Guvernanţii ne-au anunţat că vor să modifice Constituţia ţării, chiar în cursul acestui an, 2013. Actuala Constituţie a fost adoptată cu exact 10 ani în urmă, în anul 2003. Principalele modificări făcute, atunci, în 2003, în textul Constituţiei României au vizat articolul 136, referitor la PROPRIETATE. Noile prevederi constituţionale au permis guvernanţilor să treacă în proprietatea PRIVATĂ a statului hălci mari din avuţia PUBLICĂ, ca să le poată vinde străinilor, prin aşa-numita privatizare, să accelereze, astfel, procesul de deposedare a poporului român de avuţia productivă acumulată până în 1989 şi de resursele naturale ale ţării. Obiectiv pe care l-au realizat cu vârf şi îndesat. Nu ştim, încă, ce modificări concrete vor să facă în Constituţie, acum, în 2013. Le vom cunoaşte atunci când vor hotărî ei să ni le aducă la cunoştinţă. Cum la guvernare sunt tot cei care au modificat Constituţia în 2003, este de aşteptat că modificările pe care le vor propune acum vor fi o continuare firească a celor făcute în 2003.

Constituţia României trebuie, realmente, modificată, revizuită. Este o Constituţie care nu apără libertăţile şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, ci privilegiile guvernanţilor, cei care au acaparat statul român prin lovitura de stat din decembrie 1989. Este o Constituţie prin care poporul nu controlează statul, ci statul controlează poporul.

În anul 2013, poporul român are şansa să-şi voteze o nouă Constituţie, care să-l facă stăpân în propria lui ţară, România, să creeze un stat care să-l slujească, cu competenţă şi devotament, să-i apere libertăţile şi drepturile, să-l scoată din sărăcie şi umilinţă. Pentru a fi votată, o astfel de Constituţie trebuie să existe, să fie redactată. În 2013, poporul român nu trebuie să se mai lase înşelat de politicienii care îl vor pune în situaţia să voteze, prin DA, ori NU, o singură variantă de Constituţie, aceea redactată de ei, de guvernanţi, care să le apere privilegiile. Poporul român are dreptul, SUVERAN, să poată ALEGE, între varianta constituţională propusă de guvernanţi şi varianta constituţională propusă de noi, cei care ne-am opus, constant, începând cu anul 1990, celor instalaţi la conducerea statului român, prin lovitura de stat din decembrie 1989.

Invit, deci, pe toţi românii interesaţi de soarta ţării şi a neamului lor, care nu au participat la guvernarea ţării, care nu au ocupat funcţii de conducere în statul român, să ni se alăturte, mai întâi, în efortul de a elabora un PROIECT de Constituţie a României care să apere libertăţile şi drepturile românilor, iar, apoi, să creem condiţiile care să ofere poporului şansa de a-şi alege Constituţia pe care şi-o doreşte. Aşa cum vom vedea, actuala Constituţie a României trebuie schimbată aproape complet.

Prima modificare priveşte chiar forma de guvernământ. Actuala Constituţie, la art. 1, alin. (2), prevede că „Forma de guvernământ a statului român este republica”. Numai că, republica poate fi una prezidenţială, una parlamentară, una semiprezidenţilă. Diferenţele între cele trei forme ale republicii sunt mari. La fel de mari sunt şi consecinţele acestora asupra vieţii sociale. Aceste diferenţe se concretizează în alte prevederi ale Constituţiei, în comptenţele stabilite pentru diferitele puteri ale statului: legislativă, executivă, judecătorească.

În republica prezidenţială, poporul alege atât preşedintele, care numeşte membrii Guvernului, conducând, astfel, întreaga putere executivă, separată, complet, de celelalte puteri ale statului. Cea mai reprezentativă şi mai cunoscută republic prezidenţială a timpurilor noastre este aceea a Statelor Unite ale Americii.

În republica parlamentară, poporul alege numai membrii Parlamentului, senatori şi deputaţi, care numesc atât pe preşedinte, de regulă, cu funcţie reprezentativă, fără putere reală în stat, cât şi Guvernul, adică întreaga putere executivă. Principiul separaţiei puterilor este încălcat. Se deschide drumul tiraniei parlamentare şi al corupţiei publice generalizate.

În republica semiprezidenţială, poporul alege membrii Parlamentului şi pe Preşedinte, dar guvernul, puterea executivă, este numit de Parlament. Parlamentul îl poate suspenda pe Preşedinte, dar Preşedintele nu poate dizolva Parlamentul. Preşedintele are rol de “mediator”. El nu are putere administrativă, dar nici răspundere, în faţa poporului, pentru modul cum este guvernată ţara. Şi aici este încălcat principiul separaţiei puterilor în stat. Şi aici este deschisă calea spre tirania parlamentaro-prezidenţială, care poate îmbrăca şi forma circului politic de-a suspendarea şi referendumul din România anului 2012. Şi aici corupţia este la ea acasă.

Românii au nevoie de un stat puternic. Un Preşedinte puternic. Un Parlament puternic. Magistraţi puternici. Monedă puternică. Informaţie puternică. Ca oricare alt popor. Un stat nu poate fi puternic decât dacă se află sub controlul poporului şi este susţinut de popor.

Forma de guvernământ cea mai potrivită pentru poporul român, în acest moment, este republica prezidenţială. În republica prezidenţială, puterile statului pot şi trebuie să fie complet separate şi să se controleze reciproc, astfel încât nici una să nu devină tiranică, să nu săvârşescă abuzuri. Poporul are dreptul suveran să aleagă, prin vot, direct, pe toţi conducătorii tuturor puterilor statului. Şi să-i poată revoca, în toate situaţiile în care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin candidatura la funcţii publice. Poporul are dreptul suveran să aleagă, prin vot, direct, Preşedintele României, care va conduce componenta executivă a statului şi va răspunde în faţa poporului pentru modul cum este guvernată ţara.

Poporul are dreptul suveran să aleagă, prin vot, direct, Parlamentul României, care va fi singura autoritate legislativă a ţării şi nimic altceva. Ea nu va putea să intervină în nici o altă componentă a statului, cu excepţia adoptării legilor referitoare la organizarea şi funcţionarea acestora. Nici în cea executivă, nici în cea judecătorească, nici în cea financiară, nici în cea mediatică.

Poporul are dreptul suveran să aleagă, prin vot, direct, magistraţii, judecătorii şi procurorii ţării. Evident, aceştia vor trebui să îndeplinească anumite condiţii de studii, experienţă şi comportament, stabilite prin Constituţie. Magistraţii trebuie scoşi de sub controlul politicienilor, al puterii executive, sau al celei legislative. Ei trebuie să se afle, exclusiv, sub controlul poporului.

