să se nţeleagă că nu nseamnă discriminare să nu dai putere de decizie celor care nu trăiesc n Romnia, sau au jurat credinţă şi altor state. Ct priveşte egalitatea de şanse, nu văd de ce trebuie să fie numai ntre femei şi bărbaţi şi nici ce nseamnă să o "garantezi" teoretic, fără măsuri de implementare a acestor garanţii.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 17: Cetăţenii romni n străinătate
Cetăţenii romni se bucură n străinătate de protecţia statului romn şi trebuie să-şi ndeplinească obligaţiile, cu excepţia acelora ce nu sunt compatibile cu absenţa lor din ţară. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Aş adăuga: n cazul n care cineva, plecat sau ntors n ţară, cu dublă cetăţenie, are obligaţii faţă de alt stat, care contravin intereselor romneşti, el trebuie să aleagă cetăţenia care i convine. Romnia nu poate recunoaşte cetăţenia cuiva cu agendă ostilă intereselor naţionale.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 18: Cetăţenii străini şi apatrizii
(1) Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc n Romnia se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi.
(2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage n condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care Romnia este parte. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
al 1. Trebuie reformulat nct să se facă diferenţele de rigoare ntre străini şi romni. Nu este normal să acorzi altora toate drepturile cetăţenilor ţării şi fără referire la vreo obligaţie. Ce mai nseamnă atunci cetăţenia?

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 19: Extrădarea şi expulzarea
(1) Cetăţeanul romn nu poate fi extrădat sau expulzat din Romnia.
(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetăţenii romni pot fi extrădaţi n baza convenţiilor internaţionale la care Romnia este parte, n condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate.
(3) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai n baza unei convenţii internaţionale sau n condiţii de reciprocitate.
(4) Expulzarea sau extrădarea se hotărăşte de justiţie. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
al 2. Anulează garanţia din al.1 şi trebuie reformulat, ca să nu lase loc la abuzuri şi să nu dea posibilitate imperiilor dominante să impună extrădarea romnilor care opun rezistenţă colonizării.
al 4. Cei care decid extrădarea, şi asumă răspunderea personală pentru cazul n care ea se va dovedi ulterior - abuzivă.
al.5. Romnia va ntreprinde demersurile necesare pentru extrădarea celor găsiţi vinovaţi pentru grave delicte economice şi sociale, cu repatrierea sumelor scoase n afara ţării.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 20: Tratatele internaţionale privind drepturile omului
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate n concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Romnia este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe ntre pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului n care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
Practic, aceste prevederi ar putea juca un rol protector, mpotriva unei justiţii locale putrede. In realitate nsă, asta nu se prea ntmplă, căci nu s-a precizat n Constituţie cum poate victima unui abuz să se prevaleze de drepturile sale de om (european) n faţa unei instituţii (instanţe) romneşti.
Pe de altă parte, principial, aceste prevederi snt incompatibile cu principiile suveranităţii şi democraţiei. Romnii trebuie să-şi stabilească singuri regulile, numai ei pot decide dacă adoptă norme exterioare, ca să nu fim scoşi din comunitatea internaţională. O soluţie ar fi supunerea prevederilor problematice unui referedum, pentru ca impunerea, de mai sus de voinţa poporului romn, să nu distrugă complet democraţia naţională.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***
TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 21: Accesul liber la justiţie
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate ngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca [/] Observaţiile/sugestiile mele:
al 5 Statul e obligat să emită legi care să precizeze sancţiunile, n cazul ncălcării acestui articol.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei
***

Structura Constitutiei :

TITLUL -I- Principii generale (art.1-14)

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale
(art.15-60)
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
(art.15-21)
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
(art. 22-53)
CAPITOLUL -III- ndatoririle fundamentale
(art. 54-57)
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
(art.58-60)

TITLUL -III- Autorităţile publice
(art. 61-134)
CAPITOLUL -I- Parlamentul
(art. 61-79)
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare
(art. 61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor
(art. 69-72)
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea
(art. 73-79)

CAPITOLUL -II- Preşedintele Romniei
(art.80-101)

CAPITOLUL III- Guvernul
(art.102-110)

CAPITOLUL IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul
(art.111-115)

CAPITOLUL -V- Administraţia publică (art.116-123)
SECŢIUNEA 1-a: Administraţia publică centrală de specialitate
(art.116-119)
SECŢIUNEA a 2-a: Administraţia publică locală
(art.120-123)

CAPITOLUL -VI- Autoritatea judecătorească
(art.124-134)
SECŢIUNEA 1-a: Instanţele judecătoreşti
(art.124-130)
SECŢIUNEA a 2-a: Ministerul Public
(art.131-132)
SECŢIUNEA a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii
(art.133-134)

TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
(art.135-141)
TITLUL -V- Curtea Constituţională
(art.142-147)
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică
(art.148-149)
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
(art.150-152)
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
(art.153-156)
[***]