• Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României iniţiat de MCC, înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. R1937/17/12/2013

  Constituţia, sau Legea Fundamentală, a unui stat, a unui popor, se constituie dintr-un ansamblu de norme, care definesc drepturile şi obligaţiile persoanelor care intră în componenţa statului, respectiv a poporului în cauză, pe de o parte, şi instituţiile statului create, chiar prin Constituţie, pentru a garanta exercitarea drepturilor, ca şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de cetăţeni, prin Constituţie, pe de altă parte. Cetăţenii îşi exercită, în deplină libertate, drepturile definite în Constituţie. Statul nu poate adopta legi prin care să limiteze exercitarea drepturilor şi libertăţile definite în Constituţie. Cetăţenii nu au alte obligaţii faţă de stat, în afara celor definite în Constituţie. Statul nu poate adopta legi prin care să impună cetăţenilor alte obligaţii decât cele stabilite în Constituţie. Numai poporul poate, prin referendum, să modifice Constituţia, să îngrădească exercitarea drepturilor şi libertăţilor, sau să impună obligaţii suplimentare cetăţenilor.

  Statul nu poate avea alte instituţii, alte componente, în afara celor stabilite în Constituţie. Instituţiile statului nu au alte drepturi şi nu pot exercita alte atribuţii în afara celor stabilite în Constituţie. Numai poporul poate, prin referendum, să creeze noi instituţii ale statului, să desfiinţeze instituţii existente, sau să modifice atribuţiile încredinţate instituţiilor statului. Aşa ar trebui să fie. În România este altfel. Constituţia României, adoptată în anul 1991 şi revizuită în anul 2003, s-a dovedit total necorespunzătoare, atât în ceea ce priveşte definirea drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor, cât şi, mai ales, în ceea ce priveşte construcţia instituţiilor statului, în definirea atribuţiilor instituţiilor acestui stat. Constituţia României este una care a lăsat statului puterea de a-şi crea el, statul, instituţii, altele decât cele stabilite prin Constituţie, ca şi puterea de a da legi şi alte acte normative, prin care au fost şi sunt încălcate drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prin care cetăţenii sunt supuşi la multe obligaţii neprevăzute în Constituţie.

  Cei care s-au instalat la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989, prin manipularea voinţei electoratului, cu ajutorul mijloacelor de comunicare în masă, au reuşit să obţină aprobarea de către poporul român a unei Constituţii ale cărei prevederi le-au permis să construiască un stat controlat de ei şi subordonat intereselor lor, pe care l-au folosit pentru a se îmbogăţi, prin jefuirea cetăţenilor ţării. Au uzurpat suveranitatea poporului român, au uzurpat drepturile de proprietate ale poporului român asupra capitalului acumulat de acesta de-a lungul istoriei sale, au distrus o bună parte din acest capital, au distrus 4 milioane de locuri de muncă, au adus ţara în stare de colonie şi poporul român în stare de sclavie. Au săvârşit aceste crime „cu legea în mână,” cu legi adoptate în baza unei Constituţii cu prevederi antidemocratice şi antinaţionale, contrare intereselor poporului român.

  România are nevoie de o nouă Constituţie, una fundamental diferită de cea actuală, una care să redefinească drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să conţină norme care să garanteze exercitarea acestor drepturi şi libertăţi, să redefinească şi obligaţiile cetăţenilor, astfel încât acestea să nu mai poată fi mărite prin legi şi alte acte normative emise de instituţiile statului, să contruiască un stat nou, controlat de popor, cu instituţii şi atribuţii precis definite în Constituţie, care să nu mai poată fi subordonat intereselor politicienilor. Este exact ceea ce ne propunem prin proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României, lansat de Comitetul de Iniţiativă al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC).

  Ştiind bine ce fac, „părinţii” actualei Constituţii a României au inclus în textul acesteia clauze care nu numai că fac imposibilă abolirea ei şi adoptarea, de către popor, a unei noi Constituţii, dar fac foarte dificilă şi modificarea, revizuirea celei existente. Au dreptul de a iniţia revizuirea Preşedintele României, un sfert din numărul parlamentarilor, sau 500.000 de cetăţeni. Numai că iniţiativa celor 500.000 de cetăţeni trebuie aprobată de Parlament, adică de cei care au votat actuala Constituţie, de cei care au adoptat legile prin care poporul român a fost depsedat de capital, de locurile de muncă, de resursele naturale ale ţării şi care urmează să fie deposedat şi de teritoriul naţional, prin cumpărarea acestuia de către mafia imobiliară din ţară şi din afara acesteia. Este greu de presupus că actualul Parlament al României va aproba proiectul nostru de revizuire a Constituţiei. Mai rămâne şansa ca actualul Preşedinte al României să iniţieze un referenmdum pentru a da posibilitate poporului român să-şi adopte Constituţia care să-l scoată din sărăcie şi umilinţă. Are acest drept. Să vedem dacă şi-l va exercita. Dacă şi actualul Preşedinte al României refuză această şansă românilor, tot nu am pierdut războiul.

  Ne mai rămâne şansa ca, în anul 2014, să alegem un Preşedinte al României care să primească mandat din partea poporului pentru a organiza referendumul prin care să fie adoptată noua Constituţie a României şi, după aceea, să o şi pună în practică, adică să înceapă construcţia noilor instituţii ale statului, conform prevederilor proiectului propus de MCC, pe care le voi prezenta în articolele ce vor urma.

  Semnează membrii Comitetului de Iniţiativă: Marian ANTONESCU, Stelică BÎRSAN, Petrache BOBOC, Constantin COJOCARU, Florian COLCEAG, Petrică DIMA, Vasilică DOROHOIANU, Viorel GLIGOR, Marian ILIE, Dumitru MANEA, Traian MANEA, Mihai MIHĂILĂ, Emil-Marian NAE, Ghiocel ONOFREI, Denisa POPOVICI, Lucian TAFTĂ, Liviu ŢIGANAŞU, Cristian TRAŞCĂ, Mihai VOICU.

  Proiectul constituţional a fost lansat de către Comitetul de Iniţiativă al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor, constituit la data de 16.03.2013, şi a fost finalizat de către Constantin Cojocaru, Preşedintele Comitatului de Iniţiativă, în colaborare cu Ilie Bădescu, Florian Colceag, Viorel Gligor, Marian Ilie, Alexandru Melian, Ioan Roşca, Mihail Seidner şi Gheorghe Sin. La finalizarea textului, au fost luate în considerare observaţiile formulate de Consiliul Legislativ al României, prin Avizul 308/22.04.2013, precum şi propunerile făcute în cadrul Forumului Constituţional, coordonat de Cristian Pârvulescu, şi în cadrul Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituţiei, condusă de Crin Antonescu.

  Textul final al proiectului a fost aprobat de noul Comitet de Iniţiativă, constituit la data de 10.12.2013.

  Constantin Cojocaru 27.12.2013  ***
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT - PROIECT DE LEGE PRIVIND REVIZUIREA CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI

  Parlamentul României adoptă prezenta lege:


  ART.-I- Constituţia României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendum naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi se completează astfel:

  1. Înainte de TITLUL -I-, se introduce un Preambul, cu următorul cuprins:

  „PREAMBUL
  Noi, poporul român,
  Conştienţi de răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, mulţumind strămoşilor pentru că au creat pentru noi România şi civilizaţia românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea şi fericirea noastră şi a urmaşilor noştri, să construim un stat al nostru, naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic, clădit pe temelia valorilor civilizaţiei româneşti, slujitor competent şi responsabil al drepturilor şi intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene,

  Ştiind că singura cale prin care putem stăpâni şi apăra libertatea, bunăstarea şi fericirea, drepturile câştigate prin sângele strămoşilor asupra teritoriului naţional, asupra resurselor naturale ale acestui pământ şi asupra avuţiei pe care am creat-o şi pe care o creăm, prin munca noastră, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor,

  Înţelegând că numai deţinând puterea economică, poporul român va deţine şi puterea politică, va controla şi statul său şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare,
  Am hotărât, prin referendum, să adoptăm prezenta Constituţie a României.”

  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor

  Ω.. REPLICĂ la avizul nr. 308/22.04.2013 al Consiliului Legislativ al României pentru proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României iniţiat de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor..

  Ω.. OFICIAL - Revizuirea Constituţiei României 2013 - Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 2013-2014, condusă de Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României..

  Ω.. Poziţia Consiliului Legislativ faţă de iniţiativa legislativă a cetăţenilor promovata de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), comentată - Monitorul Oficial al României, PARTEA 3: AVIZ nr. 308 din 22 aprilie 2013 (aviz publicat în Monitorul Oficial, joi 23 mai 2013) referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei României..