Poporul are dreptul suveran, să aleagă, prin vot, direct, Avocatul Poporului, care să-l apere de abuzurile calor care ocupă funcţii publice.

Poporul are dreptul suveran să aleagă, prin vot, direct, Guvernatorul Băncii Naţionale a României. Acesta va fi demis tot de popor, tot prin vot, direct, în toate situaţiile în care inflaţia şi dobânda depăşeşte nivelul stabili prin lege.

Poporul are dreptul suveran să aleagă, prin vot, direct, Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, ca şi conducătorii serviciilor naţionale publice de radio şi televiziune.
Toţi aceştia trebuie scoşi de sub controlul politicienilor. Ei trebuie să se afle, exclusiv, sub contolul poporului.

Aştept comentarii şi propuneri.
Constantin Cojocaru
***
REACTII:
***
Noua Constituţie a României./Propuneri/ 1. Forma de guvernământ. (DEZBATERE [P1] AICI:Actiunea pentru Eliberarea României (AER): http://www.facebook.com/groups/36747...5988479753644/

[./.] Constantin Cojocaru […] Ei isi vad de treaba lor, mai exact de interesele lor. Intrebarea este : Ce facem noi? De mult timp, invit fortele romanesti, nationaliste, la UNITATE. Degeaba. Avem un proiect – LEGEA COJOCARU – in jurul caruia ne putem uni. Degeaba. Am lansat, recent, un nou proiect – CONSTITUTIA ROMANILOR – in jurul caruia, deasemenea, am putea sa ne unim. Degeaba. Este foarte greu, in principal, din cauza manipularii mediatice. Aceasta, MEDIA, este, ACUM, principala piedica in calea eliberarii Romaniei.

[./.] Mircea Serban […] Dle. Cojocaru, as vrea sa aflu opinia dvs. la intrebarea care sa fie motivul/motivele pentru care desi in art. 136 (4) se stipuleaza clar nici o primarie/CL nu s-a prevalat de acesta pentru a folosi gratuit aceste resure, si, a decide self servici in stabilirea redeventei?!

[./.] Silviu Pricope […] Sunt de acord cu propunerea ca România să devină o republică prezidenţială. Este normal ca un preşedinte ales să aibă răspunderea numirii guvernului, deoarece se bucură de încrederea cea mai mare a populaţiei. Dreptul de a revoca primul-ministru este de asemenea justificat, deoarece preşedintele este ales, în timp ce primul-ministru este numit. A acorda cuiva dreptul de a numi pe cineva şi a nu-i acorda dreptul de a revoca respectiva persoană este un non-sens, care şi-a demonstrat ineficienţa de-a lungul ultimilor ani.

Pe de altă parte trebuie stabilit în Constituţie, amendamentul ca procedura de suspendare a preşedintelui să poată fi declanşată fie de parlament, fie de o acţiune civică materializată prin strângerea a 100.000 de semnături. În cazul în care Parlamentul declanşează această procedură, în cazul unui vot popular negativ (care conduce la neinvalidarea preşedintelui), Parlamentul este automat dizolvat şi se declanşează alegeri anticipate. Pe de altă parte, validarea unui astfel de referendum trebuie să se facă prin obţinerea a 50% de voturi plus unu din numărul de votanţi prezenţi la vot (indiferent cât de mică sau mare este această prezenţă la vot), pentru a evita situaţiile absolut aberante pe care le-am întâlnit de-a lungul celor două mandate ale actualului preşedinte.

Pe de o parte, Parlamentul trebuie să răspundă cumva în cazul în care decizia de suspendare nu se bucură de acceptul populaţiei şi pe de altă parte, un eventual preşedinte suspendat să nu poată fi "apărat" de un aşa-numit prag electoral ce trebuie atins şi de o "numărătoare" subiectivă a votanţilor.

Dar înainte de a stabili astfel de detalii, cred că mai util ar fi să stabilim un set de principii după care ne ghidăm. Ce anume ne dorim de fapt? Urmărim atingerea unui utopic "bine comun" sau dezvoltarea armonioasă a binelui individual, care nu trebuie să intre în conflict cu drepturile celorlalţi indivizi? Urmărim să creăm un stat puternic sau un stat minimalist? Urmărim să creăm un stat care să controleze populaţia sau un stat care să poată fi controlat uşor de către aceasta? Fiecare din aceste principii dispune de argumente pro şi contra, iar punerea lor în discuţie este un demers esenţial care trebuie făcut înainte de a "creiona" un eventual proiect de Constituţie.

[./.] Ioan Rosca […] La intrebarile puse de dv. raspunsurile nu pot fi decit variate, fiecare cetatean avind formula lui preferata, mai mult sai mai putin justificata. Exact de asta, domnule Pricope, problema este paradoxala, conduce la un cerc vicios al protocolului de stabilire a protocolului. Pentru ca o Constitutie trebuie sa regleze tocmai modul in care opiniile si interesele in confruntare se pot negocia social.

O federare a fortelor antisistem trebuie sa aiba un proiect de constitutie in numitorul comun minimal. Ceea ce nu corespunde nazuintei de a forma o alianta foarte larga, care sa formeze masa critica necesara rasturnarii puterii. Gasirea unui compromis optinal ar fi o reala contributie.

[./.] Constantin Cojocaru […] Domnule Serban, nu inteleg in ce sens primariile si consiliile locale ar fi trebuit sa se prevaleze de prevederile alin. (4) din art 136 al Constitutiei pentru a folosi gratuit bunurile aflate in proprietate publica. Ele chiar folosesc, gratuit, terenurile, constructiile, bunurile pe/cu care isi desfasoara activitatea. La ce redevente va referiti?

[./.] Constantin Cojocaru […] Domnule Pricope, total de acord cu amendamentul propus de dumneavoastra. Voi strange toate amendamentele si propunerile facute aici, ca si in alte parti, care vor fi folosite la definitivarea textului proiectului de lege privind revizuirea Constitutiei, pe care sa-l putem pune la dispozitia poporului, pentru validare. Am publicat, deja, pe site-ul www.variantacojocaru.ro, o prima schita a acestui proiect, pe care o putem folosi ca punct de placare pentru a construi un proiect sanatos.

