Results 1 to 2 of 2

Thread: Partidul Initiativa Nationala (P.I.N.)

 1. #1

  Post Partidul Initiativa Nationala (P.I.N.)

  23.06.2005 PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ

  Decizia civilă nr.10/29.03.2005 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III –a Civilă în dosarul nr.14/P/2005, IREVOCABILĂ prin decizia civilă nr.781/18.05.2005 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul 1539/2005.
  Admite cererea formulată de petenţii Guşă Cozmin Horea, Pavelescu Aurelian, Sandu Marcela Lavinia şi Constantinescu Sergiu Mircea – membrii fondatori.

  Dispune înregistrarea PARTIDULUI INIŢIATIVA NAŢIONALĂ, în Registrul Special al Partidelor Politice de la Tribunalul Bucureşti.
  Sediul: Bucureşti, strada Buzeşti nr.75, etajul 4, sector 1

  Preşedinte: Cozmin Horea Guşă
  Vicepreşedinţi: Aurelian Pavelescu, Lavinia Sandru
  Secretar general: Sergiu Constantinescu

  - La data de 13.10.2005 PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ a depus documentele privind desfăşurarea Adunării Naţionale a Liderilor PIN din data de 17.09.2005, pentru a se înscrie în Registrul Partidelor Politice, conf. art.24 al. 2 din Legea nr.14/2003.

  - La data de 06.02.2006 PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ a depus documentele privind desfăşurarea Adunării Naţionale a Liderilor PIN din data de 17.01.2006, pentru a se înscrie în Registrul Partidelor Politice, conf. art.24 al. 1 lit.a din Legea nr.14/2003.

  - La data de 28.03.2006 PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ a depus documentele privind desfăşurarea Adunării Naţionale a PIN din data de 24.03.2006, pentru a se înscrie în Registrul Partidelor Politice, conf. art.24 al. 1 lit.a din Legea nr.14/2003.
  28.03.2006 - În baza art.24 lit.a din Legea nr.14/2003 se va consemna în Registrul partidelor politice că la 24.03.2006 au avut loc alegeri pentru funcţia de Secretar General - d-nul Sergiu Constantinescu a demisionat şi a fost ales d-nul Valeriu Bordei.

  - Modificări (18.05.2007) – Decizia civilă nr.22 din 08.11.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă: Admite cererea formulată de Partidul Iniţiativa Naţională cu sediul în Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr.11, etaj 1 şi 2, sector 1. Ia act de modificările intervenite în Statutul partidului conform Hotărârii Consiliului Liderilor PIN nr. 229 din 26.09.2006 privind schimbarea sediului central. Dispune înregistrarea modificărilor intervenite în Registrul Partidelor Politice. Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie formulată de Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate mai Bună. Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.

  Decizia civilă nr. 211R din 27.03.2007 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a Civilă şi Pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală: Respinge ca nefondat recursul declarat de către contestatorul Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate mai Bună împotriva deciziei civile nr.22/08.11.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.35930/3/2006, în contradictoriu cu intimatul PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ. Sediul central: Bucureşti, sector 1, Bd. Lascăr Catargiu, nr.11, et.1 şi 2.

  Modificări -Sentinţa civilă nr.37/15.11.2007 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr.23093/3/2007, în şedinţa publică din data de15.11.2007: Respinge excepţia de inadmisibilitate, ca neîntemeiată. Admite cererea formulată de petentul Partidul Verde, cu sediul în Bucureşti, str. Radna nr.47, sector 6.

  Dispune înregistrarea modificărilor intervenite în statutul PARTIDULUI VERDE cu privire la dispoziţiile art. 1 alin 2, art. 12, 13,14,15,16,19,27 şi 32 din statut, precum şi înregistrarea menţiunii privitoare la aprobarea programului politic, astfel cum au fost adoptate la Congresul Naţional din 02.06.2007, în Registrul Partidelor Politice existent la grefa Tribunalului Bucureşti.

  Dispune consemnarea componenţei organelor centrale de conducere astfel cum au fost adoptate la Congresul Naţional din 02.06.2007, în Registrul Partidelor politice existent la grefa Tribunalului Bucureşti.