  *-*-*
  Ω.. Mesageria electronică a Preşedintelui Comitetului de Iniţiativă a Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)..
  *-*-*-*-*
  Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României iniţiat de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. R1937/17/12/2013

  Structura Constituţiei

  Constituţia României 2003
  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor

  PREAMBUL
  TITLUL I – Principii generale (1-14) TITLUL I – Principii generale (1-14)
  TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (15-60)
  Capitolul I – Dispoziţii commune(15-21)
  Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale( 22-53)
  Capitolul II – Îndatoririle fundamentale(54-57)
  Capitolul IV – Avocatul Poporului(58-60)
  TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (15-60)
  Capitolul I – Dispoziţii commune (15-21)
  Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale (22-53)
  Capitolul II – Îndatoririle fundamentale (54-57)
  Capitolul IV – Avocatul Poporului (58-60)
  TITLUL -III- Autorităţile publice CAPITOLUL -I- Parlamentul (art. 61-79)
  SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare (art. 61-68)
  SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor (art. 69-72)
  SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea (art. 73-79)

  CAPITOLUL -II- Preşedintele României (80-101)
  CAPITOLUL -III- Guvernul (102-110)
  CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (111-115)
  TITLUL -III- Autorităţile statului
  CAPITOLUL -I- Autoritatea Legislativă
  SECŢIUNEA 1-a: Organizare şi funcţionare (61-68)
  SECŢIUNEA a 2-a: Statutul parlamentarilor (69-79)

  CAPITOLUL -II- Autoritatea Executivă
  SECŢIUNEA a 1-a: Preşedintele României (80-101)
  SECŢIUNEA a 2-a: Guvernul (102-110)
  SECŢIUNEA a 3-a: Raporturile dintre Autoritatea legislativă şi Autoritatea executivă (111-115)
  Secţiunea a 4-a : Administraţia publică centrală (116-119.1)
  TITLUL -III- Autorităţile publice
  Capitolul V – Administraţia publică (116-123)
  Secţiunea 1 – Administraţia publică centrală de specialitate(116-119)
  Secţiunea a 2-a – Administraţia publică locală(120-123)
  Vezi Secţiunea a 4-a la CAPITOLUL -II- din TITLUL -III-

  ABROGAT - Secţiunea a 2-a – Administraţia publică locală (120-123)
  TITLUL -III- Autorităţile publice
  Capitolul VI – Autoritatea judecătorească (124-134)
  Secţiunea 1 – Instanţele judecătoreşti(124-130)
  Secţiunea a 2-a – Ministerul Public(131-132)
  Secţiunea a 3-a – Consiliul Superior al Magistraturii(133-134)
  TITLUL -III- Autorităţile statului
  Capitolul III – Autoritatea judecătorească
  Secţiunea 1 – Înfăptuirea justiţiei (124-130)
  Secţiunea a 2-a – Procuratura (131-132)
  Secţiunea a 3-a – Avocatura (132.1-132.2)
  Secţiunea a 4-a – Notariatul de stat (132.3-132.4)
  Secţiunea a 5-a – Consiliul Autorităţii Judecătoreşti (133-134)

  TITLUL -III- Autorităţile statului
  Capitolul -IV- Autoritatea Mediatică (131.3-134.2)
  Capitolul -V- Autoritatea Financiară (134.3-134.4)
  Capitolul -VI- Autoritatea Electorală (134.5)
  Capitolul -VII- Autoritatea Statistică (134.6)
  Capitolul -VIII- Autoritatea Morală (134.7)
  Capitolul -IX- Autoritatea Ştiinţifică (134.8)

  TITLUL III. 1 – Autorităţile locale.
  Capitolul I – Principii de bază (134.9)

  Capitolul II– Autorităţile comunale şi orăşăneşti
  Secţiunea 1 – Consiliul local(134.10-134-30)
  Secţiunea a 2-a – Primarul(134.31-134.45)

  Capitolul III– Autorităţile judeţene
  Secţiunea 1 – Consiliul judeţean (134.46-134.66)
  Secţiunea a 2-a – Voievodul (134.67-134.81)

  TITLUL -III.2- Asociaţiile comunitare (134.82-134.84)
  TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice(135-141) TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice (135-141)
  TITLUL -V- Curtea Constituţională(142-147) TITLUL -V- Curtea Constituţională (142-147)
  TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (148-149) ABROGAT - TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (148-149)
  TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei(150-152) TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei (150-152)
  TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (153-156) TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (153-156)

  *****************


  Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL I – Principii generale (1-14) TITLUL -I- Principii generale
  TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (15-60)
  Capitolul I – Dispoziţii commune(15-21)
  Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale( 22-53)
  Capitolul II – Îndatoririle fundamentale(54-57)
  Capitolul IV – Avocatul Poporului(58-60)
  TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  Capitolul I – Dispoziţii commune
  Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale
  Capitolul II – Îndatoririle fundamentale
  Capitolul IV – Avocatul Poporului


  Structuta articolelor TITLUL I – Principii generale


  Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL I – Principii generale TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 1: Statul român
  ARTICOLUL 2: Suveranitatea
  ARTICOLUL 3: Teritoriul
  ARTICOLUL 4: Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
  ARTICOLUL 5: Cetăţenia
  ARTICOLUL 6: Dreptul la identitate
  ARTICOLUL 7: Românii din străinătate
  ARTICOLUL 8: Pluralismul şi partidele politice
  ARTICOLUL 9: Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
  ARTICOLUL 10: Relaţii internaţionale
  ARTICOLUL 11: Dreptul internaţional şi dreptul intern
  ARTICOLUL 12: Simboluri naţionale
  ARTICOLUL 13: Limba oficială
  ARTICOLUL 14: Capitala
  MODIFICAT - ARTICOLUL 1: Statul român
  NOU - ARTICOLUL 1.1: Uniunea Europeană
  MODIFICAT - ARTICOLUL 2: Suveranitatea
  NOU - ARTICOLUL 2.1: Referendumul
  MODIFICAT - ARTICOLUL 3: Teritoriul
  NOU - ARTICOLUL 3.1: Reîntregirea Patriei
  NOU - ARTICOLUL 3.2: Regiunile de dezvoltare
  ARTICOLUL 4: Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
  MODIFICAT - ARTICOLUL 5: Cetăţenia
  MODIFICAT - ARTICOLUL 6: Dreptul la identitate
  MODIFICAT - ARTICOLUL 7: Românii din afara graniţelor statului
  MODIFICAT - ARTICOLUL 8: Partidele politice
  ARTICOLUL 9: Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
  MODIFICAT - ARTICOLUL 10: Relaţii internaţionale
  MODIFICAT - ARTICOLUL 11: Dreptul internaţional şi dreptul intern
  MODIFICAT - ARTICOLUL 12: Simboluri naţionale
  MODIFICAT - ARTICOLUL 13: Limba oficială
  MODIFICAT - ARTICOLUL 14: Capitala

  ***
  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 1: Statul român
  (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
  (2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
  (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
  (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.
  (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 1: Statul român


  (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic.

  (2) Forma de guvernământ a statului român este republica. Forma de guvernământ poate fi modificată prin referendum naţional.

  (3) Statul român este clădit pe temelia valorilor morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti: credinţa, demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare.

  (4) Statul român se organizează pe baza principiilor controlului poporului asupra statului, separaţiei, independenţei şi echilibrului autorităţilor statului - legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară, electorală, statistică, morală, ştiinţifică - în cadrul democraţiei constituţionale. Autorităţile statului sunt cele stabilite prin Constituţie. Între ele nu există raporturi de subordonare ierarhică, ci numai relaţii de colaborare şi de control reciproc.

  (5) România este stat de drept, în care respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale, a legilor şi a hotărârilor judecătoreşti este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care legile şi hotărârile judecătoreşti sunt adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 1. Forma de guvernământ..
  *-*-*-*-*-*-*-*

  3. După articolul 1, se introduce un nou articol, 1.1, astfel:
  Denumirea articolului va fi „Uniunea Europeană”
  Articolul va avea următorul cuprins:


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 1.1: Uniunea Europeană


  „(1) România este stat membru al Uniunii Europene.

  (2) România aplică prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări ale Uniunii, stabilite în conformitate cu prevederile tratatelor constitutive.

  (3) Revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene se aprobă de poporul român, prin referendum.

  (4) Poporul român poate hotărî, prin referendum, retragerea României din Uniunea Europeană, în cazul în care consideră că reglementările sau acţiunile Uniunii Europene contravin intereselor sale, cu respectarea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii.”

  Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 2: Suveranitatea
  (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
  (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  4. Articolul 2 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 2: Suveranitatea


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  „(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului, care o exercită prin referendum, ca instrument al democraţiei directe, şi prin autorităţile statului şi autorităţile locale, constituite potrivit Constituţiei, prin alegeri libere, periodice şi corecte .”

  După alineatul (1), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(1.1) Poporul încredinţează o parte din atributele suveranităţii sale autorităţilor statului şi autorităţilor locale, care le exercită în numele şi în interesul poporului, potrivit Constituţiei.

  (1.2) Orice încălcare a mandatului încredinţat autorităţilor statului şi autorităţilor locale va fi sancţionat de popor, prin referendum, potrivit Constituţiei

  (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  5. După articolul 2, se introduce un nou articol, 2.1, astfel:
  Denumirea articolului va fi “Referendumul”


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 2.1: Referendumul


  Articolul va avea următorul cuprins:
  “(1) Poporul îşi exprimă voinţa cu privire la orice problemă de interes naţional, sau local, prin referendum, organizat potrivit Constituţiei şi legii.

  (2) Referendumul local se organizează la nivelul comunei, oraşului, municipiului, sau judeţului, la cererea primarului, a voievodului, a unui sfert din numărul consilierilor locali, respectiv, judeţeni, sau la cererea a cel puţin 5% din numărul cetăţenilor cu drept de vot ai comunei, oraşului, municipiului, sau judeţului respectiv.

  (3) Referendumul naţional se organizează la iniţiativa Preşedintelui României, la iniţiativa a cel puţin 250.000 cetăţeni cu drept de vot, sau din oficiu, de către Autoritatea Electorală, în situaţiile prevăzute în Constituţie.

  (4) Autoritatea Electorală este obligată să organizeze referendumul iniţiat potrivit Constituţiei, în termen de 45 zile de la data înregistrării iniţiativelor la această Autoritate, sau la termenele prevăzute în Constituţie.