"Guvernantii au anuntat ca vor sa constituie un Forum Constitutional, ia care, vezi, Doamne, vor sa atraga asa-zisa societate civila, ca sa ajunga, la fel ca si in alte dati, la...propriul lor proiect. Unul cu care sa mai insele, inca o data, electoratul roman. Va invit sa facem si noi un Forum Constitutional al Poporului, sa redactam Constitutia Poporului, pe care sa o contrapunem Constitutiei Oligarhilor. In ce ma priveste, cred ca "binele comun" este un altfel de a spune pentru "dezvoltarea armonioasă a binelui individual, care nu trebuie să intre în conflict cu drepturile celorlalţi indivizi".

Apropo, inteleg ca locuiti in Bucuresti . Ce ar fi daca ne-am putea vedea si incepe sa lucram, impreuna, la proiectul de Constitutie? Intrebare adresata tuturor celor interesati.

[./.] Mircea Serban […] Hm, de ce sa stabileasca un smecher sau altul dintr-un minister valoarea redeventei la pietris, carbune, sau uraniu, cand aceste rezerve se afla in subsolul unei unitati administrative locale? Daca nu exista investitori care sa lucreze cu redeventa mai mare de 4-5% cat e azi redeventa in Romania la petrol, aur, etc, DE CE SA NU INTERVINA STATUL ROMAN -tot e somaj cu rata ridicata iar, romanii au traditie in minerit, PENTRU A EXTRAGE ACESTE RESURSE MINERALE SI A INTARI ASTFEL SI STATUL SI CETATEANUL? Aceasta e nedumerirea mea dle COJOCARU! Vezi Constitutia din anul 1938! APROPOS CONSTITUTIE... ma mir ca magistratii si numai ei, se complac in ILEGALITATEA EVIDENTA a acestui text de lege fundamentala caci, BEC, care a decis prelungirea cu inca o zi, recte 12 ore, a perioadei scrutinului din lipsa de cvorum, nu are dreptul de a modifica o lege organica precum legea refendumului!

[./.] Silviu Pricope […] Stimate domnule Ioan Rosca, într-adevăr găsirea acelui compromis optimal trebuie să fie esenţa unui asemenea demers. În opinia mea, cred că cel mai firesc ar fi să vedem ce îşi doresc oamenii cu adevărat. Nu sloganuri. Nu lozinci. Dacă aş fi rău... aş putea spune că am văzut că românii nu îşi doresc redobândirea demnităţii pierdute şi furate timp de 23 de ani. Am văzut că nu îşi doresc eliminarea din viaţa politică a foştilor nomenclaturişti, securişti şi-sau torţionari. Am văzut că preferă pomenile (electorale sau de orice fel) în locul unui sistem socio-economic care să le permită să se dezvolte în acord cu efortul depus pentru atingerea obiectivelor. Am văzut că nu se implică şi că nu doresc să se implice în absolut nimic care i-ar putea scoate din letargie şi din micul lor univers guvernat de... "descurcăreală". Dar... nu sunt rău... şi de aceea, încă mai cred - o sfântă naivitate! - că nu a fost formulat încă în mod concret mesajul care să-i ajute să iasă din acest cerc vicios mizerabil în care îşi duc existenţa.

[./.] Mircea Serban […]...nu sunt avocatul dlui. Rosca dar, cred ca "Mesajul" il simte fiecare, chiar daca nu rezoneaza el "palpaie" dar, elemente/factori ca TEAMA, INDOLENTA, LIPSA "RESURSEI UMANE" intarziere -in opina mea, actiunea de salvare, de ajutor!

[./.] Silviu Pricope […] Stimate domnule Constantin Cojocaru, este demnă de lăudat iniţiativa dvs. de a pune în discuţie un proiect atât de important pentru România. Lăsându-i tot pe EI să discute şi să vină cu "soluţia minune" nu putem decât să avem certitudinea că îşi vor întări privilegiile, indiferent de cuvintele frumoase sub care vor cuprinde aceste nedreptăţi. De aceea este esenţial să luptăm cumva. Însă, în această lume modernă, curajul de ieşi cu pieptul în faţă şi cu baioneta în mână este... cel puţin semn de ignoranţă. Este nevoie de un plan şi de foarte multă viclenie. Trebuie împărţite "atribuţiile". Trebuie "inoculate" anumite mesaje, în anumite "cercuri". E nevoie de multă viclenie, pentru că altfel nu avem şanse să impunem nimic. Dacă vrem ca o anumită măsură să fie adoptată, cea mai eficientă metodă este aceea... să-i facem pe ei înşişi să o ceară (şi implicit să-şi pună în mişcare imensul angrenaj manipulatoriu pentru a convinge populaţia). A aştepta ajutor de la ţugulanul de rând este o utopie. Dar încă o dată... Înainte de asta trebuie să ne răspundem la întrebarea: CE ANUME NE DORIM DE FAPT?

[./.]Mircea Serban […] …mai exact IN FAPT! (sau cine stie, poate nici "de fapt" inca nu avem o decizie unanima?!) ...pana la urma se naste intrebarea, de ce nu ne plac nici macar "invatatorii" pe care-i avem? ( Cioran, Tutea, Goma, Rosca, Cojocaru...) si, iata, se adevereste exactitatea afirmatiei Haveliene: "caderea comunismului ne-a luat pe nepregatite"!
***

Noua Constituţie a României./Propuneri/ 1. Forma de guvernământ./ Guvernanţii ne-au anunţat că vor să modifice Constituţia ţării, chiar în cursul acestui an, 2013./ DEZBATERE AICI: Alianta Grupurilor Antisistem (AGA) : http://www.facebook.com/groups/242399529138022/

[./.] Ioan Ionuț […] Ideea e excelenta. Personal am mai multe propuneri de modificare dar si explicitare a unor articole (voit) confuze. Se incepe cu introducerea unui capitol nou: REFERENDUMUL ca putere legiuitoare suprema.
- cine poate decide declansarea unui referendum?
- care sunt cauzele supuse deliberarii acestuia
- conditii de validare
- rezultatul referendumului este executoriu neconditionat

De urgenta trebuie abrogat sau modificat al (8) din art 44 constitutie. De preferinta inlocuit cu o prevedere care sa se refere la verificarea provenientei averii desi aceassta cauza poate beneficia de un articol distinct. Se va avea in atentie... Mai sunt multe altele cu privire la parlament, guvern, presedinte, privitor la puterea de decizie privita din pozitia reprezentativitatii ca forma de exercitare a suveranitatii.

[./.] Ioan Ionuț […] Un alt articol din constitutie trebuie sa se refere la interzicerea tratatelor, acordurilor etc...secrete care implica in orice fel statul roman. Acestea vor trebui publicate in MO in sectiunea I, in caz contrar sunt nule de drept. Intrarea lor in vigoare se va face la min 30 de zile de la semnare iar daca aceasta cauza necesita in urma dezbaterilor un referendum, se va amana un timp corespunzator.