  Respinge cererile de intervenţie în interes propriu formulate de intervenienţii intervenienţi EŞANU ROBERT, cu domiciliul ales în Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap.13, sector 3, DRIMER DOLPHI, RÂPANU OVIDIU, GAVRILESCU DAN, CARTIANU ORTANSA, ONCIOIU IOACHIM, SIMA CRISTINA, NEGRII GABRIEL, MOISA DANIELA, LUPU ALECU, MUNTEANU RADU, IACOMI EMILIA, VASILE DAVID JEAN CONSTANTIN, FLOREA AUREL, BERTALAN EMIL, MORARU ION, NEAGU MARIAN, TOMA FLORIN, POENARU GEANINA, toţi cu domiciliul ales în Bucureşti, str. Sevastopol nr. 26, sector 1 , la mandatar Râpanu Ovidiu, ca neîntemeiate.

  Anulează cererea de intervenţie formulată de PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ cu sediul în Bucureşti, str. 11Iunie nr. 30A, sector 4 şi în Bucureşti, .Bdul. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 2, et. 4, ap. 36, sector 4, ca netimbrată.
  Cu drept de contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 5 zile de la comunicare.
  Pronunţată în şedinţă publică la 15.11.2007.

  Extras din Raportul Comisiei de validare - Congresul Naţional al PARTIDULUI VERDE care a avut loc la data de 02.06.2007:
  Colegiul de co-preşedinţi
  1. Ionicescu Gheorghe – copreşedinte
  2. Mihăilescu Bogdan – copreşedinte

  3. Bean Florin – copreşedinte

  Delegaţia Permanentă

  1.Fartat Aurel -vice-preşedinte
  2.Ghica Tatiana- vice-preşedinte

  3.Dragu Goerge – vice-preşedinte

  4.Pavel Daniel – vice-presedinte

  5.Vasilescu Victor – vice-preşedinte

  6.Taut Vasile – vice-presedinte

  7.Dumitru Silviu – secretar general

  8.Vlăduţ Mihai – secretar general adj.

  9.Spiridon Bernard -secretar executiv

  10.Alexndru Andrei- membru

  11.Istrate Codruţa-membru

  12.Nastase Adrian –membru

  13. Oprea Ion – membru

  14.Nedelcu Remus– membru

  15.Constantin Adrian– membru

  16.Badea Sorin– membru

  17.Calota Adrian– membru

  18.Apostol Simona– purtător de cuvânt

  19.Dima Armando– purtător de cuvânt

  20.Guseilă Mihai – supleant (vice-preşedinte)

  21.Oprea Rodica- supleant (vice-preşedinte

  22.Chiriac Cucu C-tin -supleant (vice-preşedinte

  23.Mihăilescu Silvia -supleant (membru)

  24.Niculae Mirel - supleant (membru)


  S-a stabilit şi componenţa nominală şi numerică a Consiliului Naţional, Comisiei de Etică, Comisiei de Buget –Finanţe şi Cenzori , Departamente de politici programe şi doctrină

  (03.11.2008): - Decizia civilă nr.363R/18.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX a Civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală în dosar nr.23093/3/2007: Constată nulitatea cererii formulată de contestatorul PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, în cauza privind pe intimatul petent PARTIDUL VERDE şi pe intimaţii intervenienţi EŞANU ROBERT, DRIMER DOLPHI, RÂPANU OVIDIU, GAVRILESCU DAN, CARTIANU ORTANSA, LUPU ALECU, MUNTEANU RADU, IACOMEI EMILIA, VASILE DAVID JEAN CONSTANTIN, ONCIOIU IOACHIM, SIMA CRISTINA, NEGRII GABRIEL, MOISA DANIELA, FLOREA AUREL, BERTALAN EMIL, MORARU ION, NEAGU MARIAN, TOMA FLORIN şi POENARU GEANINA.
  Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică la data de 18.09.2008.