  (5) Referendumul, organizat potrivit Constituţiei, este valabil şi îşi produce efectele în sensul hotărât de majoritatea celor înscrişi pe listele electorale permanente care au participat la referendum şi şi-au exprimat în mod valabil votul. La referendum, participă şi cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa ori călătoresc în străinătate şi sunt înscrişi pe listele electorale suplimentare. La referendum, opţiunile de vot vor fi prezentate pe buletinele de vot în aşa fel încât votanţii înscrişi pe listele electorale să poată alege exprimându-şi opţiunea prin “DA” sau “NU”.

  (6) Voinţa exprimată de alegători prin referendum, validat ca fiind legal, este obligatorie pentru toate autorităţile statului şi autorităţile locale.

  (7) O lege, sau hotărâre, aprobată prin referendum poate fi modificată, completată sau abrogată doar printr-un alt referendum.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 3: Teritoriul
  (1) Teritoriul României este inalienabil.
  (2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.
  (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
  (4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  6. Articolul 3 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 3: Teritoriul


  (1) Teritoriul României este inalienabil.

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  “(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.”

  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  “(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în localităţi - comune şi oraşe - şi judeţe. Comunele sunt compuse din unul sau mai multe sate. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

  După alineatul (3), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(3.1) Reorganizarea teritoriului naţional, sub aspect administrativ, se aprobă prin referendum naţional.

  (4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor
  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 2. Teritoriul national - Teritoriul României este inalienabil..
  *-*-*-*-*-*-*-*

  7. După articolul 3, se introduce au nou articol, 3.1, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Reîntregirea Patriei”


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 3.1: Reîntregirea Patriei


  Articolul va avea următorul cuprins:
  “(1) Statul român este continuatorul statului naţional şi unitar consfinţit prin Actul Unirii Basarabiei cu România citit şi semnat în Sfatului Ţării la Chişinău pe 27 Martie 1918, prin Declaraţia Unirii Bucovinei cu România aprobată de Congresul General al Bucovinei la Cernăuţi în 15/28 Noiembrie 1918 şi prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918.

  (2) Poporul român militează şi acţionează, necontenit şi paşnic, pentru Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  Ω.. Către Românii de pretutindeni -. Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor se alătură Memorandumului pentru Reîntregirea României
  *-*-*-*-*-*-*-*

  8. După articolul 3.1, se introduce un nou articol, 3.2, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Regiunile de dezvoltare”


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 3.2: Regiunile de dezvoltare


  Articolul va avea următorul cuprins:
  „(1) Pe teritoriul României sunt constituite regiuni de dezvoltare, care sunt unităţi de planificare a dezvoltării regionale şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene.

  (2) Atribuţiile, denumirile şi componenţa regiunilor de dezvoltare sunt stabilite prin lege, care poate fi modificată prin referendum naţional.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 4: Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
  (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.
  (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 4: Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni


  (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

  (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 5: Cetăţenia
  (1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
  (2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  9. Articolul 5 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 5: Cetăţenia


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  “(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de lege, adoptată prin referendum naţional.”

  După alineatul (1), se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(1.1) Statul român ţine evidenţa persoanelor cărora li s-a acordat cetăţenia română, la cerere, sau prin adopţie, şi publică lista completă a acestor persoane, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ultima zi lucrătoare a fiecărui an. Lista precizează cetăţeniile străine pe care persoanele în cauză le deţin, sau le-au deţinut, înainte de primirea cetăţeniei române, precum şi prenumele celor doi părinţi ai persoanelor în cauză. În prima listă, publicată la sfârşitul anului în care intră în vigoare prezenta lege, sunt cuprinse toate persoanele care au primit cetăţenia română începând cu data de 24 ianuarie 1859 până la sfârşitul anului în care se publică lista.

  (1.2) Etnicii români care au locuit sau locuiesc în teritorii care au făcut parte din teritoriul României nu au pierdut cetăţenia română. Tuturor cetăţenilor care arată că se află în această situaţie şi descendenţilor acestora li se recunoaşte cetăţenia română, la cerere, de îndată, fără taxe.

  (1.3) Persoanele care au participat, în orice fel, la genocidul antiromânesc de după 1944, nu pot primi cetăţenia română, dacă participarea la genocid este stabilită printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă.”

  (2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 6: Dreptul la identitate
  (1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
  (2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  10. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 6: Dreptul la identitate


  „(1) Statul recunoaşte şi garantează tuturor cetăţenilor săi dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

  (2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţilor etnice, culturale, lingvistice şi religioase ale tuturor cetăţenilor săi trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

  (3) Etnia reprezintă comunitatea persoanelor care vorbesc aceiaşi limbă maternă.

  (4) Fiecare cetăţean al României are dreptul să-şi afirme etnia şi religia, prin declararea acestora la primul recensământ organizat după data la care a împlinit vârsta de 18 ani.

  (5) Beneficiază de măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase numai cetăţenii care şi-au declarat etnia şi religia, conform alineatului

  (6). Până la împlinirea vârstei de 18 ani, copiii îşi exercită drepturile prin intermediul părinţilor, în condiţiile legii.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 7: Românii din străinătate
  Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  11. Articolul 7 se modifică şi se completează, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Românii din afara graniţelor statului”


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 7: Românii din afara graniţelor statului


  (1) Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(2) Românii din teritoriile situate în afara graniţelor statului român, teritorii care fac parte din spaţiul de etnogeneză a poporului român, beneficiază de o atenţie specială din partea statului român.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 8: Pluralismul şi partidele politice
  (1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale.
  (2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  12. Articolul 8 se modifică şi se completează, astfel:
  Denumirea articolului va fi: “Partidele politice”


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 8: Partidele politice


  Articolul va avea următorul cuprins:
  “(1) Pluralismul politic în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale.

  (2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, principiile democraţiei şi statului de drept.

  (3) Partidele politice sunt obligate să respecte ordinea de drept existentă, dar au dreptul să urmărească schimbarea ei, pe căi democratice.

  (4) Este interzisă folosirea partidelor politice ca instrumente de promovare a intereselor unor grupuri minoritare care încearcă să acapareze instituţiile statului, folosindu-le împotriva intereselor societăţii.

  (5) Partidele politice sunt persoane juridice de drept privat.

  (6) Este interzisă constituirea de partide politice pe criterii etnice sau religioase.

  (7) Este interzisă funcţionarea partidelor politice care acţionează împotriva intereselor naţionale.

  (8) Toate partidele înregistrate, potrivit legii, dispun de aceleaşi drepturi, inclusiv în ceea ce priveşte reprezentarea în birourile electorale şi accesul la timpi de antenă.

  (9) Este interzisă finanţarea de la bugetul public naţional a partidelor politice.

  (10) Partidele politice sunt finanţate exclusiv din cotizaţiile plătite de membrii lor. Cotizaţia este aceiaşi pentru toţi membrii unui partid.

  (11) Este interzisă condiţionarea constituirii şi funcţionării partidelor politice de numărul de membri al acestora.

  (12) Este interzisă condiţionarea funcţionării partidelor politice de obţinerea unui anumit număr de voturi în alegeri.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 9: Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
  Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.
  (Constituţia României ) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 9: Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale


  Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 10: Relaţii internaţionale
  (1) România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional. (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  13. Articolul 10 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 10: Relaţii internaţionale


  (1) România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins
  (2) România nu poate participa la războaie de agresiune, cotropire, sau colonizare.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 11: Dreptul internaţional şi dreptul intern
  (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
  (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
  (3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei. (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 11: Dreptul internaţional şi dreptul intern


  „(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă normele generale acceptate ale dreptului internaţional, precum şi obligaţiile care îi revin din tratatele la care este parte.

  (2) Tratatele la care statul român urmează să devină parte se aprobă de poporul român, prin referendum. Aceste tratate nu pot avea clauze secrete.

  (3) Dacă tratatul la care statul român ar urma să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, el nu poate fi ratificat decât după ce a avut loc revizuirea Constituţiei.

  (4) Tratatele la care statul român este parte, aprobate şi intrate în vigoare, fac parte din dreptul intern.

  (5) În interpretarea dispoziţiilor constituţionale privind drepturile şi obligaţiile cetăţenilor se va ţine seama de prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi ale celorlalte tratate la care statul român este parte.”

  (6) Tratatele internaţionale la care România este parte la data intrării în vigoare a prezentei legi, care conţin prevederi contrare intereselor naţionale, sunt supuse aprobării poporului, prin referendum naţional, iniţiat de cetăţeni, potrivit legii
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 12: Simboluri naţionale
  (1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
  (2) Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
  (3) Imnul naţional al României este "Deşteaptă-te române".
  (4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  15. Articolul 12 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 12: Simboluri naţionale


  (1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.

  Alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  „(2) Zilele naţionale ale României sunt 9 mai şi 1 decembrie.
  (3) Imnul naţional al României este „Trei culori”, cu muzica şi versurile de Ciprian Porumbescu.
  (4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 13: Limba oficială
  (1) În România, limba oficială este limba română.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  16. Articolul 13 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 13: Limba oficială


  (1) În România, limba oficială este limba română.

  După alineatul (1) se introduc patru noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(2) Dezbaterile publice în cadrul organismelor deliberative ale statului şi ale autorităţilor locale se fac în limba română.

  (3) Învăţarea, cunoaşterea şi folosirea limbii române în raporturile de serviciu cu ceilalţi cetăţeni români este obligatorie pentru toţi cetăţenii României.

  (4) Limba maternă poate fi folosită în raporturile dintre cetăţenii care aparţin aceleiaşi etnii

  (5) Orice cetăţean român are dreptul de a pretinde ca, în raporturile cu el, ceilalţi cetăţeni români să folosească limba română.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 14: Capitala
  (1) Capitala României este municipiul Bucureşti.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  17. Articolul 14 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -I- Principii generale
  ARTICOLUL 14: Capitala


  (1) Capitala României este municipiul Bucureşti.