Un alt articol se refera la limitele de legiferare a parlamentului. In functie de domeniul si problema in cauza aceasta poate fi de competenta referendumului ca institutie a suveranitatii directe.

[./.] Constantin Cojocaru […] Domnule Ionut, va astept, in continuare, propunerile. Va rog sa notasti ca pe www.variantacojocaru.ro, am publicat o prima schita a proiectului de lege privind revizuirea Constitutiei. Va invit sa-l cititi si sa veniti cu propuneri, cat mai multe si la obiect.
***

Noua Constituţie a României./Propuneri/ 1. Forma de guvernământ.: Miscarea RADICALA : http://www.facebook.com/groups/10408...9597789833955/
***
În realizarea scopurilor lor de dominaţie şi de jaf, agresorii internaţionali moderni folosesc mijloace şi instrumente deosebit de complexe şi diversificate:

---este folostă informaţia pentru inducerea în eroare şi manipularea conştiinţei şi voinţei popoarelor;
---este folosit banul pentru mituirea grupurilor trădătoare autohtone, care se pun în serviciul ocupantului, trădându-şi ţara;
---în ultimă instanţă, este folosită forţa brutală a armelor, războiul de cucerire, justificat în fel şi chip.
Informaţia publică difuzată prin mass-media poate fi corectă sau falsă. Poate fi completă sau incompletă.

Cei care stăpânesc mass-media – presă scrisă, radio, televiziune – le pot folosi pentru a furniza cetăţenilor informaţii false, prin care să le manipuleze voinţa, să le câştige aprobarea sau dezaprobarea pentru o acţiune sau alta.

Mass-media poate furniza informaţia falsă – produsă de politicieni – conform căreia…
http://www.facebook.com/groups/104083493052053/
***
propun sa lansam un forum constitutional, asa cum intelectualii de elita isi propun sa lanseze ( vezi referinta: http://gandeste.org/general/forumul-constitutional-societatea-civila-si-modificarea-constitutiei/25733 ).


[./.] Marian Bolovan […] Ministerul Public sa nu mai poata fi catel de asmutit la comanda si orb la interesele societatii.Procurorii sa nu mai fie cointeresati politic si corupti !!!Extinderea atributiilor politistilor dar PEDEPSE SEVERE ptr. actele de coruptie.Judecarea de catre jurati alesi DIN POPOR !CELERITATE !Puterea judecatoreasca trebuie sa apartina poporului si nu executivului si politicului,asa cum se intampla acum si genereaza CORUPTIA GENERALIZATA !!!EGALITATEA IN FATA LEGII !!!!

[./.] Constantin Cojocaru […] Domnule Alexe, va astept opiniile. Ca si pe ale altora. Haideti sa facem Constitutia de care are nevoie tara! ACUM!

[./.] Constantin Cojocaru […] Guvernantii au anuntat ca vor sa constituie un Forum Constitutional, ia care, vezi, Doamne, vor sa atraga asa-zisa societate civila, ca sa ajunga, la fel ca si in alte dati, la...propriul lor proiect. Unul cu care sa mai insele, inca o data, electoratul roman.

Va invit sa facem si noi un Forum Constitutional al Poporului, sa redactam Constitutia Poporului, pe care sa o contrapunem Constitutiei Oligarhilor.

In ce ma priveste, cred ca "binele comun" este un altfel de a spune pentru "dezvoltarea armonioasă a binelui individual, care nu trebuie să intre în conflict cu drepturile celorlalţi indivizi". (NDLR: http://www.facebook.com/groups/36747...5988479753644/ ). Am publicat, deja, pe site-ul www.variantacojocaru.ro , o prima schita a acestui proiect, pe care o putem folosi ca punct de placare pentru a construi un proiect sanatos.

[./.] Nicolae Chiperi […] …d-le Vlad,...ar vorbii la pereti,...parlamentul este masina de vot politic ,al actualei clase politice care au dus ROMANIA spre dezastru timp de 23 de ani,...ca sa aiba succes si legiferata noua constitutie promovata de d-ul Cojocaru C.....trebuie schimbat actualul SISTEM politic.

.....nu va imbatati cu apa rece,....pina nu se trece la inlocuirea acestui SISTEM ,bazat pe grupuri de interese si mafiot,....care nu va pleca de la butoane, decit prin forta si vointa poporului roman,...cit si a contextului international ,....care se mentine prin minciuna si manipulare, .... vad, ca nu agreati decit politica de rahat a actualei clase politice din care mi se pare ca faceti parte,...si manipulati si dezinformati poporul,..cu cine sa schimbi ceva,..???daca nu se vrea>???de ce vorbiti prostii>??cine sinteti sa sustineti aberatii>???

[./.] Alexandru Barbu […] Domnilor,
Constitutia poate fi votata de popor si am vazut destule stiluri de votari. Poporul, in general isi vede de treaba lui(daca are) sau voteaza prosteste ptr ca nu are notiunile juridice necesare.

Problema se pune: cine concepe noua constitutie? Ai nostri sau ai lor? As propune sa se faca o constitutie "paralela" unde sa sa vada omu ce a fost(rau) si cum va fi(bine)... Si lucrarea asta sa fie pusa la dispozitia celor interesati pe toate formele de comunicare

[./.] Ion Ciobanu […] Sa dezbatem un nou proiect de constitutie popular-cetatenesca, o noua CONSTITUTIE HAIDUCEASCA, sau CONSTITUTIA DREPTATII, care sa denunte retelele MAFIILOR ce au uzurpat STATUL in numele ''DEMOCRATIEI''!!! Noua constitutie trebuie sa impuna reguli drastice, o noua ordine, un nou model societal... eliminand BIROCRATIA, alesii: administratorii-reprezentantii-delegatii poporului trebuie sa fie trasi la raspundere pentru actele lor...
Asi propune din start:

---limitarea la un singur mandat de demnitar(eliminand profesia de politician);
---alesul trebuie sa fie membru al comunitatii(colegiului, circumscriptiei) pe care o reprezinta(sa poata fi luat la ''intrebari'' de cetatenii in numele carora ''decide'')
---samd...

[./.] Nicolae Chiperi […] …noua Constitutie,...trebuie sa imbine toate doleantele romanilor de a avea un cadru de dezvoltare si ingradire a celor care conduc in numele poporului.....sint agreate si introducerea d-lui C.Cojocaru,..I.Ciobanu,...si altii care gindesc la propasirea acestui neam de roman,....trebuie sa scoata in evidenta, atit drepturi cit si obligatii,....fara ambiguitati,...dvs.,sinteti cei in masura sa faceti un proiect si pus in dezbatere pe grupuri care participa,.....se va vedea diferenta care va fii oferita de proiectul propus de guvernanti,...si cei care se vreau viitorii guvernanti in numele poporului[care reflecta spiritul neamului], care revendica guvernarea in numele lui>!!!

[./.] Chitu Constantin […] - 04.01.2013 22:21[…] Mi-e foarte greu sa ma decid cum trebuie abordat subiectul acesta, al Constitutiei. Deci e clar, ceva trebuie schimbat intr-o lege fundamentala a statului, cum mai e numita Constitutia. Constitutia actuala e, asa cum foarte bine sugereaza dl Cojocaru, un hibrid intre una prezidentiala si una parlamentara. E o vorba romaneasca care zice cam asa: asta nu-i nici cal, nici magar. Constitutia Romaniei nu e nici “calul” prezidential, dar nici “magarul” parlamentar. Constitutia Romaniei e o combinatie nefercita intre doua concepte de republica. A face legi bune e un lucru care nu e la indemana oricui si, ca sa le faci bune, prima conditie e sa fi animat de intenti bune. Solon, legislatorul Atenei, sau Licurg, cel al Spartei, au intrat in istoria universala a omenirii pentru ca au stiut sa gandeasca si sa implementeze o legislatie adecvata, pe masura aspiratiilor si naturii democrate a atenienilor, sau aspiratiilor razboinice in cazul spartanilor.

Nu stiu carui imperativ sa fi raspuns struto-camila constitutionala romaneasca post-decembrista, dar cu siguranta ca aceasta nu a raspuns nevoilor poporului roman si, in niciun caz, nu s-a pliat pe moravurile si spiritualitatea romanilor. Popoarele nu seamana intre ele, la fel cum nici oamenii nu se aseamana decat din punct de vedere al fizionomiei si fiziologiei. Popoarele sunt rodul unei indelungi experiente istorice, al unor deprinderi si moravuri devenite traditii sau cutume. De aceea, spunea Rousseau, constitutia, si in general legile, incepand cu Codul penal si cu cel civil, si terminand cu legile ordinare, trebuie sa fie adaptat si pus in concordie cu ceea ce e poporul in natura lui spirituala. Deductivismul acesta, dogmatic, occidental, deci de import, nu ne e de folos daca nu e pliat pe spiritul poporului. A forta realitatea spirituala sa se muleze pe vointa arbitrara a omului politic, e ca si cum ai vrea sa faci dintr-un afon un mare compozitor. E ca si cum eu asa avea nr. 46 la imbracaminte, si mi-as cumpara haine de marimea 56. Altfel, daca implementezi o Constitutie care nu se pliaza pe natura spirituala a poporului respectiv, atunci acea lege fundamentala, pe care sta in final toata constructia legislativa, devine ca o grefa pe care organismul social, adica poporul, o respinge, asa cum corpul uman respinge orice element strain in corp, lucru care provoaca alergie.

Vrei, nu vrei, ca sa abordezi un astfel de subiect, al formelor, ai nevoie sa intri in terenul minat de interese egoiste al filozofiei politice. Constitutia e o lege, si ca orice lege e un lucru cu caracter strict formal si normativ. Ce inseamna forma ? Ca sa fiu mai bine inteles, ma voi folosi de o metafora. Forma constitutionala, si in general orice lege, este o forma asemeni formei in care se pune plamada cozonacului. Nu stiu cat de importanta e forma cozonacului, dar ceea ce stiu e ca calitatile gustative sunt date de continut, de mirodeniile care se pun in el, nicidecum de forma. Forma e o estetica a lucrului, nu lucrul insusi. Poti da legii fundamentale orice forma vrei, dar daca continutul uman, cu care se umple acea forma, e de proasta calitate, tot degeaba. Sa luam un exemplu din istoria moderna a Romaniei.

Monarhia din vremea lui Carol I a fost un apogeu constitutional, o culme a succesului, la care nu ne e permis sa mai visam vreodata. Daca forma, adica constitutia monarhica, e asa de importanta, atunci trebuie sa ne intrebam de ce in vremea lui Carol al II-lea, cand Romania avea o constitutie asemanatoare, organizarea statala nu mai e la fel de demna de lauda ? O sa spuneti ca beizadeaua princiara, Carol al II-lea, a instaurat o dictatura si de-aia lucrurile difera. Da, dar dictatura cine a schimbat-o, nu omul ? Dar omul este tocmai continutul (plamada umana) pe care-l introducem in forma de care vorbeam, in Constitutie. Omul sfinteste locul, nu Constitutia. Constitutia e un derivat, un produs secundar al vointei omului, si nu invers. Formulele de constitutie servesc unor interese de grup, asa cum bine exemplifica dl Cojocaru de ce actualul hibrid parlamentaro-prezidential a fost preferat unui regim mai pur, ca sa zic asa, cum ar fi unul prezidential. Nu este intamplator ca avem de-a face cu asemenea monstri constitutionali, adevarati mutanti genetici ai formelor constitutionale.

Actuala forma constitutionala, asemeni unui hibrid modificat genetic, a servit si serveste unor interese. Forma constitutionala actuala a avut scopul de a ascunde puterea de popor, de a o scoate de sub liberul-arbitru si vointa poporului. Ce votam noi azi ? Noi votam un Parlament, a carui treaba e sa faca legi bune; si, e bine sa retinem, iau o gramada de bani pentru treaba asta. C-o fac bine sau c-o fac rau, nu asta vreau sa discut acum, cert e ca asta e datoria lor. Dar pe cine reprezinta aceasta liota de indivizi, numiti parlamentari ? Ca sa rapundem acestei intrebari, e bine ca, mai intai, sa ne intrebam cine le creeaza aceasta notorietate publica ? convertita apoi intr-o notorietate politica. Mass-media le creaza notorietatea care-i si propulseaza in ierarhia lumeasca. Apari pe sticla televizorului, existi ca om politic. Nu apari la Antenele lui Voiculescu sau la Realitatea lui Ghita, nu existi. Dar aceste uzine de fabricat oameni politici, de cine sunt administrate ? De proprietari, evident. Dar proprietarii cine sunt ? Proprietarii, deci si administratorii, sunt aceia pe care-i numim noi, cu sensul peiorativ, oligarhii, mogulii.