  - La data de 15.12.2008, PARTIDUL VERDE a depus, prin împuternicit dl. SILVIU DUMITRU, în temeiul dispoziţiilor art.24 din Legea nr.14/2003 privind partidele politice, documente care atestă desfăşurarea lucrărilor şedinţei Delegaţiei Permanente a Partidului Verde care a avut loc în data de 13 decembrie 2008 la Bucureşti.

  - Modificări - La data de 31.12.2007 PARTIDUL INIŢIATINA NAŢIONALĂ a depus listele actualizate cu membrii susţinători ai Partidului Iniţiativa Naţională pentru a fi consemnate în Registrul Partidelor Politice, conform art.27 din Legea nr.14/2003.


  Modificări (05.11.2008) Încheierea pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosar nr. 459/3/2008, în şedinţa publică din data de18.04.2008: Admite cererea formulată de petentul Partidul Iniţiativa Naţională, cu sediul în Bucureşti, str. Lascăr Catargiu nr. 11, sector 1, prin Preşedinte – Cosmin Guşă.

  Dispune înscrierea în Registrul Partidelor Politice a modificărilor aduse statutului şi componenţei organelor de conducere şi organelor de arbitraj prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale Extraordinare a Partidului Iniţiativa Naţională din 15.12.2007, cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.
  Pronunţată în şedinţă publică la data de 18.04.2008 .

  Extras din PV al Adunării Generale Naţionale Extraordinare a Partidului Iniţiativa Naţională din 15.12.2007

  Preşedinte PIN – Dl. COZMIN GUŞĂ


  Comisia de Arbitraj

  1.D-na NELICA HOTEA – Preşedinte al Comisiei de Arbitraj
  2.D-na CRISTINA ION

  3.D-na DOINA STROE

  4.Dl. FLORIN STAN

  5.Dl. VASILE HANGAN

  6.Dl.DORIN JIPA

  7.Dl.ANDREI COTAE


  -Decizia civilă nr.1393/01.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IVa Civilă în dosarul nr 459/3/2008 :Anulează ca netimbrată contestaţia formulată de contestatorul Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale Şi o Societate Mai Bună, împotriva Încheierii din 18.04.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosar nr. 459/3/2008, în contradictoriu cu intimatul Partidul Iniţiativa Naţională, reprezentat de preşedinte Cosmin Guşă.
  Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică la 01.10.2008.

  Modificări (08.12.2008)– Deciziacivilă nr.13/04.04.2007 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IIIa Civilă în dosar nr. 1383/3/2007, în şedinţa publică din data de 04.04.2007: Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie formulată de Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, cu sediul în: Bucureşti, bdul. Regina Maria nr. 1 bl. 75 B, sc. 2, et. 4, ap.36, sector 4, str. Ioviţă nr. 10, bl. P 13, et..6, ap.26 şi 27, sector 4 şi în Bucureşti str. 11Iunie nr. 30A, sector 4,.

  Admite cererile de intervenţie formulate de intervenienţii Eşanu Robert cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură – Bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sector 3 şi Drimer Dolphi, cu domiciliul în Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 55, ap. 5, sector 1.
  Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de petentul PARTIDUL VERDE .
  Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
  Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.04.2007

  Decizia civilă nr.1614/31.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr.1383/3/2007, în şedinţa publică din data de 31.10.2008: Constată perimată contestaţia formulată de Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, împotriva deciziei civile nr.13/ 04.04.2007 pronunţată în dosarul nr. 1383/3/2007 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în contradictoriu cu intervenienţii Eşanu Robert şi Drimer Dolphi şi petenta Partidul Verde.
  Irevocabilă.

  Pronunţată în şedinţă publică la data de 31.10.2008 .  Registrul partidelor politice: http://www.tmb.ro/getmc.php?param=re...r_politice_nou
  Cautare registru: http://www.tmb.ro/cautare.php?pg=2&c...lor%20politice
  Last edited by Jizaburo Ozawa; 09-04-11 at 01:29 PM.

 2. #2

  Default Re : Partidul Initiativa Nationala (P.I.N.)