  După alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(2) Capitala poate fi schimbată prin referendum naţional.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  Structuta articolelor

  Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (15-60)
  Capitolul I – Dispoziţii commune(15-21)
  Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale( 22-53)
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 15: Universalitatea
  ARTICOLUL 16: Egalitatea în drepturi
  ARTICOLUL 17: Cetăţenii români în străinătate
  ARTICOLUL 18: Cetăţenii străini şi apatrizii
  ARTICOLUL 19: Extrădarea şi expulzarea
  ARTICOLUL 20: Tratatele internaţionale privind drepturile omului
  ARTICOLUL 21: Accesul liber la justiţie
  ARTICOLUL 22: Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
  ARTICOLUL 23: Libertatea individuală
  ARTICOLUL 24: Dreptul la apărare
  ARTICOLUL 25: Libera circulaţie
  ARTICOLUL 26: Viaţa intimă, familială şi privată
  ARTICOLUL 27: Inviolabilitatea domiciliului
  ARTICOLUL 28: Secretul corespondenţei
  ARTICOLUL 29: Libertatea conştiinţei
  ARTICOLUL 30: Libertatea de exprimare
  ARTICOLUL 31: Dreptul la informaţie
  ARTICOLUL 32: Dreptul la învăţătură
  ARTICOLUL 33: Accesul la cultură
  ARTICOLUL 34: Dreptul la ocrotirea sănătăţii
  ARTICOLUL 35: Dreptul la mediu sănătos
  ARTICOLUL 36: Dreptul de vot
  ARTICOLUL 37: Dreptul de a fi ales
  ARTICOLUL 38: Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
  ARTICOLUL 39: Libertatea întrunirilor
  ARTICOLUL 40: Libertatea de asociere
  ARTICOLUL 41: Munca şi protecţia socială a muncii
  ARTICOLUL 42: Interzicerea muncii forţate
  ARTICOLUL 43: Dreptul la grevă
  ARTICOLUL 44: Dreptul de proprietate privată
  ARTICOLUL 45: Libertatea economică
  ARTICOLUL 46: Dreptul la moştenire
  ARTICOLUL 47: Nivelul de trai
  ARTICOLUL 48: Familia
  ARTICOLUL 49: Protecţia copiilor şi a tinerilor
  ARTICOLUL 50: Protecţia persoanelor cu handicap
  ARTICOLUL 51: Dreptul de petiţionare
  ARTICOLUL 52: Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
  ARTICOLUL 53: Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
  MODIFICAT - ARTICOLUL 15: Universalitatea
  MODIFICAT - ARTICOLUL 16: Egalitatea în drepturi
  MODIFICAT - ARTICOLUL 17: Cetăţenii români în străinătate
  MODIFICAT - ARTICOLUL 19: Extrădarea şi expulzarea
  ABROGAT - ARTICOLUL 20: Tratatele internaţionale privind drepturile omului
  MODIFICAT - ARTICOLUL 21: Accesul liber la justiţie
  MODIFICAT - ARTICOLUL 22: Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
  MODIFICAT - ARTICOLUL 23: Libertatea individuală
  MODIFICAT - ARTICOLUL 24: Dreptul la apărare
  ARTICOLUL 25: Libera circulaţie
  MODIFICAT - ARTICOLUL 26: Viaţa intimă, familială şi privată
  MODIFICAT - ARTICOLUL 27: Inviolabilitatea domiciliului
  ARTICOLUL 28: Secretul corespondenţei
  MODIFICAT - ARTICOLUL 29: Libertatea conştiinţei
  MODIFICAT - ARTICOLUL 30: Libertatea de exprimare
  MODIFICAT - ARTICOLUL 31: Dreptul la informaţie
  MODIFICAT - ARTICOLUL 32: Dreptul la învăţătură
  MODIFICAT - ARTICOLUL 33: Accesul la cultură
  MODIFICAT - ARTICOLUL 34: Dreptul la ocrotirea sănătăţii
  MODIFICAT - ARTICOLUL 35: Dreptul la mediu sănătos
  MODIFICAT - ARTICOLUL 36: Dreptul de vot
  MODIFICAT - ARTICOLUL 37: Dreptul de a fi ales
  MODIFICAT - ARTICOLUL 38: Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
  NOU - ARTICOLUL 38.1: Alegerea membrilor din România în Parlamentul European
  NOU - ARTICOLUL 38.2: Candidaturile pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European
  MODIFICAT - ARTICOLUL 39: Libertatea întrunirilor
  MODIFICAT - ARTICOLUL 40: Libertatea de asociere
  MODIFICAT - ARTICOLUL 41: Munca şi protecţia socială a muncii
  MODIFICAT - ARTICOLUL 42: Interzicerea muncii forţate
  MODIFICAT - ARTICOLUL 43: Dreptul la grevă
  MODIFICAT - ARTICOLUL 44: Dreptul de proprietate
  MODIFICAT - ARTICOLUL 45: Libertatea economică
  ARTICOLUL 46: Dreptul la moştenire
  NOU - ARTICOLUL 46.1: Dreptul la locuinţă
  ARTICOLUL 47: Nivelul de trai
  MODIFICAT - ARTICOLUL 48: Familia
  MODIFICAT - ARTICOLUL 49: Protecţia minorilor
  MODIFICAT - ARTICOLUL 50: Protecţia persoanelor cu handicap
  MODIFICAT - ARTICOLUL 51: Dreptul de petiţionare
  MODIFICAT - ARTICOLUL 52: Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
  MODIFICAT - ARTICOLUL 53: Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

  ***
  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 15: Universalitatea
  (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
  (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  18. Articolul 15 se modifică şi se completează astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 15: Universalitatea


  (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(1.1) Legalitatea este subordonată binelui individual şi naţional.

  (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

  După alineatul (2), se introduc patru noi alineate, cu următorul cuprins:
  “(3) Este înlăturată orice prescripţie pentru fapte comise după 23 august 1944 de persoanele care au împiedicat denunţarea, cercetarea şi condamnarea infracţiunilor.

  (4) Faptele comise împotriva caracterului naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al statului român, trădarea ţării, faptele care au condus la subminarea economiei naţionale, a patrimoniului spiritual şi a puterii de stat, care au produs distrugerea şi înstrăinarea capitalului naţional, constituie crime împotriva poporului român şi sunt imprescriptibile.

  (5) Încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor României în timpul regimului comunist, sau ulterior, ca şi protejarea responsabililor de aceste abuzuri, care ar fi trebuit judecaţi, sunt delicte imprescriptibile.

  (6) Statul este obligat să adopte legi prin care să fie precizate sancţiunile ce trebuie aplicate tuturor funcţionarilor publici, aleşi sau numiţi, care se fac vinovaţi de încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor garantate prin Constituţie.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 16 : Egalitatea în drepturi
  (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  (2) Nimeni nu este mai presus de lege.
  (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
  (4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  19. Articolul 16 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 16: Egalitatea în drepturi


  (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

  (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  „(3) Funcţiile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară.

  Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  (4) Cetăţenii Uniunii Europene rezidenţii în România care îndeplinesc cerinţele legii au dreptul de a alege şi a fi aleşi în autorităţile locale.”

  După alineatul (4), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(5) Nu pot ocupa funcţii publice persoanele care, potrivit hotărârilor judecătoreşti, rămase definitive, au dobândit averi prin încălcarea legii sau nu au putut justifica averile dobândite, cele care au fost condamnate pentru infracţiuni contra siguranţei statului, pentru acte de corupţie, pentru conflict de interese sau pentru incompatibilitate.

  (6) Persoanele care ocupă funcţii publice răspund material şi penal pentru prejudiciile create statului sau cetăţenilor în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, potrivit legii.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 17: Cetăţenii români în străinătate
  (1) Cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului român şi trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, cu excepţia acelora ce nu sunt compatibile cu absenţa lor din ţară.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  20. Articolul 17 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 17: Cetăţenii români în străinătate


  (1) Cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului român şi trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, cu excepţia acelora ce nu sunt compatibile cu absenţa lor din ţară.

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(2) În cazul în care o persoană, pe lângă cetăţenia română, mai are şi o altă cetăţenie care îi creează obligaţii faţă de un alt stat contrare intereselor României, ea trebuie să aleagă cetăţenia care îi convine.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 18: Cetăţenii străini şi apatrizii
  (1) Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi.

  (2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor 2014 - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 18: Cetăţenii străini şi apatrizii


  (1) Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi.

  (2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 19: Extrădarea şi expulzarea
  (1) Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.
  (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetăţenii români pot fi extrădaţi în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte, în condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate.
  (3) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate.
  (4) Expulzarea sau extrădarea se hotărăşte de justiţie.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  21. Articolul 19 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 19: Extrădarea şi expulzarea


  (1) Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.

  Alineatul (2) se abrogă.
  (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetăţenii români pot fi extrădaţi în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte, în condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate.

  (3) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate.

  (4) Expulzarea sau extrădarea se hotărăşte de justiţie.

  După alineatul (4), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  “(5) Statul român este obligat să întreprindă toate demersurile necesare pentru a obţine extrădarea cetăţenilor români găsiţi vinovaţi pentru orice delicte şi pentru repatrierea integrala a valorilor scoase ilegal în afara ţării.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 20: Tratatele internaţionale privind drepturile omului
  (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
  (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  22. Articolul 20 se abrogă.
  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 21: Accesul liber la justiţie
  (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
  (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
  (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
  (4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  23. Articolul 21 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune
  ARTICOLUL 21: Accesul liber la justiţie


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  „(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, fără plata vreunei taxe.”

  (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  „(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor intr-un timp optim şi previzibil.”

  Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  „(4) Jurisdicţiile administrative speciale sunt facultative şi gratuite.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 22: Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
  (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
  (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
  (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor *
  *-*-*

  24. Articolul 22 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 22: Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică


  (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  (1.1) Dreptul la integritate fizică şi psihică nu poate fi restrâns în nici un mod, nici chiar în condiţiile articolului 53.

  (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

  (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 23: Libertatea individuală
  (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
  (2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
  (3) Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.
  (4) Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal.
  (5) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.
  (6) În faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de libertate.
  (7) Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.
  (8) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
  (9) Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
  (10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.
  (11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.
  (12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii.
  (13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor *
  *-*-*

  25. Articolul 23 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 23: Libertatea individuală


  (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
  (2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
  (3) Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.

  Alineatul (4) se modifică, va avea următorul cuprins:
  (4) În mod excepţional şi motivat, cercetarea şi judecarea în procesul penal se fac cu privarea de libertate a persoanei. Arestarea preventivă se dispune de instanţa de judecată competentă în condiţiile legii în cursul procesului penal.

  (5) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.
  (6) În faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice periodic, şi nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanţa constată că nu există temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de libertate.
  (7) Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.
  (8) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
  (9) Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.
  (10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.
  (11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.
  (12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii.
  (13) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 24: Dreptul la apărare
  (1) Dreptul la apărare este garantat.
  (2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  26. Articolul 24 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 24: Dreptul la apărare


  (1) Dreptul la apărare este garantat.

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat şi de a dispune de timpul şi de înlesnirile necesare pentru pregătirea apărării.”

  După alineatul (2), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(3) În tot cursul procesului, trebuie respectat principiul egalităţii armelor între părţi.

  (4) Tehnicile speciale de investigaţie, precum interceptarea convorbirilor şi comunicaţiilor telefonice, ambientale sau de orice altă natură sau utilizarea investigatorilor cu identitate protejată, pot fi folosite în tot cursul cercetării penale şi al procesului penal, pe o durată determinată, numai cu autorizarea instanţei de judecată şi sub stricta supraveghere a acesteia.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 25: Libera circulaţie

  (1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.
  (2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 25: Libera circulaţie


  (1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.

  (2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 26: Viaţa intimă, familială şi privată
  (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
  (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  27. Articolul 26 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 26: Viaţa intimă, familială şi privată


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  „(1) Statul garantează dreptul cetăţenilor la viaţă intimă, familială şi privată. Este interzisă supravegherea vieţii cetăţenilor de către autorităţile publice, sau de către orice persoane fizice şi juridice române, sau străine. Cetăţenii au dreptul să monitorizeze activitatea organelor statului, în totală transparenţă. ”

  (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

  După alineatul (2), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  “(3) Statul garantează dreptul cetăţenilor la protecţia datelor cu caracter personal. Cetăţenii nu pot invoca protecţia datelor cu caracter personal în situaţia necesităţii apărării unui interes public al comunităţii.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 27: Inviolabilitatea domiciliului
  (1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
  (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:
  a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
  b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
  c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
  d) prevenirea răspândirii unei epidemii.
  (3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.
  (4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  28. Articolul 27 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 27: Inviolabilitatea domiciliului


  (1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.

  Alineatul (2) va avea urătorul cuprins:
  (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga potrivit legii, pe bază de mandat explicit şi cu penalităţi severe în caz de abuz, pentru următoarele situaţii:
  a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
  b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
  c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
  d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

  Alineatul (3) va avea urătorul cuprins:
  “(3) Percheziţia se dispune de instanţele judecătoreşti şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 28: Secretul corespondenţei
  Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor 2014 - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 28: Secretul corespondenţei


  Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 29: Libertatea conştiinţei
  (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
  (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
  (3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.
  (4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.
  (5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.
  (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  29. Articolul 29 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 29: Libertatea conştiinţei


  Alineatele (1), (4) şi(5) vor avea următorul cuprins:
  (1)Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă contrare convingerilor sale. Nici o lege nu poate introduce limitări ale acestui drept. Delictele de opinie, neînsoţite de acţiuni antisociale, nu pot fi penalizate, în nici o împrejurare.
  (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
  (3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.
  (4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice acţiuni de învrăjbire religioasă.
  (5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat. Ele se bucură de sprijinul statului, prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.
  (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 30: Libertatea de exprimare
  1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
  (2) Cenzura de orice fel este interzisă.
  (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
  (4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
  (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
  (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
  (7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
  (8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  30. Articolul 30 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 30: Libertatea de exprimare


  1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  (2) Cenzura de orice fel este interzisă. Acţiunile prin care mijloacele de comunicare în masă împiedică publicarea informaţiilor, ideilor şi opiniilor care prezintă interes pentru opinia publică sunt interzise şi se sancţionează, potrivit legii.

  (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

  Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

  (4) Niciun mijloc de comunicare în masă nu poate fi suspendat sau suprimat, cu excepţia cazurilor de încălcare a legii, a cazurilor în care a fost împiedicată publicarea unei informaţii de interes public şi a cazurilor în care a fost încălcat dreptul la replică.

  (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

  (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

  (7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

  (8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

  După alineatul (8), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

  (9) Dreptul la replică este garantat. Mijlocul de comunicare în masă - publicaţie, post de radio, post de televiziune etc. - care nu a acordat dreptul la replică, potrivit legii, este sancţionat cu suspendarea şi poate pierde licenţa, respectiv autorizaţia de funcţionare.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 31: Dreptul la informaţie
  (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
  (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
  (3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
  (4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
  (5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  31. Articolul 31 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 31: Dreptul la informaţie


  (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

  (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

  După alineatul (2), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
  (2.1) Orice persoană este obligată să facă public, din oficiu, toate bunurile, lucrările sau serviciile achiziţionate din fonduri sau resurse publice, inclusiv procedura urmată şi costurile pentru fiecare achiziţie.

  (2.2) Proiectele de acte normative ce urmează să fie adoptate de autorităţile şi instituţiile publice, cu excepţia celor care au caracter de urgenţă, sunt supuse, cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptare, dezbaterii publice. Mijloacele de comunicare în masă sunt obligate să ofere spaţii şi timpi de antenă pentru aceste dezbateri, potrivit legii.”

  (3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

  După alineatul (3), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  (3.1) Nici o excepţie nu va putea fi opusă dreptului de acces la o informaţie de interes public.

  Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  (4) Mijloacele de comunicare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a publicului. Dezinformarea şi manipularea publicului se pedepsesc, conform legii.

  Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  (5) Serviciile publice de presă, de radio şi de televiziune trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice exercitarea dreptului la antenă. Organizarea şi funcţionarea acestor servicii se stabilesc prin lege.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 32: Dreptul la învăţătură
  (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
  (2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
  (3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
  (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
  (5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.
  (6) Autonomia universitară este garantată.
  (7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  32. Articolul 32 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 32: Dreptul la învăţătură


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  “(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie, de formare profesională şi de formare continuă.”

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  ”(1.1) Învăţământul de toate gradele trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane, maximizarea potenţialului individual, formarea de profesionişti de înaltă calificare, dezvoltarea creativităţii, a gândirii analitice, a capacităţilor inovative, întărirea respectului faţă de munca bine făcută, a respectului faţă de semeni, faţă de natură, faţă de istoria, tradiţiile şi valorile civilizaţiei poporului român.”

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română.”

  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  „(3) Dreptul peroanelor de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.”

  (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

  După alineatul (4), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(4.1) Învăţământul de stat este ideologic neutru, potrivit legii.”

  (5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.

  La alineatul (5), se adaugă o nouă teză, cu următorul cuprins:
  „Statul stabileşte standarde de calitate în educaţie pentru fiecare nivel şi formă de învăţământ şi monitorizează respectarea acestora.”

  (6) Autonomia universitară este garantată.

  După alineatul (6), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(6.1) Libertatea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice sunt garantate.

  (6.2) Statul asigură educaţia juridică, economică, tehnică, ecologică, muzicală, morală şi sportivă, pe tot parcursul procesului de învăţământ, începând cu învăţământul general obligatoriu, continuând cu învăţământul liceal şi cel profesional, până la terminarea învăţământului superior.”

  (7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.

  După alineatul (7), se introduc cinci noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(8) Statul acordă ajutor social şi alte subvenţii de la bugetul public naţional numai persoanelor care au absolvit cel puţin gimnaziul şi au obţinut o calificare profesională încheiată cu diplomă de absolvire.

  (9) Statul asigură şcolarizarea şi calificarea profesională în locurile de detenţie pentru persoanele condamnate în urma unor infracţiuni. Pentru aceste persoane, finalizarea calificării profesionale începută în timpul detenţiei este obligatorie.

  (10) Pentru învăţământul general obligatoriu, statul asigură existenţa şcolii în fiecare localitate, unde exista un număr minim de elevi, stabilit prin lege.

  (11) Statul este obligat să recupereze cheltuielile pe care le-a făcut cu şcolarizarea persoanelor care părăsesc ţara înainte de a profesa cel puţin cinci ani în domeniile pentru care au fost educate.

  (12) Statul ia măsuri ca şi în învățământ performanţa să fie stimulată, prin retribuirea personalului didactic în funcţie de rezultate muncii prestate.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 33: Accesul la cultură
  (1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.
  (2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.
  (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  33. Articolul 33 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 33: Accesul la cultură


  (1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.

  După aliniatul (1), se introduc două noi aliniate cu următorul cuprins:
  (1.1) Îmbogăţirea şi rafinarea culturală a românilor este un scop de societate.

  (1.2) Este interzisă, sub sancţiune penală, degradarea conştiinţelor prin intoxicare informaţională şi supunere la condiţii de viaţă degenerative.

  (2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.