Apare astfel o problema legitima a societatii, aceea pe care tot dl Cojocaru o pune in discutie, anume ca presedintele Consiliului National al Audiovizualului sa fie ales direct de popor. Fara un control al poporului asupra acestei institutii, insarcinata cu formarea de opinii si cu promovarea valorilor, nu vom iesii din cercul vicios in care oligarhia, cu nerusinare, manipuleaza opinia publica, pe de o parte, si-si promoveaza oamenii care le slujesc propriul lor interes, meschin, pe de alta parte. Daca interesele oligarhice ar fi in convergenta si armonie cu cele ale majoritatii romanilor, n-ar fi o problema ca ei stapanesc informatia, mass-media. Numai ca, din pacate, interesele lor sunt intr-o contradictie totala si evidenta cu majoritatea covarsitoare a populatiei. Tot ce castiga ei, in sens material desigur, cum ar fi raportul profit/salarii de exemplu, exclusiv in favoarea lor, prin “cota unica de impozitare”, o fac in detrimentul majoritatii, o fac prin spolierea omului de bruma lui de venituri, prin deprecierea muncii salariale, prin stoarcerea oamenilor, de putinele lor venituri, prin procedee speculative sau pagubirea societatii prin externalizarea capitalului aiurea, prin lumea larga.

Dar sa revin la Constitutie. Spuneam ca Parlamentul e o oaza de indivizi, pripasiti pe acolo ca niste patrupezi maidanezi pe langa macelarii, care dau din coada pentru un ciolan aruncat de miliardarii de carton, care raspund exclusiv interesului oligarhic, si care interes oligarchic, dupa cum vedem si simtim pe pielea noastra, este impotriva interesului general al societatii.

Dar Presedentia ? Ca institutie fundamentala a statului, Presedentia eu o vad ca pe a cincea roata la caruta statului. Dar fiind prerogativele sale, Presedintele statului eu il vad ca pe un paratrasnet, prin care se scurge energia furiei populare nascuta din frustrarile legitime ale oamenilor. Presedentia e mai degraba un loc de scuipat si un receptor posibil de injuraturi obscene, nu o institutie pe care sa te sprijini si sa-ti pui nadejea intr-un ipotetic ajutor. Noi alegem un Presedinte fantoma, un presedinte care in campania electorala promite totul, desi el stie ca, in realitate, este o papusa prafuita si uitata pe tot mandatul celor cinci ani de presedentie.

Alegand un Presedinte fara putere executiva, o fantoma a statului, poporul e inselat, escrocat la vedere si, culmea, chiar pe cale democrata. Poporul merge la vot si alege un Presedinte, dar care Presedinte devine o mumie egipteana, o statuie de mucava, un decor de teatru. Ce-a ales poporul, alegand un Presedinte ? Nimic. Asta e ca si cum eu as avea o moneda de aur, deci o valoare autentica, moneda de aur care ar putea fi puterea pe care mi-o da dreptul de vot, si de care ma folosesc, ca s-o “valorific”, la alegeri, si, in schimbul puterii mele, al aurului moneda numit “dreptul la vot”, primesc o tinichea ruginita, o margea colorata, adica un Presedinte de paie. Daca ma adresez Presedintelui, si incerc cat de cat sa-l iau la intrebari pentru problemele mele curente si vitale, el imi raspunde ca problema executiva nu intra in atributiunile lui de serviciu, nu intra adica in “fisa postului”, ca-l depaseste si ca, mai mult decat atat, imixtiunile lui in problemele guvernamentale devin o incalcare a legii fundamentale, deci a Constitutiei. Si asa si e daca judeci in litera Constitutiei. Cand isi forteaza norocul si iese din “patul procustian” al literei Constitutiei, Presedintele e supus inca o daca la supliciul moral al reconfirmarii populare prin suspendare. Asa am ajuns sa fim o tara de “suspendaci”.

Toate aceste lucruri nu-s facute la voia intamplarii. Toate-si au un miez al lor, au fost premeditate de asa natura, incat sa smulga pur si simplu putere politica, recunoscuta doar teoretic si doar in/ca forma, din bratele poporului. Si inca asta s-a facut si se face pe cale …democrata. Vedeti, stimati cititori si prieteni, asadar, cate surprize si mai ales cate capcane ne intinde paradigma asta liberala a individualismului, teoria asta, dogmatizata pana la refuz, a democratiei ? Prin democratie, se vede treaba, se anuleaza, de facto, insasi democratia. Ca sa parafrazez si eu titlul unui film celebru (Kramer contra Kramer), asertez ideea asta in formula “Democratie contra Democratie”. Desfiintez, cu alte cuvinte, democratia pe cale democrata. Desfigurez democratia, la propriu, folosindu-ma de democratie in ceea ce are ea pur formal, Constitutia. Forma constitutionala actuala face democratie inoperanta, o anuleaza de facto, o face inerta. Constitutia de azi a Romaniei e ca o botnita pusa poporului ca sa nu se “spurce” de gustul puterii politice. E o viclenie, reusita ce-i drept, a celor ce-au pritocit aceste legi pentru ca, la umbra si protectia lor, sa poata jefui, in voie si fara oprelisti, averea tarii.

Daca vream ca poporul sa detina cu adevarat puterea, asa cum sugereaza si conceptul democratie, atunci toate propunerile facute de dl Cojocaru sunt lucruri de bun simt, daca nu chiar obligatorii. Cum monarhia e de mult o idée vetusta, desueta, si cum republica se recomanda de la sine in secolul 21, mai ramane sa ne si vina mintea la cap si sa instituim un regim serios si onest, unul sincer si consecvent cu propriile noastre idei democrate, asadar unul prezidential, unde Presedintele sa aiba rol executiv.

Presedentia de azi e un caraghioslag constitutional, o pretentie infumurata si prosteasca, o inselatorie prin care poporului i se fura, de fapt, dar nu si de drept, puterea in intelesul de putere politica. Iar parlamentarismul de azi e formula puterii politice in ceea ce are ea suveran, o putere corupta pana-n maduva oaselor, prin care poporul este pagubit de dreptul lui fundamental, adica ii este confiscata, dar fara drept, insasi Suveranitatea. Asa incat, prin actuala Constitutie, sistemul politic, ce se vrea democrat in pretenti, devine unul nelegitim din punct de vedere conceptual, adica cel al democratiei. Aceasta contradictie dintre pretentia teoretica de democratie si realitatea practica, de anulare a ei prin formularea actului fundamental (Constitutia), ne face sa traim intr-o minciuna perpetua.

Chitu Constantin
***

[./.] Nicolae Chiperi [././.] Comentariu privind propuneri pentru o noua CONSTITUTIE, varianta COJOCARU,.....PE care in mare o agreez, cu urmatoarele amendamente;

.....noua notiune de STAT, trebuie redefinita, fiindu-i restrinse atributiile, ...in politica interna, STATUL, va creea cadrul legal ca orice cetatean sa poata conform pregatirii accede in oricare functii fara ingradiri., ..descentralizarea STATULUI, pastrind un minim de ministere, care sint cele mai importante: justitie[reformata], armata,sanatate, invatamint,culte.

