COMUNICAT: PP-LC Militează pentru Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a urmărilor pactului Robbentrop-Molotov

Ieri, 7.02.2013, Tribunalul Bucureşti a aprobat Hotarârea celui de al IIIlea Congres al Partidului Poporului prind modificarea Statutului. Iată textul integral al acestei Hotărâri.

HOTARÂREA Congresului al III-lea al Pardidului Poporului, din data de 3.11.2012 privind modificarea şi completarea Statutului Partidului Poporului

Articolul 1. La articolul 4, se adaugă un nou alineat, cu următorul cuprins:
„(6) Militează pentru Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a urmărilor pactului Robbentrop-Molotov.”

Articolul 2. În articolele 25 şi 26, sintagma „adunare generală” se înlocuieşte cu „conferinţă”.

Articolul 3. La alineatul 2, de la articolul 17, se înlocuieşte „două funcţii”, cu „trei funcţii”.

Articolul 3. La articolul 17, se adaugă un nou alineat, cu numărul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Nici o persoană nu poate ocupa o funcţie de conducere timp de 6 luni de la înscriere, dacă a ocupat o functie de conducere în alt partid.”

Articolul 4. La articolul 18, se adaugă două noi alineate, cu următorul conţinut:
„(2) Organizaţia locală se constituie cu cel puţin 15 membri.
(3) Constituirea organizaţiei locale este validată prin hotărâre a Biroului Permanent al organizaţiei judeţene”.


Articolul 5. La alineatul 1, de la articolul 20, „doi ani” se înlocuieşte cu „patru ani”.

Articolul 6. La alineatul 1, de la articolul 23, se adaugă „cu cel puţin 5 membri”.

Articolul 7. La articolul 24, se adaugă 2 noi alineate, cu următorul conţinut:
„(5) O organizaţie judeţeană se constituie dacă, în judeţul respectiv, există cel puţin două organizaţii municipale, sau orăşeneşti, şi cel puţin 5 organizaţii comunale.

(6) Constituirea organizaţiei judeţene este validată prin hotărâre a Biroului Permanent Central al Partidului Poporului”.

Articolul 8. Alineatul 2, de la articolul 42, se modifică şi va avea următorul conţinut:
“ (2) Biroul Permanent Central se compune din: preşedinte, primvicepreşedinte, 7-17 vicepreşedinţi, secretar general şi 7-47 membri. Numărul vicepreşedinţilor şi al membrilor se stabileşte de către Comitetul Executiv Central.”


Articolul 9. Numărul minim al membrilor Comisiei Centrale de Arbitraj şi al membrilor Comisiei Naţionale de Control Financiar este de 3.

Textul integral al Statutului Partidului Poporului este publicat pe www.variantacojocaru.ro, la Secţiunea Partidul Poporului.