  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 34: Dreptul la ocrotirea sănătăţii
  (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
  (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
  (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  34. Articolul 34 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 34: Dreptul la ocrotirea sănătăţii


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  „(1) Dreptul la sănătate fizică şi mentală, precum şi la hrană sănătoasă, este garantat.”

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins;
  „(1.1) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alineatul precedent, statul este obligat să ia măsuri pentru a asigura accesul cetăţenilor la alimentaţie naturală, la apă curată şi la aer curat.”

  (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

  (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

  După alineatul (3), se introduc patru noi alineate, cu următorul cuprins:
  “(4) Pacienții au dreptul de a-și alege medicul curant din lista celor disponibili la unitatea sanitară căreia i se adresează.

  (5) Este interzisă aderarea României la acorduri internaţionale care permit comercializarea de seminţe şi produse alimentare modificate genetic, dacă se creează, astfel, dependenţă economică faţă de producătorii acestora.

  (6) Statul român este obligat să asigure dezvoltarea unei industrii naţionale farmaceutice competitive, capabilă să furnizeze cetăţenilor medicamente ieftine şi de calitate.

  7) Statul încurajează şi acordă drept de liberă practică alternativelor medicale validate pe plan internaţional.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 35: Dreptul la mediu sănătos
  (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
  (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
  (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  35. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 35: Dreptul la mediu sănătos


  (1) Statul recunoaşte şi garantează dreptul oricărei persoane la un mediu natural sănătos şi ecologic funcţional, prin:
  a) asigurarea cadrului legislativ, instituţional şi educaţional, care să garanteze exercitarea acestui drept;
  b) protecţia, utilizarea durabilă şi refacerea mediului natural, conservarea naturii vii şi celorlalte resurse naturale;
  c) păstrarea peisajului natural şi cultural, cu valoare de conservare;
  d) tragerea la răspundere a persoanelor fizice şi juridice pentru daunele pricinuite mediului natural.

  (2) Statul este obligat să acţioneze la nivel internaţional pentru conservarea, protejarea şi ameliorarea mediului înconjurător şi a biodiversităţii prin crearea şi întreţinerea de arii protejate.
  (3) Statul este obligat să asigure educaţia şi instruirea populaţiei în spiritul respectării şi protejării mediului înconjurător.
  (4) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a proteja mediul înconjurător.
  (5) Cetăţenii au drept de acces la natură. Statul este obligat să asigure conservarea în regim de proprietate publică a unui spațiu natural suficient de mare, de care să se poată bucura, gratuit, cetăţenii ţării.
  (6) Sunt interzise relele tratamente aplicate animalelor.
  (7) Măsurile pentru protejarea și ameliorarea mediului înconjurător fac parte din Programul Naţional de Dezvoltare a României, asumat de către candidatul la funcţia de Preşedinte al României.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 36: Dreptul de vot
  (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
  (2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  36. Articolul 36 se modifică şi se completează astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 36: Dreptul de vot


  (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) Nu au drept de vot persoanele puse sub interdicţie din raţiuni medicale şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.”

  După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(3) Votul se exercită la urne, prin sisteme informatice protejate, sau prin corespondenţă, potrivit legii.

  (4) În componenţa birourilor electorale constituite, potrivit legii, pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor şi a referendumului, la nivel naţional, la nivel de circumscripţie electorală şi la nivel de secţie de votare intră şi câte un reprezentant al asociaţiilor comunitare, desemnat de organele de conducere ale acestora.

  (5) Statul este obligat să asigure educaţia juridică permanentă a cetăţenilor, prin cunoaşterea prevederilor Constituţiei, a organizării şi funcţionării statului şi autorităţilor locale, a drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor legislaţiei electorale. Această educaţie se face atât pe parcursul învăţământului de toate gradele cât şi printr-o emisiune permanentă, zilnică, la postul public naţional de televiziune, ca şi prin celelalte componente ale Serviciului Naţional Public de Presă, Radio şi Televiziune, potrivit legii
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 37: Dreptul de a fi ales
  (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
  (2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  37. Articolului 37 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 37: Dreptul de a fi ales


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatele (3) şi (5).

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Parlamentul României sau în organele administraţiei publice locale şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României, Preşedinte al Autorităţii Judecătoreşti, Preşedinte al Autorităţii Mediatice, Preşedinte al Autorităţii Financiare, Preşedinte al Autorităţii Electorale, Preşedinte al Autorităţii Statistice, Preşedinte al Autorităţii Morale, Preşedinte al Autorităţii Ştiinţifice, Avocatul Poporului, Preşedinte al Curţii de Conturi, Preşedinte al Curţii Constituţionale, Preşedinte al Consiliului Legislativ, directorul Serviciului Naţional Public de Presă, Radio şi Televiziune, directorul Serviciului Român de Informaţii.”

  După alineatul (2), se introduc cinci noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(3) Nici o persoană nu poate îndeplini aceiaşi funcţie electivă decât pentru cel mult două mandate, care pot fi şi succesive, potrivit legii.
  (4) Persoana aleasă într-o funcţie publică pe lista unui partid politic care părăseşte din proprie iniţiativă partidul pe lista căruia a fost aleasă pierde mandatul, de îndată, potrivit legii.
  (5) Este interzisă condiţionarea participării la alegeri de plata de către candidaţi a unor sume de bani, sau constituirea de depozite bancare.
  (6) Este interzisă introducerea de praguri electorale pentru validarea alegerilor în funcţii elective.
  (7) Este interzisă condiţionarea candidaturilor pentru funcţii publice elective de prezentarea unor liste de susţinători”.
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 38: Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
  În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  38. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 38: Dreptul de a fi ales în Parlamentul European


  Cetăţenii români au dreptul de a alege şi a fi aleşi în Parlamentul European, în condiţiile legii şi cu respectarea dispoziţiilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  39. După articolul 38, se introduce un nou articol, 38.1, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Alegerea membrilor din România în Parlamentul European”


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 38.1: Alegerea membrilor din România în Parlamentul European


  Articolul va avea următorul cuprins:
  „(1) Membrii din România în Parlamentul European sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale, şi pe bază de candidaturi independente, conform legii.”
  *-*-*
  Accesati pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  40. După articolul 38.1, se introduce un nou articol, 38.2, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Candidaturile pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 38.2: Candidaturile pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European


  Cuprinsul articolului va fi:
  „(1) Candidaţii la funcţia de membru din România în Parlamentul European trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
  a) să aibă pregătire superioară;
  b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la articolul 37 alineatul (1);
  c) să aibă vârsta de cel puţin 35 de ani;
  d) să se fi remarcat ca buni profesionişti şi ca cetăţeni de moralitate desăvârşită;
  e) să se fi remarcat ca luptători activi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor României;
  f) să fie propuşi de partide politice legal înregistrate în România sau să candideze ca independenţi.
  g) să prezinte electoratului Programul Legislativ pentru realizarea căruia se obligă să acţioneze, în calitate de membru din România în Parlamentul European, dacă va fi ales.

  (2) Programul Legislativ constituie contractul electoral al candidatului. Programul trebuie să precizeze proiectele de legi pe care candidatul se angajează să le susţină în Parlamentul European în interesul cetăţenilor României. El va fi semnat de candidatul la funcţia de membru din România în Parlamentul European, va fi tipărit şi pus la dispoziţia electorilor din colegiul în care candidează, pe toată durata campaniei electorale. Un exemplar al acestui document va fi depus la Autoritatea Electorală, la Autoritatea Morală şi la Avocatul Poporului, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea campaniei electorale.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 39: Libertatea întrunirilor
  Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  41. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 39: Libertatea întrunirilor


  „(1) Dreptul cetăţenilor de a se întruni, paşnic, pe domeniul public al localităţilor, în adunări publice, mitinguri, demonstraţii, procesiuni, proteste, sau orice alte întruniri, este garantat.
  (2) Primarii localităţilor sunt obligaţi să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice ale cetăţenilor.
  (3) Locurile aparţinând domeniului public pe care nu se pot desfăşura adunări publice sunt stabilite prin lege. În baza prevederilor legii, primăriile sunt obligate să afişeze, la sediile lor, lista cu locurile aparţinând domeniului public pe care nu se pot desfăşura adunări publice.
  (4) Organizatorii adunărilor publice au obligaţia să anunţe primăriile, cu cel puţin 3 zile înainte, locul şi intervalul de timp în care se vor desfăşura aceste adunări.
  (5) Nici o lege şi nici o persoană nu poate interzice desfăşurarea unei adunări publice dacă aceasta urmează să se desfăşoare pe un loc neinterzis de lege, fără să se suprapună cu o altă adunare, anunţată anterior.
  (6) Este interzisă, sub sancţiune penală, instigarea unei părţi a populaţiei împotriva altei părţi care protestează paşnic pe domeniul public.
  (7) Este interzisă utilizarea forţei împotriva manifestaţiilor paşnice ale cetăţenilor pe domeniul public.
  (8) Statul este obligat să stimuleze și să sprijine spiritul civic al cetățenilor, exprimarea publică a opiniilor legate de problemele societății și participarea activă a acestora la deciziile publice.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 40: Dreptul de asociere
  (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
  (2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.
  (3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.
  (4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  42. Articolul 40 se modifică şi se completează, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Libertatea de asociere”


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 40: Libertatea de asociere


  Articolul va avea următorul cuprins:
  „(1) Libertatea de asociere în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere este garantată.

  (2) Partidele sau organizaţiile ale căror scopuri ori activităţi concrete sunt îndreptate împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, definite prin Constituţie, ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.