Trecerea Bisericii in mediul privat,[indiferent de religie], fiind tratata ca orice societate comerciala, ....reducerea si taierea de la buget, a asa zisilor oameni de cultura, ...ei pot activa in mediul privat, cu regim de persoana fizica, reformarea justitiei, fara de care, nu putem trage la raspundere toti coruptii actuali, si viitori, ....INTARIREA AUTONOMIEI LOCALE,..abrogind legea 15, a lui Brucan, care spolia poporul de bogatiile naturale si fizice,....ceea ce ar creea locuri de munca, ...controlul COMUNITATII fiind exercitat direct de catre comunitati[popor],ex. alte tari ca ITALIA, NORVEGIA, SUEDIA.

PARLAMENTUL va rezulta din reprezentarea alesilor LOCALI[judeteni], care va lucra in interesul comunitatilor respective, ....care daca au gresit , sint demisi pe loc, fiind trimis altul, din acelasi judet,...si trasi la raspundere conform legilor.

......ELIMINAREA imunitatii parlamentare, ....parlamentarii fiind supusi aceleoasi legi ca orice cetatean. STATUL pe plan extern, va reprezenta ROMANIA , si va trata pe picior de egalitate si demnitate cu factorii externi,...si in interesul ambelor parti.

......INTERZICEREA vinzarii pamintului si bogatiilor subsolului, ..a taierii padurilor, a petrolului si gazelor,

....RENEGOCIEREA statutului de membru UE., ....cu debransarea din STRUCTURI care nu sint benefice ROMANIEI.

Desfiintarea PARTIDELOR,...care maninca banul public, ....si agreerea partidelor LOCALE care vor functiona pe baza de proiecte, atit cit trebuie pentru aceea comunitate, ...una din cauze care ar dispare traseismul politic si politicianismul sursa de imbogatire si coruptie.

AUTONOMIA LOCALA, va duce la eliminarea COTUPTIEI generalizata, de actuala clasa politica, care nu da socoteala decit PARTIDULUI, din care face parte. PRIN intarirea AUTONOMIEI LOCALE, reprezentantii viitoarelor partide[pe baza de proiect], vor da socoteala direct POPORULUI care ia trimis in PARLAMENT, [fiind asigurat un control riguros], .....prin aceste AMENDAMENTE,...rolul STATULUI va fii redus, dar hotaritor in creerea unui CADRU corect pentru a se dezvolta omul, a creea conditii minime de trai pentru el si familia lui, ......restul este consemnat in proiectul d-lui COJOCARU, ...pe care il agreez.

...tinind cont ca aceste amendamente ar face economii la buget de mari sume de bani care ar putea fii folositi in sanatate si invatamint.........NOUA CONSTITUTIE,....ar duce de la sine, la promovarea adevaratelor valori pe care tara si neamul le are....

...ca forma de guvernamint REPUBLICA PREZIDENTIALA,...!!!!

***
[./.] Chitu Constantin [./.] …Bag de seama ca, din cand in cand, se reactiveaza, la anumite intervale de timp, ideea de monarhie. Ideea asta de monarhie eu consider a fi o marota politica care ne ocupa timpul si mintea in mod absolut inutil. Speranta salvarii tarii din aservirea ei puterilor straine si a omului din ghearele pauperitatii, salvare venita pe calul alb al monarhului, e o desertaciune. Monarhia e o ideea fixa, o prejudecata venita dintr-o experienta istorica depasita de vreme si de vremuri. Cand vorbim de Carol I, de Fredinand I sau de regina Maria (considerate maica poporului roman), e una, iar cand vorbim de Carol al II-lea si de camarilla lui corupta pana-n maduva oaselor, e cu totul altceva.

Exista monarhii si monarhii, dupa cum exista monarhi si monarhi. Omul sfinteste locul, nu institutia. Desi consider ca domnia din vremea lui Carol I a fost cea mai inteleapta domnie din istoria poporului roman, nu pot sa nu afirm totodata ca cea mai rodnica domnie in planul reformelor innoitoare a fost cea a lui Cuza -Voda.

Monarhia a fost de fapt un hibrid politic, rezultat din aspiratia omului la un stat laic si totodata pretentia Bisericii de a exercita un control politic, dar fara ca Biserica sa se implice direct in politica. Regele reprezenta, deopotriva, pe Dumnezeu, deci era considerat un vicar al Domnului in cetatea laica (in ceea ce Sf. Augustin numea “civitas diaboli”), dar si reprezentant al Omului. Regele guverna asadar in numele Domnului si-n numele Omului. Azi, politica a iesit definitiv din raza Bisericii, a interpretarii teologale a statului si a obedientei lui fata de Biserica (ca institutie religioasa). Azi statul s-a laicizat suta la suta. Statul de azi nu mai datoreaza nimic Bisericii, emancipandu-se irevocabil, iar corpul politic devenind o heteronomie colectiva.

Lasand insa aceste consideratii teoretice de-o parte, ar fi totusi util sa vedem daca monarhia raspunde azi unor nevoi autentice si daca ea este o solutie. N-am absolut nimic impotriva regelui Mihai (desi imi repugna ideea ca un Duda, de exemplu, sa devina principe roman), monarh pe care-l respect pentru curajul de a-l fi arestat pe Antonescu, singura optiune la vremea aceea de a mai salva ce se putea salva de pe urma conflagratiei mondiale. Monarhia de azi e, sa ma ierte fanii monarhiei pentru aceasta comparatie, un fel de musca la arat, sau un fel de-a 5-a roata la caruta natiunii. In vremea lui Carol I, Constitutia romana de atunci acorda suficiente prerogative monarhului cat sa-l faca un monarh eficient si dinamic.

Petre Tutea a definit, in una din butadele lui, foarte bine aceasta structura constitutionala: un monarh puternic (se referea la Carol I) infasurat in legi liberale; puternic pentru a actiona, si infasurat in legi liberale pentru a nu devenii o monarhie tiranica. Constitutiile de azi insa, ma refer la cele monarhice, nu dau regelui (sau imparatului, cum e cazul Japoniei) decat un rol pur simbolic. Monarhiile de azi sunt forme (politice) fara fond. Monarhul de azi e ca o cochilie (adica o coaja) din care a disparut melcul (adica puterea). Monarhia de azi e un fel de apendice in organism. Nu spun ca n-ar putea sa fie eficienta, dar nu poate fi eficienta asa de golita de continutul puterii, cum e cea de azi. Gasesc ca ar fi si azi o solutie pentru a mai estompa vointa haotica a unui electorat debusolat din punct de vedere al valorilor promovate, dar asta cu conditia ca monarhia sa dispuna de un minim de parghii de putere (adica de o carma) pentru a putea carmii, intr-o directie anume, traiectoria corabiei politice a unui stat.

Haturile puterii in Romania sunt , acum, partial, in mana sefului de guvern. Evolutia (sau involutia daca vreti) gandirii politice a avut ca motor dinamizator interesul economic, industrialismul de azi. Dar statul pe care si-l doreau marii industriasi si marii comercainti in numele interesului economic, ca sa nu mai vorbim de puterea finaciara, a facut din monarhie si din stat o papusa pe care ei s-o poata manevra dupa bunul lor plac. Marii oligarhi nu se impaca cu un monarh puternic sau cu un stat puternic. Un monarh puternic sau un stat consistent din punctul de vedere al continutuui de putere, a fost si este vehement contestat de teorecticienii burghezi ai economiei de piata (in special al clasicilor liberali, al neoclasicilor si al neo-neoclasicilor liberali). Statul, dupa opinia lor, deci inclusiv monarhia, trebuie sa fie unul pipernicit, firav si redus la un minim de functii publice (aparare, securitate antioanala sau individuala, sanatate, invatamant etc). Nu trebuie sa se implice in niciun fel in afaceri statul (ziceau si zic ei), si mai ales in distributia primara a veniturilor (adica a raportului distributiv dintre profit si salarii). Are dreptul sa puna taxe si impozite, dar acele taxe si impozite nu trebuie sa fie destinate redistribuirii venitului national in defavoarea profitului (adica in defavoarea oligarhilor care monopolizeaza economia) si in favoarea salariatilor sau a celor exclusi social (cei fara munca, somerii involuntari, sau cei handicapati). Asta e vrerea oligarhiei. Asta-i pofta ce-o poftesc ei de cand se stiu.

Dar societatea in general, ametita de aburii democratiei fara substanta (adica a democratiei politice, omitand sa spuna ca adevarata democratie e cea economica), nu raspunde la o intrebare simpla: cine ne apara (pe noi, cei multi) de lacomia si de caninii ascutiti ai castei oligarhice. Fluturandu-ne pe sub nas pericole fanteziste, cum ca un presedinte (sau un monarh) puternic ne ameninta “democratia” (deci libertatea, pretind ei), oamenii iau de buna aceasta falsa amenintare a societatii de azi. Dicolo de aceste inventate pericole, sta de fapt interesul marii oligarhii de a stapanii acolo unde statul nu mai stapaneste absolut nimic. Toata puterea de care statul (inclusiv monarhul) a fost golit (vaduvit) in numele democratiei de mucava, o vom regasii distribuita in noile centre de putere economica, cele oligarhice. Avem de-a face cu o metamorfoza a puterii, am putea declara fara teama de a gresi catusi de putin.

Problema care se pune acum nu e daca avem presedinte sau monarh, fiindca asta e o falsa problema, sau in orice caz nu e intrebarea esentiala, ci problema acum e continutul de putere cu care inzestram noi, din punct de vedere constitutional, aceste institutii ale puterii formale. Nu monarhia sau presedintia e miza disputelor, ci daca puterea politica mai e o putere politica, sau daca nu cumva s-a metamorfozat integral intr-o putere economica. Intrebarea (si dilema) e urmatoarea: puterea mai e una politica, sau a devent in intregime una economica ? Daca puterea nu mai are un rol sau un continut politic, atunci nici natiunea nu-si mai gaseste ratiunea existentei; lucru care este usor de observat in europenismul negustoresc de azi.

Libertatea de azi (care face obiectul democratiei) nu e libertatea individului, ci libertatea oligarhului de a monopoliza, de a se constitui intr-un alt pol de putere. Unde nu stapaneste un stat puternic (adesea si corupt de mirajul banului), acolo stapaneste un plutocrat puternic si lacom de bogatie. De aceea eu sustin pozitia dlui Cojocaru, cea a unei republici prezidentiale, in care Presedintele sa devina automat si seful executivului. Si o monarhie ne-ar prinde bine, desi ea nu e controlata de vointa poporului, dar sa fie o monarhie rezonabila ca cea din vremea lui Carol I. Oamenii trebuie sa intelega un lucru pe cat de simplu pe atat de banal al faunei: daca nu stapaneste leul in jungla, atunci hienele vor uzurpa acest statut de “rege” al junglei.

Avem de ales intre un stat puternic, care sa ne apere de puterea si lacomia oligarhilor, sau o oligarhie puternica si monopolizanta care sa ne ia pielea de pe noi in procesul distributiei primare (si chiar secundare) a venitului national (a valorii adaugate). De aceea eu cred ca monarhia nu e decat o diversiune sau o premiza eronata de a pune o problema politica in ziua de azi. Un presedinte puternic e tot ce e nevoie in Romania, daca vrem sa nu devenim festinul acestor haite oligarhice; mereu flamande de profituri mari, lucru realizat prin procesul de monopolizare sau oligopolizare continua a economiei.

Impotriva acestor lacuste lacome (oligarhii) trebuie sa ne dam mana cu totii, sa fim solidari, atat omul obisnuit cat si firmele mici si mijlocii; firme care devin, cu timpul, hrana acestor rechini feroce ai economiilor moderne.

Chitu Constantin
*** *** ***
*****
Dezbateri :
©® Document-[NC-01][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 1. Forma de guvernamant
©® Document-[NC-02][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 2. Teritoriul national
©® Document-[NC-03][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 3. Pensiile
©® Document-[NC-04][] Constitutia si imprumuturile statului - opinie pentru domnul Cojocaru, de Ioan Rosca
©® Document-[NC-05][] Statul poate rastalmaci: pensionarii lui de ''suflet'' si pensionarii de ''pripas''!
©® Document-[NC-06][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 4. Economia
©® Document-[NC-07][] Noua Constitutie a Romaniei-Propuneri: 5. Proprietatea
©® Document-[NC-08][] COMUNICAT : Conform articolului 150 din Constitutia Romaniei
©® Document-[NC-09][] Noua constitutie 2013 - manual de utilizare: Legea fundamentala se cere fondata!
**********
©® Document-[NC-11][] Miscarea pentru Constitutia Cetatenilor - NOUA Constitutie a Romaniei 2013
©® Document-[NC-12][] Reactii la Noua Constitutie - Miscarea pentru Constitutia Cetatenilor

***
********