Pe data de 22.11.2011, Partidul Poporului a fost înscris în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului Bucureşti, la poziţia 50. Partidul Poporului este continuatorul Partidului Poporului înfinţat în anul 1920 de mareşalul Alexandru Averescu, al tuturor partidelor româneşti de orientare populară, democratică, patriotică, naţionalistă. Art.1 – Denumirea integrală a partidului este Partidul Poporului, iar denumirea prescurtată este PP-L.C

Partidul Poporului a fost reînfinţat, în baza Legii 14/2003, prin adoptarea Actului Constitutiv, pe data de 3.07.2010, de către reprezentanţii celor un milion de susţinători ai Proiectului pentru România, cunoscut sub denumirea prescurtată de Legea Cojocaru.

Legea Cojocaru prevede împroprietăriea tuturor cetăţenilor majori ai României cu un capital de 20.000 de euro, prin redistribuirea a 20% din PIB. În primii 10 ani de aplicare a acestui proiect, în România, va fi realizat un program de investiţii de peste 600 miliarde de euro, prin care vor fi create 6 milioane de locuri de muncă. Întregul capital rezultat din aceste investiţii va intra şi va rămâne în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor României, viitoarea clasă mijlocie românească.

La data de 21.08.2010, a avut loc primul Congres al Partidului Poporului, care a ales preşedintele partidului şi Comitetul Executiv Central.

În ultimul an, au avut loc mai multe procese în istanţele judecătoreşti, ca urmare a faptului că Dan Diaconescu a încercat să fure denumirea de Partidul Poporului şi capitalul politic generat de Legea Cojocaru. Partidul Poporului nu are nici o legătură cu “partidul” şi “poporul” lui Dan Diaconescu.

Dr. Constantin Cojocaru
Preşedinte
Partidul Poporului
23 noiembrie 2011 la 12:46


Legea Cojocaru la VTV : http://www.youtube.com/watch?v=WrWFbqVfHP8&feature=player_embedded#!
Legea Cojocaru la Vâlcea 1 TV : http://www.youtube.com/watch?v=sS621LQoGrc&feature=player_embedded#!
Proiectul pentru România © (mix - 24.10.2011.): http://www.youtube.com/watch?v=v9Lni...eature=related
Partidul Poporului - Comunicat 23.11.2011 : http://www.youtube.com/watch?feature...&v=60yQdB26XgA

Tribunalul BUCURESTI-Partide politice: http://tmb.ro/index.php/partide-politicePARTIDUL POPORULUI – denumirea prescurtată este PP-LC


Sentinţa civilă nr. 15 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosar nr. 56485/3/2010, în şedinţa publică din data de 06.06.2011:

Admite cererea principală formulată de petenţii PARTIDUL POPORULUI prin preşedinte COJOCARU CONSTANTIN, cu domiciliul în Bucureşti str. Turda, nr. 116, bl.36, sc.1, et.2, ap.10, sector 1 şi membri fondatori MIHĂILĂ PETRU cu domiciliul în Botoşani, str. Aleea Elie Radu, nr. 18, ap.3, Jud. Botoşani, POTRA DOREL cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Blajului, nr. 63, bl.83, ap.6, Jud.Cluj, OSANU ARGIRE cu domiciliul în Cavadineşti, str. Bd. Galaţi, nr. 4, bl.A13B, sc.5, et.5, ap.105, Jud. Galaţi, DORUŞ NECULAI, cu domiciliul în Corod, Jud. Galaţi, COJOCARU VALENTIN cu domiciliul în Galaţi, str. Aleea Melodiei, nr. 12, bl. C10, sc.1, et.1, ap.5, Jud. Galaţi, CAEA MIHAI, cu domiciliul în Piatra Neamţ, str. Petru Rareş, nr. 22, bl. A3, sc.B, et.1, ap.25, Jud.Neamţ şi RÎŞNIŢĂ GHEORGHE, TR. Ocnele Mari, str. Pinilor, nr. 1A, Jud.Vîlcea.

Dispune înregistrarea Partidului Poporului (PP-LC) în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului Bucureşti.

Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de Şuţu Vasile domiciliat în Găeşti, str. Cuza Vodă, bl.39, sc.B, ap.31, jud. Dîmboviţa, Burcea Constantin, dom în Sadova, nr. 823, jud Suceava, Ştirbu Pavel, cu domiciliul în Municipiul Bistriţa, str. Iosif Vulcan, bl.3, sc.H, ap.9, Jud. Bistriţa Năsăud, Moldovan Mircea, domiciliat în Bistriţa, srt. Independenţei, nr. 81, sc.C ap.31, Jud Bistriţa Năsăud, Turc Ioan domiciliat în mun. Bistriţa, Bd. Independenţei, nr. 81, sc.I, et.3, ap.95, jud.Bistriţa Năsăud, Cantemir Crişan Antoniu, domiciliat în Bistriţa, str. Clopoţeilor nr. 2, scA ap 4, Jud. Bistriţa Năsăud.

Respinge ca fiind neîntemeiate cererile de intervenţie în interes propriu (cea precizată a numiţilor DIACONESCU IULIUS MARIO, GHERGHICEANU FLORENTINA, SEFER CRISTIAN GEORGE, cu domiciliul procesual ales la SCA Fenechiu Savu şi Asociaţii, Bucureşti, str. Turnu Eiffel, nr. 6, sector 2, precum şi cea formulată de intervenienţii TĂNĂSESCU ELENA şi FLOŞTOIU FLORIN-ION, cu domiciliul procesual ale la SCA Fenechiu Savu şi Asociaţii, Bucureşti, str. Turnul Eiffel, nr. 6 sector 2.

Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, cu sediul în Bd. Regina Maria, nr. 1, bl. P 5B sc.2 et 4 ap 36, sector 4 Bucureşti.

Dispune publicarea înregistrării Partidului Poporului (PP-LC) în Monitorul Oficial după rămânerea definitivă a prezentei. Cu drept de contestaţie la Curtea de Apel în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 iunie 2011

Decizia civilă nr. 1347/24.10.2011, pronunţată în şedinţa publică din data de 24.10.2011, de către Secţia a III a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti în dosarul nr. 56485/3/2010 (2234/2011).


Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiilor, invocată de intimatul Doruş Neculai, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia tardivităţii contestaţiilor, invocată de intimaţii Partidul Poporului prin Preşedinte Cojocaru Constantin şi Ştirbu Pavel, ca neîntemeiată.

Respinge contestaţiile formulate de contestatorii intervenienţi Voiculescu Diana, Floştoiu Florin Ion, Diaconescu Iuliu Mario, Gherghiceanu Florentina şi Sefer Cristian împotriva sentinţei civile nr. 15/06.06.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii Partidul Poporului prin Preşedinte Cojocaru Constantin, Mihăilă Petru, Potra Dorel, Oşanu Arghire, Doruş Neculai, Cojocaru Valentin, Caea Mihai, Râşniţă Gheorghe, Şuţu Vasile, Burcea Constantin, Ştirbu Pavel, Moldovan Mircea, Cantemir Crişan Antoniu, Turc Ioan, şi Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, ca nefondate.

Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.10.2011.

*Statutul Partidului Poporului - P.P-L.C se află la filele 6-18, conţinute de dosarul 56485/3/2010- Tribunalul Bucureşti –Secţia a III a Civilă. Semnul permanent al partidului, color şi alb-negru, este prezentat la filele 19-20,din acelaşi dosar, respectiv în Anexa 1 şi Anexa 2. Programul politic al partidului , se află la filele 83-105, precum şi declaraţia privind sediul acestuia - fila 198, în dosarul 56485/3/2010- Tribunalul Bucureşti –Secţia a III a Civilă.

Extras din Statutul partidului/ fila 6 – dosar: 56485/3/2010 - Tribunalul Bucureşti –Secţia a III a Civilă
[…]


Art.1 – Denumirea integrală a partidului este Partidul Poporului, iar denumirea prescurtată este PP-L.C

Extras din fila 198 aflată la dosarul susmenţionat:
[…]

Sediul central municipiul Bucureşti, sector 1, str. Academiei nr. 7, mezanin cam.15-16