  (3) Nu pot face parte din partide politice, în perioada mandatului, Preşedintele României, Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti, Preşedintele Autorităţii Mediatice, Preşedintele Autorităţii Financiare, Preşedintele Autorităţii Electorale, Preşedintele Autorităţii Statistice, Preşedintele Autorităţii Morale, Preşedintele Autorităţii Ştiinţifice, Preşedintele şi membrii Curţii de Conturi, Preşedintele şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale, Avocatul Poporului, Preşedintele Consiliului Legislativ, directorul Serviciului Naţional Public de Presă, Radio şi Televiziune, directorul Serviciului Român de Informaţii, magistraţii, cadrele militare în activitate, poliţiştii şi celelalte categorii de funcţionari publici. În timpul mandatului, aceste persoane nu pot susţine nici un partid politic.

  (4) Nici o lege, sau alt act normativ nu poate îngrădi sau condiţiona dreptul la liberă asociere, în afara restricţiilor prevăzute la alineatele (2) şi (3).

  (5) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise. Caracterul este secret atunci când obiectivele reale ale asociaţiei nu sunt declarate în statut şi când proiectele asociaţiei cu impact social negativ sunt ascunse.

  (6) Sunt interzise asociaţiile de tip clan, care au ca scop avantajarea membrilor lor asupra restului populaţiei.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 41: Munca şi protecţia socială a muncii
  (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
  (2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
  (3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
  (4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
  (5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  43. Articolul 41 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 41: Munca şi protecţia socială a muncii


  (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „1.1 Statul este obligat să construiască o economie naţională care să ofere locuri de muncă pentru toţi cetăţenii apţi de muncă şi care doresc să muncească.”

  (2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.

  După alineatul (2), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(2.1) Statul este obligat să adopte legi care să împiedice încheierea de raporturi de muncă abuzive faţă de angajaţi.”

  (3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.

  (4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.

  Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  „(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al contractelor şi acordurilor colective sunt garantate. Nerespectarea normelor de calitate sau de bună conlucrare cu echipele de lucru determină anularea drepturilor acordate de contractul colectiv de muncă.”

  După alineatul (5), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(6) Salariaţii au dreptul la egalitate de tratament şi la respectarea demnităţii lor în muncă.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 42: Interzicerea muncii forţate
  (1) Munca forţată este interzisă.
  (2) Nu constituie muncă forţată:
  a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
  b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;
  c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  44. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 42: Interzicerea muncii forţate


  „(1) Munca forţată este interzisă, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alineatul (2).

  (2) Munca forţată, prestată în condiţii acceptabile biologic şi moral, este permisă în următoarele situaţii:
  a) activităţi pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
  b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;
  c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.

  (3) Munca voluntară, sau aleasă de un contribuabil ca alternativă la plata unor datorii către stat, sau autorităţi publice locale, nu constituie muncă forţată.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 43: Dreptul la grevă
  (1) Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
  (2) Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  45. Articolul 43 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 43: Dreptul la grevă


  (1) Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) Legea stabileşte categoriile de personal, situaţiile, condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 44: Dreptul de proprietate privată
  (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.
  (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
  (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.
  (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
  (6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.
  (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
  (8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.
  (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  46. Articolul 44 se modifică şi se completează, astfel:
  Denumirea articolului va fi: Dreptul de proprietate.


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 44: Dreptul de proprietate


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  “(1) Dreptul de proprietate, constituit legal şi legitim, precum şi creanţele asupra statutului, constituite legal şi legitim, sunt garantate.”

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  “(1.1) Proprietatea este publică sau privată.”

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) Proprietatea este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”

  (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

  (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

  (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

  Alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  „(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc potrivit legii, cu luarea în considerare a preţurilor practicate pe piaţă.”

  (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

  Alineatul (8) va avea următorul cuprins:
  „(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată.”

  Alineatul (9) va avea următorul cuprins:
  „(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii, ca şi cele a căror provenienţă nu se justifică, sunt confiscate, în condiţiile legii. Prin justificarea provenienţei bunurilor se înțelege obligaţia persoanei în cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor.”

  După alineatul (9), se introduc nouă noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(10) Proprietatea publică aparţine poporului român, sau comunităţilor locale, şi este administrată de stat sau de autorităţile locale.

  11) Bogă
  ţiile de orice natură ale subsolului, minele, terenurile şi pădurile din fondul funciar al poporului, spaţiul aerian, căile de comunicaţie, de uz şi interes public, apele, izvoarele de energie naturală, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, baza materială a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

  (12) Fac obiectul proprietăţii publice şi bunurile create prin munca voluntară, neremunerată, a membrilor asociaţiilor comunitare, precum şi bunurile achiziţionate din fondurile asociaţiilor comunitare. Aceste bunuri aparţin comunităţilor locale şi sunt administrate de autorităţile locale.

  (13) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot fi date în folosinţă sau în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.

  (14) Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale este şi rămâne în întregime abrogată, ca şi toate actele normative adoptate în aplicarea ei. Statul român este obligat să recupereze întregul capital trecut din proprietate publică în proprietate privată prin aplicarea prevederilor acestei legi.

  (15) La cumpărarea terenurilor situate în extravilan, au drept de preemţiune, în ordine: coproprietarii; vecinii persoane fizice care deţin în proprietate cel mult 20 de hectare de teren situate în extravilan; alţi proprietari de terenuri situate în extravilanul localităţii care deţin în proprietate cel mult 20 de hectare de teren situate în extravilan; alte persoane fizice care deţin în proprietate cel mult 20 de hectare de teren situate în extravilan; Statul Român.

  (16) Terenurile cumpărate de statul român intră în fondul funciar aflat în proprietatea publică şi în administrarea statului. Terenurile aflate în proprietate publică situate în extravilan pot fi date în arendă sau concesionate numai vecinilor persoane fizice care deţin în proprietate cel mult 20 hectare de teren situat în extravilan şi care se obligă să exploateze terenul luat în arendă sau în concesiune prin forţe proprii, precum şi cooperativelor agricole care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităţii în care sunt situate terenurile date în arendă sau concesiune de Statul Român, care se obligă să exploateze terenurile luate în arendă sau în concesiune prin forţe proprii.

  (17) Terenurile agricole pentru care nu s-au plătit impozite timp de trei ani consecutivi, cele care au fost neexploatate timp de trei ani consecutivi, precum şi cele care au fost supuse intoxicării chimice sunt expropriate şi trecute în proprietate publică.

  (18) Terenurile silvice pentru care nu s-au plătit impozite timp de trei ani consecutivi, precum şi cele defrişate ilegal sunt expropriate şi trecute în proprietate publică.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor

  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 5. Proprietatea..
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 45: Libertatea economică
  Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  47. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 45: Libertatea economică


  „ (1) Cetăţenii au dreptul să desfăşoare orice fel de activitate economică, care nu este interzisă de lege, ca persoane fizice sau asociaţi în persoane juridice, autorizate, potrivit legii.

  (2) Nici o lege sau alt act normativ nu poate condiţiona autorizarea desfăşurării de activităţi economice de obţinerea de avize, de orice fel, de la autorităţile executive ale statului sau locale.

  (3) Persoanele fizice şi juridice nu pot fi obligate să plătească taxe pentru autorizarea desfăşurării de activităţi economice în România.

  (4) Autorizarea desfăşurării de activităţi economice este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătorești.

  (5) Autorităţile executive ale statului şi cele locale supraveghează modul în care persoanele fizice şi juridice respectă obligaţiile stabilite prin autorizaţiile de funcţionare ca agenţi economici şi solicită instanţelor judecătoreşti sancţionarea celor care se fac vinovaţi de încălcarea legii şi a hotărârilor judecătoreşti, inclusiv anularea autorizaţiilor de funcţionare.

  (6) Statul român este obligat ca, prin sistemul de distribuire şi redistribuire a venitului naţional, să asigure tuturor cetăţenilor ţării şansa de a deveni proprietari de capital, de a crea şi administra întreprinderi mici, mijlocii şi mari, care să valorifice eficient resursele naturale ale ţării şi să producă bunuri şi servicii de înaltă calitate şi competitivitate.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 46: Dreptul la moştenire
  Dreptul la moştenire este garantat.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul 46: Dreptul la moştenire, intră în structura Constituţiei Cetăţenilor 2014 - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 46: Dreptul la moştenire


  Dreptul la moştenire este garantat.
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  48. După articolul 46, se introduce un nou articol, 46.1, astfel:
  Denumirea articolului va fi „Dreptul la locuinţă


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor 2014
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 46.1: Dreptul la locuinţă


  Articolul va avea următorul cuprins:
  „ (1) Statul român sprijină cetăţenii săi să dobândească şi să-şi exercite dreptul de proprietate privată asupra unei locuințe.

  (2) Locuinţa este constituită din construcţia în care cetăţeanul, împreună cu familia sa, îşi are domiciliul permanent, la care se adaugă anexele gospodăreşti şi terenul aferent.

  (3) Locuinţa nu poate fi gajată şi nu poate face obiectul executării silite pentru plata datoriilor contractate de proprietarul ei.
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 47: Nivelul de trai
  (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
  (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul 47: Nivelul de trai, intră în structura Constituţiei Cetăţenilor - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 47: Nivelul de trai


  (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.

  (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 48: Familia
  (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
  (2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
  (3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  49. Articolul 48 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 48: Familia


  (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

  După alineatul (1), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  (1.1) Căsătoria se poate încheia numai între bărbat şi femeie, aceştia având vârsta de cel puţin 18 ani.

  (2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

  (3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 49: Protecţia copiilor şi a tinerilor
  (1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.
  (2) Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.
  (3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.
  (4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.
  (5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  50. Articolul 49 se modifică, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Protecţia minorilor


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 49: Protecţia minorilor


  Alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  „ (1) Minorii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

  (2) Statul acordă alocaţii pentru minori şi ajutoare pentru îngrijirea minorului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a minorilor se stabilesc prin lege.”

  (3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.

  Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  „(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi în raporturi de muncă.”

  (5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 50: Protecţia persoanelor cu handicap
  Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  51. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 50: Protecţia persoanelor cu handicap


  „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor şi de incluziune, de prevenire şi de tratament, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor. Statul ia măsuri pentru ca să nu se comită abuzuri în stabilirea calităţii de persoană cu handicap.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 51: Dreptul de petiţionare
  (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.
  (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  (3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
  (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  52. Articolul 51 se modifică, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 51: Dreptul de petiţionare


  Aliniatul (1) va avea următorul cuprins:
  (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii. Dacă se constată justeţea plângerii, ea trebuie să profite tuturor celor aflaţi în situaţie similară, indiferent dacă se află sau nu printre semnatarii petiţiei.

  (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

  (3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

  (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

  La alineatul (4) se adaugă o nouă teză, cu următorul cuprins:
  Nerespectarea acestei obligaţii atrage demiterea imediată din funcţia publică a celui vinovat, potrivit legii.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 52: Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
  (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.
  (2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.
  (3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  53. Articolul 52 se modifică şi se completează, astfel

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 52: Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică


  (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege.”

  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  „(3) Statul răspunde patrimonial, integral şi nediscriminatoriu, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare sau administrative. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor sau funcţionarilor care au săvârşit erorile judiciare şi administrative.”

  După alineatul (3), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „3.1 Statul este obligat să se îndrepte, de îndată, în regres către autorii erorilor judiciare sau administrative cauzatoare de prejudicii.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 53: Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
  (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
  (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor 2014 - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale
  ARTICOLUL 53: Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi


  (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

  (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*-*

  Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale(54-57)
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 54: Fidelitatea faţă de ţară
  ARTICOLUL 55: Apărarea ţării
  ARTICOLUL 56: Contribuţii financiare
  ARTICOLUL 57: Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
  MODIFICAT - ARTICOLUL 54: Fidelitatea faţă de ţară
  MODIFICAT - ARTICOLUL 55: Apărarea ţării
  MODIFICAT - ARTICOLUL 56: Contribuţii financiare
  MODIFICAT - ARTICOLUL 57: Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

  ***
  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 54: Fidelitatea faţă de ţară
  (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
  (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  54. Articolul 54 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 54: Fidelitatea faţă de ţară


  (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.

  După alineatul (1), se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins:
  “(1.1) Promovarea intereselor unor persoane fizice sau juridice străine care intră în conflict cu interesele cetăţenilor României este interzisă.

  (1.2) Antiromânismul se pedepseşte, potrivit legii..

  (1.3) Propaganda pentru aservirea României constituie delict împotriva poporului român şi se pedepseşte, potrivit legii.”

  (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

  După alineatul (2), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(3) Încălcarea jurământului se sancţionează cu încetarea de drept a mandatului sau demiterea din funcţie, după caz, potrivit legii.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 55: Apărarea ţării
  (1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.
  (2) Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică.
  (3) Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii organice.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  55. Articolul 55 se modifică şi se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 55: Apărarea ţării


  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  „(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România, împotriva oricărei forme de agresiune, inclusiv împotriva agresiunilor economice şi propagandistice.”

  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  „(2) Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege.”

  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  „(3) Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii.”

  După alineatul (3), se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(4) Cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani sunt membri ai miliţiilor populare, organizate şi instruite potrivit legii, pentru respingerea agresiunilor militare împotriva statului român şi pentru eliminarea consecinţelor dezastrelor.

  (5) Îndatoririle militare ale cetăţenilor României privesc numai apărarea României şi a ţărilor cu care România a încheiat tratate militare de apărare comună.

  (6) Statul român trebuie să-şi continue tradiţia sa de stat neagresor, să militeze ca principiile omeniei, dreptăţii şi echităţii, convenite între cetăţenii săi, să fie aplicate şi în relaţiile dintre state.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 56: Contribuţii financiare
  (1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.
  (2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
  (3) Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  56. Articolul 56 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 56: Contribuţii financiare


  (1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

  (2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

  (3) Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale.

  După alineatul (3), se introduce două noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(4) Nimeni nu poate fi obligat să plătească impozit pe venit înainte ca venitul să fie realizat.

  (5) Legile şi hotărârile prin care se stabilesc noi taxe sau impozite, ca şi cele care modifică, completează sau anulează legi şi hotărâri referitoare la taxe sau impozite se adoptă prin referendum.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 57: Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
  Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor 2014 - fără modificări

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -III- Îndatoririle fundamentale
  ARTICOLUL 57: Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor


  Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*-*

  Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (15-60)
  Capitolul IV – Avocatul Poporului(58-60)
  TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  Capitolul IV – Avocatul Poporului
  ARTICOLUL 58: Numirea şi rolul
  ARTICOLUL 59: Exercitarea atribuţiilor
  ARTICOLUL 60: Raportul în faţa Parlamentului
  MODIFICAT - ARTICOLUL 58: Rolul şi alegerea
  MODIFICAT - ARTICOLUL 59: Exercitarea atribuţiilor
  MODIFICAT - ARTICOLUL 60: Raportul anual

  ***

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
  ARTICOLUL 58: Numirea şi rolul
  (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.
  (2) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
  (3) Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  57. Articolul 58 se modifică şi se completează, astfel:
  Denumirea articolului va fi: „Rolul şi alegerea


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
  ARTICOLUL 58: Rolul şi alegerea


  Articolul va avea următorul cuprins:
  (1) Avocatul Poporului apără drepturile şi libertățile persoanelor fizice în relaţiile acestora cu funcţionarii publici.

  (2) Prevederile articolelor 62.1, 81, alineatul (1) şi alineatele (2)-(4), 82, 83, 84, 95, 96, 96.1 şi 97 se aplică, în mod corespunzător, şi Avocatului Poporului.

  (3) Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului se stabilesc prin lege.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
  ARTICOLUL 59: Exercitarea atribuţiilor
  (1) Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.
  (2) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  58. Articolul 59 se completează, astfel:

  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
  ARTICOLUL 59: Exercitarea atribuţiilor


  (1) Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.

  (2) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.

  După alineatul (2), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(3) Avocatul Poporului transmite sesizările primite de la cetăţeni, ca şi propriile constatări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, la abuzurile funcţionarilor publici, organelor competente ale Procuraturii, solicitând trimiterea în judecată şi pedepsirea celor care se fac vinovaţi de încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

  (3) Lipsa de reacţie a organelor Procuraturii la sesizările Avocatului Poporului se pedepseşte, potrivit legii.”
  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*

  *= Constituţia României 2003 =
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
  ARTICOLUL 60: Raportul în faţa Parlamentului
  Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conţine recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.
  (Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
  *-*-*

  59. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Denumirea articolului va fi: „Raportul anual


  Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
  TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
  CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului
  ARTICOLUL 60: Raportul anual


  Articolul va avea următorul cuprins:
  „Avocatul Poporului prezintă Parlamentului, Preşedintelui României şi Preşedintelui Autorităţii Judecătoreşti raportul anual care conţine constatările sale referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, la modul în care organele Procuraturii au rezolvat sesizările formulate de el referitoare la abuzurile funcţionarilor publici împotriva cetăţenilor, precum şi recomandările sale privind legislaţia, sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Raportul anual include şi analiza modului în care cei aleşi în funcţii publice şi-au respectat contractul electoral. Raportul anual se publică, până cel mai târziu pe data de 31 martie a anului următor celui la care se referă, pe site-ul Avocatului Poporului şi în Monitorul Oficial al României.”

  *-*-*
  Accesaţi pe hiperlink: reacţiile, dezbaterile, precizarile, comentariile, la articolul din Constituţia Cetăţenilor
  *-*-*-*-*-*-*-*
  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  Ω1: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României iniţiat de MCC, înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. R1937/17/12/2013 :
  Ω2: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P2 - art. 61-101 :
  Ω3: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P3 - art. 102-119.1 :
  Ω4: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P4 - art. 120-134 :
  Ω5: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P5 - art.134.1-134.8 :

  Ω6: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P6 - art. 134.9 - 134.81 :
  Ω7: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P7 - art. 134.82-134.84 :
  Ω8: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P8 - art. 135-141 :
  Ω9: Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României / P9 - art. 142-156 :

  *-*-*
  Ω.. REPLICĂ la avizul nr. 308/22.04.2013 al Consiliului Legislativ al României pentru proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României iniţiat de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor..

  Ω.. OFICIAL - Revizuirea Constituţiei României 2013 - Amendamente ADOPTATE de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României 2013-2014, condusă de Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României..


  Ω.. Poziţia Consiliului Legislativ faţă de iniţiativa legislativă a cetăţenilor promovata de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), comentată - Monitorul Oficial al României, PARTEA 3: AVIZ nr. 308 din 22 aprilie 2013 (aviz publicat în Monitorul Oficial, joi 23 mai 2013) referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei României

  *-*-*
  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 1. Forma de guvernământ..
  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 2. Teritoriul national - Teritoriul României este inalienabil..

  Ω.. Către Românii de pretutindeni -. Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor se alătură Memorandumului pentru Reîntregirea României
  Ω.. Reîntregirea Patriei constituie un obiectiv fundamental..

  Ω.. Constituţia României şi ÎMPRUMUTURILE statului:
  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 3. Pensiile..

  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 4. Economia..
  Ω.. Noua Constituţie a României - Propuneri: 5. Proprietatea..

  *-*-*
  Ω.. Mesageria electronică a Preşedintelui Comitetului de Iniţiativă a Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)..

  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  This article was originally published in forum thread: Constitutia cetatenilor - proiect de Noua Constitutie a Romaniei 2014 / P1 - art.1 - 60 started by Constantin Cojocaru View original post