  - Modificări (05.01.2009) - La data de 30.12.2008 PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ a depus listele de semnături ale membrilor PARTIDULUI INIŢIATIVA NAŢIONALĂ pentru a fi consemnate în Registrul Partidelor Politice, conform art.27 din Legea nr.14/2003

  Modificări (28.01.2009)– Deciziacivilă nr. 40 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IVa Civilă în dosar nr. 28108/3/2007, în şedinţa publică din data de 23.11.2007: Admite cererea formulată de petentul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sediul în Bucuresti, str. Scaune nr. 1-3, sector 3, în contradictoriu cu intimatul Partidul Naţional Democrat Creştin, cu sediul în Bucureşti, str. Antim Ivireanu nr. 8, sector 5 şi cu intervenientul în interes propriu Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, cu sediul în: Bucureşti, str. 11Iunie nr. 30A, sector 4, în Bucureşti str. Ioviţa nr. 10, bl. P 13, et..6, ap.26, sectorul 5 şi în Bucureşti, sector 4 bdul. Regina Maria nr. 1 bl. P5B, sc. 2, et. 4, ap.36
  Dispune dizolvarea Partidului Naţional Democrat Creştin.
  Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
  Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.11.2007.

  Decizia civilă nr. /31.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr.1383/3/2007, în şedinţa publică din data de 31.10.2008: Respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, împotriva deciziei civile nr.40/ 23.11.2007 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în contradictoriu cu intervenienţii PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI şi PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN IREVOCABILĂ.
  Pronunţată în şedinţă publică la data de 27.11.2008 .


  Modificări (28.04.2010)Sentinţa civilă nr. 42 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosar nr. 12038/3/2009, în şedinţa publică din data de 11.06.2009:

  Admite cererea formulată de petenţii Partidul Iniţiativa Naţională (PIN) , cu sediul în Bucureşti, Bdul Lascăr Catargiu nr. 11, sector 1 şi Partidul Alternativa Ecologistă, cu sediul în Bucureşti, str. Sevastopol nr. 26, sector 1.
  Dispune înregistrarea comasării prin absorbţie a Partidului Alternativa Ecologistă în Partidul Iniţiativa Naţională.
  Dispune înregistrarea în Registrul Special al Partidelor Politice a modificărilor Statutului Partidului Iniţiativa Naţională, conform Protocolului aprobat la data de 14.03.2009.
  Dispune radierea Partidului Alternativa Ecologistă din Registrul Special al Partidelor Politice .
  Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare
  Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.06.2009

  Extras din Protocolul aprobat la data de 14.03.2009
  (…)
  Cf. art. 4(1) – Semnul permanent al Partidului Iniţiativa Naţională este ursul, sub care se află prescurtarea PIN, ansamblul fiind încadrat într-un pătrat cu colţuri drepte.
  (…)
  Cf. art. 7(2) Consiliul liderilor PIN se compune din:

  - PREŞEDINTELE PIN
  - 1-3 VICEPREŞEDINŢI PIN
  - 1-8 LIDERI PIN
  - SECRETARUL GENERAL PIN
  (…)
  Componenţa Consiliului Liderilor PIN

  1.Marcela Lavinia SANDRU – Preşedinte
  2.Mugurel Mihai ZARUGHEVICI – Vicepreşedinte
  3.Tudor Florian IVAN – Vicepreşedinte
  4.Oana Stefania ROTARU- Vicepreşedinte
  5.Alexandra Beatrice PACURARU –Lider PIN, Depart. Educaţie şi Tineret
  6.Gheorghe NEDELCU- Lider PIN. Depart. Relatii cu patronatele şi Sindicatele
  7.Mihail FLOREA – Lider PIN. Depart. Administraţie
  8.Ionel BECHIS –Lider PIN. Depart. Economic
  9.Mihai VESCAN – Lider PIN, Depart Afaceri Europene.

  Decizia civilă nr. 104r pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX a Civilă şi pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală în dosar nr. 12038/3/2009, în şedinţa publică din data de 23.02.2010:
  Anulează ca netimbrată, contestaţia formulată de contestatorul PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, împotriva Sentinţei civile nr. 24/11.06.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă, în dosarul nr. 12038/3/2009 , în contradictoriu cu intimaţii PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONAL şi PARTIDUL ALTERNATIVA ECOLOGISTĂ
  Irevocabilă.

  Pronunţată în şedinţă publică la data de 23.02.2010

  Modificări – Sentinţa civilă nr. 12pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IIIa Civilă în dosar nr. 5889/3/2009, în şedinţa publică din data de 11.03.2009:

  Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 2, et. 4 ap.36, sector 4, în str. Ioviţa nr. 10 bl. P13, et. 6, ap.26 şi 27, sector 5 şi în str. 11 Iunie nr. 30A, sector 4. .

  Admite cererea formulată de petentul PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ prin preşedinte Lavinia Şandru, cu sediul în Bucureşti, Str. Lascăr Catargiu nr. 11, sector 1.

  Dispune înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a modificărilor aduse conducerii Partidului Iniţiativa Naţională şi a alegerii membrilor Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Comisiei Naţionale de Cenzori, conform procesului verbal din 07.02.2009 al Adunării Generale Naţionale Extraordinare.
  Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
  Pronunţată în şedinţă publică , azi, 11.03.2009.


  Procesul verbal din 07.02.2009 se găseşte la filele 3-6 aflate în dosarul de fond nr. 5889/3/2009 - Tribunalul Bucureşti/Secţia a -III- a Civilă

  Extras din Procesul Verbal :

  […] fila 5

  În urma votului a fost validat preşedintele PIN în persoana doamnei Lavinia Şandru.

  De asemenea, la propunerea preşedintelui PIN – Lavinia Şandru, Adunarea Naţională a Liderilor a ales următoarele persoane pentru funcţiile de conducere în partid:

  OANA ROTARU –Secretar General
  MUGUREL YARUGHEVICI – vicepreşedinte PIN

  MIHAIL FLOREA – lider PIN, departamentul administraţie

  IONEL BECHIŞ – lider PIN, departamentul economic

  ALEXANDRA BEATRICE PĂCURARU –lider PIN , departamentul studenţi

  MIHAI VESCAN – lider PIN, departamentul afaceri europene


  […]

  Decizia civilă nr. 475R pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX a Civilă şi pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală în dosar nr. 5889/2009 , în şedinţa publică din data de 16.12.2010:
  Constată perimată contestaţia formulată de către contestatorul intervenient Partidul Solidarităţii Democratice Pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, împotriva Sentinţei civile nr. 12/11.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 5889/3/2009 în contradictoriu cu intimatul petent Partidul Iniţiativa Naţională.

  Irevocabilă.
  Pronunţată în şedinţă publică la data de 16.12.2010

  Registrul partidelor politice: http://www.tmb.ro/getmc.php?param=re...r_politice_nou
  Cautare registru: http://www.tmb.ro/cautare.php?pg=2&c...lor%20politice
  Last edited by Jizaburo Ozawa; 09-04-11 at 01:27 PM.

Similar Threads

 1. Comunitatea Nationala de Informatii si cultura de intelligence a decidentilor politici - actualitati
  By Valter Mărăcineanu in forum Psihologie sociala - Manipulare, dezinformare, propaganda!
  Replies: 0
  Last Post: 31-03-13, 10:53 PM
 2. Cedarea suveranitatii TARII este TRADARE NATIONALA
  By worldcongress in forum 04) Congresul Mondial Român – World Romanian Congress
  Replies: 0
  Last Post: 02-02-12, 03:23 PM
 3. Apel - Miscarea Nationala de Rezistenta
  By Tomahawk in forum 02) Teme de reflectie-meditatie, dezbateri de fond
  Replies: 5
  Last Post: 11-01-12, 09:39 PM
 4. Declaratia grupului de initiativa-Anul 1812
  By Old Shatterhand in forum 03) Consiliul National al Unirii
  Replies: 1
  Last Post: 17-05-11, 11:58 AM
 5. Prologul genocidului pe scara nationala a inceput cu Basarabenii
  By Cicerone Ionitoiu in forum Rezistenţa anticomunistă din România
  Replies: 6
  Last Post: 21-03-10, 11:03 AM

Tags for this Thread

Liens sociaux

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •